【#1】Khái Niệm Thế Nào Là Nơi Công Cộng

Khái Niệm Y Tế Công Cộng, Khái Niệm Thế Nào Là Nơi Công Cộng, 2. Khái Niệm Về Công Tác Dân Vận, 2 Khái Niệm Về Công Tác Dân Vận, Khái Niệm Công Ty Cổ Phần, Mẫu Biên Bản Niêm Yết Công Khai, 7 Khái Niệm Công Dân Toàn Cầu, Mẫu Thông Báo Niêm Yết Công Khai, Biên Bản Niêm Yết Công Khai, Khái Niệm Công Nghiệp Hóa, Bien Ban Niem Yet Cong Khai Tai San, Khái Niệm Tổng Công Ty 90 91, Từ Khái Niệm Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa, Biên Bản Kết Thúc Niêm Yết Công Khai, Khái Niệm Nào Sau Đây Là Đúng Với Công Việc, Biên Bản Kết Thuc Niêm Yết Công Khai Cấp Gcn – Qsd Đât, Khái Niệm Giai Cấp Công Nhân, Mẫu Niêm Yết Công Khai Thủ Tục Hành Chính, Khái Niệm Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa, Mẫu Biên Bản Kết Thúc Niêm Yết Công Khai, Biên Bản Niêm Yết Công Khai Tài Sản Thu Nhập, Thông Báo Niêm Yết Công Khai Thiệt Hại, Bien Ban Hop Niem Yet Ve Viec Cong Khai Tai San Thu Nhap , 2. Khái Niệm Giai Cấp Công Nhân Của Đảng Ta, Mẫu Bảng Niêm Yết Công Khai Thủ Tục Hành Chính, Mẫu Biên Bản Niêm Yết Công Khai Danh Sách, Mẫu Biên Bản Kết Thúc Niêm Yết Công Khai Tai Chinh, Biên Bản Niêm Yết Công Khai Tài Chính Cá Nhân, Hướng Dẫn Niêm Yết Công Khai Thủ Tục Hành Chính, Khái Niệm Nhà Máy Nhà Máy Là Cơ Sở Sản Xuất Công Nghiệp, Biên Bản Kết Thúc Niêm Yết Công Khai Hồ Sơ Cấp Giấy Chúng Ta, Ve Viec Niem Yet Thong Bao Cong Khai Van Ban Phan Chuia Data, Biên Bản Kết Thúc Niêm Yết Công Khai Hồ Sơ Cấp Giấy Chứng Nhận, Biên Bản Niêm Yết Công Khai Giám Sát Thực Hiện Daanc Hủ Trường Học, Mâu Bien Ban Ket Thuc Niêm Yet Cong Khai Cap Giay Chưng Nhân Quyền Sử Dụng Đất, Khái Niệm 3 Mũi Giáp Công Trong Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước Dùng Để Chỉ, Khái Niệm 3 Mũi Giáp Công Trong Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước Dùng Để C, Khái Niệm Nào Sau Đây Chỉ Cái Được Công Nhận Là Đúng Theo Quy Định Hoặc Theo, Mẫu Bản Khai Của Đối Tượng Dân Công Hỏa Tuyến Bản Khai Dân Công …, Kế Hoạch Triển Khai Công Tác Nghiên Cứu Khoa Học Và Công Nghệ, Thông Báo Kết Luận Giám Sát Giám Sát Công Tác Tiếp Công Dân Và Niêm Yết Các Thủ Tục Hành Chính Trên, Thông Báo Kết Luận Giám Sát Giám Sát Công Tác Tiếp Công Dân Và Niêm Yết Các Thủ Tục Hành Chính Trên, Khai Quát Chung Nang Cao Hiệu Quả Phân Công Công Tác Quản Lý Giám Sát Đang Viên Trong Chi Bộ, Điều Lệ Mẫu Công Ty Niêm Yết, Báo Cáo Tài Chính Công Ty Niêm Yết, 327/vacpa V/v Công Khai Lần 2 Danh Sách Các Công Ty Kiểm Toán Đủ Điều Kiện Thực Hiện Kiểm Toán Năm 2, Quan Niệm Của Em Về Thành Công, Danh Sách Công Ty Niêm Yết, Danh Sách Công Ty Niêm Yết Hnx, Quan Niệm Của Unesco Về Công Nghiệp Văn Hóa, Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Niêm Yết, Danh Sách Công Ty Niêm Yết Excel, Bài Thuyết Trình Kỷ Niệm Thành Lập Công Ty, Danh Sách 50 Công Ty Niêm Yết Tốt Nhất, Danh Sách Công Ty Niêm Yết Hose, Danh Sach Cong Ty Dai Chung Chua Niem Yet, Quan Niệm Giai Cấp Công Nhân Việt Nam, Danh Sách Công Ty Niêm Yết Trên Hose, Danh Sách Công Ty Niêm Yết Theo Ngành, Bài Diễn Văn Kỷ Niệm 90 Năm Ngày Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, Danh Sách Công Ty Niêm Yết Trên Sàn Chứng Khoán, Danh Sách Công Ty Đại Chúng Chưa Niêm Yết 2021, Danh Sách Công Ty Niêm Yết Theo Nhóm Ngành, Công Khai Đất Đai, Báo Cáo 3 Công Khai, Quy Chế 3 Công Khai, Mẫu Công Văn Sửa Tờ Khai, Mẫu Công Văn Xin Hủy Tờ Khai, Mẫu Công Văn Hủy Tờ Khai, Công Văn Xin Hủy Tờ Khai, Công Văn Hủy Tờ Khai, Mau Cong Khai, Mẫu Tờ Khai Người Có Công, Biểu Mẫu 3 Công Khai, Tờ Khai Căn Cước Công Dân, Mẫu Tờ Khai Căn Cước Công Dân, Quy Định 3 Công Khai, Mẫu Bản Khai Của Dân Công Hỏa Tuyến, Mẫu Tờ Khai Làm Thẻ Căn Cước Công Dân, Tờ Khai Hộ Chiếu Công Vụ, Bản Khai Dân Công Hỏa Tuyến, Quy Chế 3 Công Khai 4 Kiểm Tra, Mẫu Báo Cáo Công Khai Tài Chính, Công Văn Xin Cấp Lại Tờ Khai Hải Quan, Bản Khai Kết Quả Công Tác Thanh Tra, Báo Cáo 3 Công Khai Trường Mầm Non, Công Văn Hủy Tờ Khai Hải Quan, Công Văn Khai Hàng, Mẫu Bản Khai Quá Trình Công Tác, Công Văn Bổ Sung Tờ Khai, Mẫu Bản Khai Kết Quả Công Tác Thanh Tra, Bản Kê Khai Quá Trình Học Tập Công Tác, Bản Kê Khai Quá Trình Công Tác, Khai Trương Công Ty, Mẫu Khai Lý Lịch Kết Hôn Với Công An, Mẫu Tờ Khai Gia Hạn Hộ Chiếu Công Vụ, Mẫu Tờ Khai Cấp Hộ Chiếu Công Vụ, Mẫu Thư Mời Khai Trương Công Ty, Mẫu Công Văn Trích Lục Tờ Khai, Mẫu Công Văn Xin Trích Lục Tờ Khai,

Khái Niệm Y Tế Công Cộng, Khái Niệm Thế Nào Là Nơi Công Cộng, 2. Khái Niệm Về Công Tác Dân Vận, 2 Khái Niệm Về Công Tác Dân Vận, Khái Niệm Công Ty Cổ Phần, Mẫu Biên Bản Niêm Yết Công Khai, 7 Khái Niệm Công Dân Toàn Cầu, Mẫu Thông Báo Niêm Yết Công Khai, Biên Bản Niêm Yết Công Khai, Khái Niệm Công Nghiệp Hóa, Bien Ban Niem Yet Cong Khai Tai San, Khái Niệm Tổng Công Ty 90 91, Từ Khái Niệm Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa, Biên Bản Kết Thúc Niêm Yết Công Khai, Khái Niệm Nào Sau Đây Là Đúng Với Công Việc, Biên Bản Kết Thuc Niêm Yết Công Khai Cấp Gcn – Qsd Đât, Khái Niệm Giai Cấp Công Nhân, Mẫu Niêm Yết Công Khai Thủ Tục Hành Chính, Khái Niệm Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa, Mẫu Biên Bản Kết Thúc Niêm Yết Công Khai, Biên Bản Niêm Yết Công Khai Tài Sản Thu Nhập, Thông Báo Niêm Yết Công Khai Thiệt Hại, Bien Ban Hop Niem Yet Ve Viec Cong Khai Tai San Thu Nhap , 2. Khái Niệm Giai Cấp Công Nhân Của Đảng Ta, Mẫu Bảng Niêm Yết Công Khai Thủ Tục Hành Chính, Mẫu Biên Bản Niêm Yết Công Khai Danh Sách, Mẫu Biên Bản Kết Thúc Niêm Yết Công Khai Tai Chinh, Biên Bản Niêm Yết Công Khai Tài Chính Cá Nhân, Hướng Dẫn Niêm Yết Công Khai Thủ Tục Hành Chính, Khái Niệm Nhà Máy Nhà Máy Là Cơ Sở Sản Xuất Công Nghiệp, Biên Bản Kết Thúc Niêm Yết Công Khai Hồ Sơ Cấp Giấy Chúng Ta, Ve Viec Niem Yet Thong Bao Cong Khai Van Ban Phan Chuia Data, Biên Bản Kết Thúc Niêm Yết Công Khai Hồ Sơ Cấp Giấy Chứng Nhận, Biên Bản Niêm Yết Công Khai Giám Sát Thực Hiện Daanc Hủ Trường Học, Mâu Bien Ban Ket Thuc Niêm Yet Cong Khai Cap Giay Chưng Nhân Quyền Sử Dụng Đất, Khái Niệm 3 Mũi Giáp Công Trong Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước Dùng Để Chỉ, Khái Niệm 3 Mũi Giáp Công Trong Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước Dùng Để C, Khái Niệm Nào Sau Đây Chỉ Cái Được Công Nhận Là Đúng Theo Quy Định Hoặc Theo, Mẫu Bản Khai Của Đối Tượng Dân Công Hỏa Tuyến Bản Khai Dân Công …, Kế Hoạch Triển Khai Công Tác Nghiên Cứu Khoa Học Và Công Nghệ, Thông Báo Kết Luận Giám Sát Giám Sát Công Tác Tiếp Công Dân Và Niêm Yết Các Thủ Tục Hành Chính Trên, Thông Báo Kết Luận Giám Sát Giám Sát Công Tác Tiếp Công Dân Và Niêm Yết Các Thủ Tục Hành Chính Trên, Khai Quát Chung Nang Cao Hiệu Quả Phân Công Công Tác Quản Lý Giám Sát Đang Viên Trong Chi Bộ, Điều Lệ Mẫu Công Ty Niêm Yết, Báo Cáo Tài Chính Công Ty Niêm Yết, 327/vacpa V/v Công Khai Lần 2 Danh Sách Các Công Ty Kiểm Toán Đủ Điều Kiện Thực Hiện Kiểm Toán Năm 2, Quan Niệm Của Em Về Thành Công, Danh Sách Công Ty Niêm Yết, Danh Sách Công Ty Niêm Yết Hnx, Quan Niệm Của Unesco Về Công Nghiệp Văn Hóa,

【#2】Khái Niệm, Đặc Điểm Và Nội Dung Của Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa

Khái niệm, đặc điểm và nội dung của hợp đồng mua bán hàng hóa. Hợp đồng mua bán hàng hoá là gì? Đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hoá? Nội dung cơ bản của hợp đồng mua bán hàng hoá?

Mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận. Hợp đồng mua bán hàng hóa có bản chất chung của hợp đồng, nó là sự thỏa thuận nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trong quan hệ mua bán.

Luật thương mại không đưa ra định nghĩa về HĐ mua bán hàng hóa trong thương mại, nhưng có thể dựa vào khái niệm HĐ mua bán tài sản trong luật dân sự để xác định bản chất của HĐ mua bán hàng hóa. Theo Điều 428 “Bộ luật dân sự 2021”, HĐ mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao tài sản cho bên mua và nhận tiền, còn bên mua có nghĩa vụ nhận tài sản và trả tiền cho bên bán. Hàng hóa được hiểu là động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai, và các vật gắn liền với đất. Như vậy, hàng hóa thuộc tài sản và có phạm vi hẹp hơn tài sản.

Từ đó cho thấy, HĐ mua bán hàng hóa trong thương mại một dạng cụ thể của HĐ mua bán tài sản. Điểm phân biệt giữa HĐ mua bán hàng hóa trong thương mại và HĐ mua bán tài sản khác là: đối tượng hàng hóa, và mục đích sinh lời.

Căn cứ vào yếu tố chủ thể, đối tượng, nơi xác lập và thực hiện hợp đồng, HĐ mua bán hàng hóa được chia thành HĐ mua bán hàng hóa trong nước và HĐ mua bán hàng hóa có yếu tố nước ngoài (HĐ mua bán hàng hóa quốc tế). Về HĐ mua bán hàng hóa quốc tế, nó không được định nghĩa trong Luật thương mại 2005, nhưng qua quy định tại Điều 758 “Bộ luật dân sự 2021” về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, có thể suy ra rằng một hợp đồng được coi là hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế khi có một trong các yếu tố sau:

– Căn cứ vào yếu tố chủ thể, hợp đồng được giao kết bởi các bên không cùng quốc tịch.

– Căn cứ vào yếu tố đối tượng, hàng hóa là đối tượng của hợp đồng đang tồn tại ở nước ngoài.

– Căn cứ vào nơi xác lập và thực hiện hợp đồng, hợp đồng được giao kết ở nước ngoài (nước mà các bên chủ thể giao kết hợp đồng không mang quốc tịch) và có thể được thực hiện ở nước mình hay nước thứ ba.

Điều cần chú ý ở HĐ mua bán hàng hóa quốc tế là các bên tham gia giao kết hợp đồng sẽ rất dễ gặp phải các rủi ro đặc thù như xung đột pháp luật, do quá trình vận chuyển, thanh toán, thực thi cam kết hợp đồng. Vì vậy, các bên cần thỏa thuận và soạn thảo ra một bản hợp đồng chi tiết. Khoản 2 Điều 27 Luật thương mại quy định rằng HĐ mua bán hàng hóa quốc tế phải được lập thành văn bản.

– Đặc điểm chung của HĐ mua bán hàng hóa:

3. Nội dung của hợp đồng mua bán hàng hóa

Nội dung của hợp đồng nói chung là các điều khoản do các bên thỏa thuận, thể hiện quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ hợp đồng. Nội dung của HĐ mua bán hàng hóa là các điều khoản do các bên thỏa thuận, thể hiện quyền và nghĩa vụ của bên bán và bên mua trong quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa.

Hợp đồng bắt buộc phải bao gồm những nội dung chủ yếu nào là tùy thuộc vào quy định của pháp luật từng quốc gia. Việc pháp luật quy định nội dung của hợp đồng mua bán có ý nghĩa hướng các bên tập trung vào thỏa thuận các nội dung quan trọng của hợp đồng, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện và phòng ngừa các tranh chấp có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng. Luật thương mại Việt Nam không quy định hợp đồng mua bán hàng hóa phải bao gồm nội dung bắt buộc nào. Tuy nhiên, ta có thể thấy rằng, một hợp đồng mua bán hàng hóa thông thường phải chứa đựng sự thỏa thuận về đối tượng, chất lượng, giá cả, phương thức thanh toán, thời hạn và địa điểm nhận giao hàng.

Trong quan hệ mua bán hàng hóa, các bên không chỉ bị ràng buộc bởi những điều khoản đã thỏa thuận với nhau mà còn chịu sự ràng buộc bởi những quy định của pháp luật, tức là những điều khoản pháp luật có quy định nhưng các bên không thỏa thuận trong hợp đồng.

【#3】Phân Biệt Biệt Thự Đơn Lập, Song Lập, Tứ Lập, Liền Kề Là Gì Kèm Mẫu

Nhà biệt thự là không gian sống được xây dựng biệt lập bằng hàng rào, tường rào và có lối đi riêng biệt. Thông thường thiết kế biệt thự sẽ đảm bảo được sự hài hòa trong khuôn viên từ ngoại thất tới nội thất biệt thự mang các phong cách cổ điển, tân cổ hay hiện đại nhưng chắc chắn sẽ phải có khu vực sân vườn và khoảng xanh.

Hiện nay, kiến trúc thiết kế nhà biệt thự khá đa dạng và được phần thành nhiều loại khác nhau và mỗi loại sẽ có những đặc trưng thiết kế riêng biệt, cùng với diện tích, mức giá chi phí xây dựng, khác nhau.

Loại hình biệt thự đơn lập, song lập, tứ lập và liền kề là gì?

Biệt thự đơn lập

Biệt thự đơn lập là một dạng kiến trúc của biệt thự. Vậy thế nào là biệt thự đơn lập? Khái niệm nhà biệt thự đơn lập là gì? Biệt thự đơn lập tiếng Anh là gì?

Trước hết trong tiếng Anh biệt thự đơn lập là Detached Villa. Và theo kiến trúc thi các mẫu nhà biệt thự có thiết kế xây dựng độc lập với 4 mặt biệt thự đều có mặt thoáng tiếp giáp với sân vườn và hài hòa và có thể chia công năng của mỗi mặt như trước, sau, trái, phải.

Về mặt xây dựng mặt bằng biệt thự đơn lập được bố trí nằm giữa một lô đất và xung quanh có tường rào bao quanh. Phần biệt thự không tiếp giáp với bất cứ tường rào của lô đất nào và khoảng cách giữa biệt thự tới tường rào của lô đất đủ để con người có thể đi lại bình thường.

Do vậy, biệt thự đơn lập được hiểu là nhà ở xung quanh phần xây dựng biệt thự sẽ là đất trống để bố trí sân vườn, cây cảnh, bể bơi… để tăng không gian sinh hoạt ngoài trời, đảm bảo tính thẩm mỹ của căn nhà.

Thường tiêu chuẩn thiết kế của biệt thự đơn lập sẽ cần đảm bảo xây dựng đạt các tiêu chí sau:

 • Mật độ xây dựng thấp
 • Đảm bảo mật độ cây xanh, hồ nước toàn khu
 • Kiến trúc ngoại thất và nội thất sang trọng
 • Có không gian sống yên tĩnh, sạch sẽ
 • Đảm bảo an ninh và an toàn cao
 • Tiện ích đầy đủ từ cơ bản đến cao cấp

Giá mua bán biệt thự đơn lập được xem là cao nhất so với các loại hình biệt thự khác bởi diện tích đất rộng với không gian sân vườn 4 mặt, chi phí xây dựng lớn. Thêm vào đó chi phí sẽ phụ thuộc vào giá đất, chi phí biệt thự đơn lập 2 tầng, 1 tầng, vị trí ven sông, nông thôn hay thành thị…

Mẫu biệt thự đơn lập đẹp, sang trọng

Biệt thự song lập

Khái niệm biệt thự song lập là gì?

Biệt thự song lập tiếng Anh là gì. Trong tiếng Anh biệt thự song lập được gọi với tên Duplex villa.

Về định nghĩa biệt thự song lập là dạng nhà có kiến trúc biệt thự song lập phụ thuộc vào một căn biệt thự bên cạnh mới tạo thành một tổng thể kiến trúc. Thường thiết kế biệt thự song lập sẽ là kiểu kiến trúc có 2 căn biệt thự tựa một cạnh bên trái hoặc phải vào nhau và nhìn tổng thể thì giống như một căn biệt tự nhưng thực chất là thiết kế đối xứng chung một cạnh. Các căn biệt thự song lập chỉ có 3 mặt thoáng.

Phân biệt biệt thự đơn lập và song lập là gì?

Biệt thự song lập và đơn lập khác nhau ở các điểm:

 • Mặt thoáng: Biệt thự đơn lập có 4 mặt thoáng và song lập 3 mặt thoáng do có 1 mặt tiếp giáp với cạnh của căn biệt thự còn lại.
 • Diện tích biệt thự song lập so với đơn lập sẽ nhỏ hơn và thường 2 căn tạo thành khu biệt thự song lập với thiết kế đối xứng, hài hòa.
 • Vị trí: Thường các thiết kế nhà biệt thự đơn lập thích hợp ở nhiều khu vực từ nông thôn tới thành phố, trong khu đô thị nhưng đối với kiến trúc biệt thự song lập phố thị là nơi phù hợp với kiểu thiết kế này.

Kiểu thiết kế mẫu biệt thự song lập phố hiện đại

Biệt thự tứ lập

Các mẫu biệt thự tứ lập cũng là một kiến trúc biệt thự mới xuất hiện ở Việt Nam ít năm trở lại đây. Vậy biệt thự tứ lập là gì? Biệt thự tứ lập tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh biệt thự tứ lập được gọi là Quadridetached villa với kiến trúc được thiết kế bao gồm 4 biệt thự để tạo thành tổng thể chung có thể gắn liền hoặc tách rời.

Về cơ bản hình ảnh biệt thự tứ lập của mỗi căn sẽ giống nhau về cả mặt ngoài và công năng sử dụng. Đối với kiến trúc đô thị hiện đại thì mẫu biệt thự tứ lập tạo nên lối quy hoạch tổng thể tăng tính đa dạng cũng như vẻ đẹp sang trọng, hoành tráng hơn của toàn khu.

Nhìn từ ngoài thì biệt thự tứ lập được thiết kế với 4 biệt thự giống nhau trên 4 lô đất như trên bàn cơ và thường có tính đối xứng tuyệt đối từ mặt tiền, cạnh, góc để tạo nên tổng thể toàn khu vững chắc và bề thế. Có thể được xây cách của hai lô biệt thự sát cạnh vào nhau hoặc tách rời tùy theo lựa chọn kiến trúc hoạc diện tích đất quy hoạch. Trong trường hợp các cạnh không sát nhau thì thường không gian trống đó phải đủ rộng để gia chủ có thể đi lại thoải mái và thường được dùng để trồng cây, tiểu cảnh…

Đối với quy hoạch giao thông thì mẫu biệt thự tứ lập được quy hoạch đường đi, lối vào nhà trên 4 cạnh của lô đất giúp làm tăng không gian tiện ích chung và di chuyển dễ dàng.

Mô hình thiết kế kiểu biệt thự tứ lập

Biệt thự liền kề

Kiến trúc của biệt thự liền kề là gì? Đây là kiểu biệt thự được xây dựng dành riêng cho từng gia đình ở giống như biệt thự đơn lập nhưng sẽ khác ở phần hạn chế bề rộng mặt tiền nhằm tăng mật độ xây dựng ở các khu đô thị và tiết kiệm được các chi phí đường ống kỹ thuật hạ tầng.

Tiêu chuẩn thiết kế những căn biệt thự liền kề sẽ không đứng biệt lập giữa sân vườn mà sẽ ghép với nhau 1 mặt, 2 mặt hoặc giáp lưng vào tạo thành 1 khối, dãy nhà có thiết kế giống nhau từ 2 , 3, 4, 5… căn biệt thự tạo thành một dãy phố, khu đô thị với nhà xây giống nhau.

Chi phí mua bán nhà biệt thự liền kề giá rẻ hơn so với các kiểu nhà biệt thự đơn lập. Thêm vào đó, biệt thự song lập và tứ lập cũng có giá cao hơn khi so với giá nhà biệt thự liền kề tạo thành dãy phố dài.

Ngoài ra, còn có một dạng đó là nhà biệt thự liền kề shophouse một hình thức mới kết hợp tính năng vừa để ở vừa có thể tận dụng tầng 1, 2 để kinh doanh, bán hàng, làm văn phòng trong khu vực.

Như vậy nếu so về thiết kế, quy mô giá cả thì giá bán biệt thự đơn lập, song lập, tứ lập và liền kề phố nếu tính trên cùng khu vực địa phần thì bao giờ mức giá mua bán biệt thự đơn lập là cao nhất sau đó đến song lập, tứ lập và liền kề… Bên cạnh đó, nó còn phụ thuộc vào đầu tư hạ tầng, tiện ích, chất lượng, diện tích xây dựng quyết định đến giá bán biệt thự.

Kiểu kiến trúc biệt thự liền kề hiện đại, sang trọng

Những mẫu biệt thự đơn lập, song lập, tứ lập, liền kề đẹp ấn tượng nhất

Các mẫu thiết kế biệt thự đơn lập đẹp

Mẫu biệt thự đơn lập Gamuda Gardens tại Hoàng Mai

Biệt thự đơn lập Gamuda Gardens là những căn biệt thự thuộc Gamuda City với thiết kế theo phong cách Á Đông với đủ không gian cây xanh trong lòng đô thị mang lại khu vực sinh sống đầy chất lượng từ tiện ích tới môi trường.

Mẫu biệt thự đơn lập tại Khu đô thị Gamuda Gardens (Nguồn: gamudacityhanoi) Sơ đồ thiết kế mặt bằng biệt thự đơn lập Gamuda Gardens (Nguồn: gamudacityhanoi) Tổng quan khuôn viên khu đô thị Gamuda Gardens (Nguồn: gamudacityhanoi)

Biệt thự đơn lập Vinhomes Riverside – Sài Đồng

Biệt thự đơn lập vinhomes riverside là một trong những thiết kế điển hình, đảm bảo tiêu chuẩn trong chuỗi các dự án bất động sản phân khúc biệt thự đơn lập vinhomes như: Green Bay, The Manor Central Park, Vinhomes Thanh Hoá…

Thiết kế biệt thự đơn lập Vinhomes Riverside hay Vinhomes Riverside The Harmony là mẫu nhà biệt thự đơn lập hiện đại, sang trọng, kiến trúc vô cùng độc đáo, đẳng cấp.

Tổng quan mẫu biệt thự đơn lập Vinhomes Riverside ở Sài Đồng – Long Biên (Nguồn: thuvienthietke360) File autocad bản vẽ biệt thự đơn lập Vinhomes Riverside (Nguồn: thuvienthietke360)

Biệt thự đơn lập Vincity Gia lâm

Mẫu biệt thự đơn lập Vinhomes Ocean Park là kiểu mẫu nổi bật với không gian xanh mát và các mẫu nhà biệt thự đơn lập đắt giá cao cấp nhất trong tổng thể dự án Vincity Gia Lâm Hà Nội.

Tổng quan dự án biệt thự đơn lập Vincity Gia Lâm (Nguồn: khudothivincitygialam)

Mặt bằng biệt thự đơn lập 01 với thiết kế như sau:

Tìm kiếm thêm các ý tường thiết kế phòng khách với các mẫu Phòng khách biệt thự đẹp hợp xu hướng tại ancu.me. Bản vẽ thiết kế mặt bằng biệt thự đơn lập Vincity Gia Lâm (Nguồn:khudothivincitygialam) Hình ảnh mẫu biệt thự đơn lập Vincity Gia Lâm (Nguồn:otosaigon.com)

Ngoài ra, nếu bạn quan tâm và cần thông tin mua bán biệt thự đơn lập có thể tham khảo nhiều những mẫu biệt thự đẹp trên cả nước và mức giá khác nhau theo nhu cầu tại nhiều dự án như: Biệt thự đơn lập Ecopark, Jamona Golden Silk, Nine South, Park Riverside, An Hưng…

Các mẫu biệt thự song lập đẹp

Thiết kế biệt thự song lập Gamuda

Biệt thự song lập hiện đại Gamuda Gardens tọa lại là một trong những mẫu biệt thự đẹp được nhiều người ưa thích với đầy đủ những thiết kế sân vườn biệt thự song lập tối ưu không gian sử dụng và mang lại sự khác biệt, đẳng cấp. Điển hình là biệt thự song lập sd 42 Gamuda với thiết kế biệt thự với quy mô xây dựng:

 • Diện tích đất: 7m x 18m, 8.5m x 18m, 9m x 18m, 11.5m x 18m
 • Diện tích đất đa dạng: 126m2 – 153m2 – 162m2 – 198m2 – 207m2
 • Xây 4 tầng, thiết kế thang máy
 • Diện tích xây dựng 74m2 / sàn, 79m2/sàn, 84m2/sàn. Tổng diện tích xây dựng 300m2 – 320m2 – 330m2.
 • Hướng chính: Tây bắc, Đông Nam, Chính Bắc
 • Phòng ngủ 5 phòng, 5 vệ sinh, 1 phòng thờ.

Mẫu biệt thự song lập sd 42 Gamuda trong dự án khu đô thị Gamuda Gardens (Nguồn: gamudacityland.vn) Sơ đồ tổng thể biệt thự đơn lập Gamuda Gardens (Nguồn: gamudacityland.vn)

Thiết kế biệt thự song lập Ecopark

Biệt thự song lập khu đô thị Ecopark có rất nhiều các thiết kế đẹp tại các khu như: Biệt thự song lập Marina Ecopark, Mimosa Ecopark, Park River Ecopark, Vườn Tùng Ecopark…

Mẫu thiết kế biệt thự song lập Park River Ecopark đẹp (Nguồn: khudothiecopark)

Đây là mẫu biệt thự song lập hiện đại sang trong nhờ thiết kế phong cách kiểu châu Âu mới với thiết kế 3 tầng và diện tích 189m2 bố trí không gian mặt bằng biệt thự song lập như sau:

 • Tầng 1: Phòng khách, cầu thang, kho, 2 WC, sân vườn
 • Tầng 2: Phòng ngủ chính và phòng ngủ 2, WC, cầu thang
 • Tầng 3: Phòng ngủ, Phòng thờ, WC và sân thượng

Sơ đồ thiết kế biệt thự song lập Park River Ecopark (Nguồn: khudothiecopark) Mặt đứng thiết kế biệt thự song lập Park River Ecopark (Nguồn: khudothiecopark)

Hiện nay, những khu đô thị mới các các thiết kế biệt thự song lập đẹp khá nhiều và xuất hiện thành xu hướng trên nhiều địa phương không chỉ riêng Hà Nội, TPHCM là còn ở Hải Phòng, Huế, Vũng Tàu… và do nhiều chủ đầu tư uy tín, nổi tiếng và đặc biệt là các biệt thự song lập vinhomes.

Bạn có thể tìm kiếm khá nhiều các mẫu biệt thự song lập đẹp của nhiều dự án như: Vinhome Riverside, Vinhomes Green Bay, villa park, Mỹ Hào, Việt Hưng, Lakeview City, Harmony, An Hưng, Park Riverside, Melosa, Geleximco, Harmony, Iris homes, Lavila, Lideco, Lucasta, Dragon Parc, Tân Tây Đô… và có thể mua bán biệt thự song lập với nhiều mức giá và vị trí khác nhau.

Mẫu biệt thự tứ lập đẹp

Biệt thự tứ lập là thiết kế mới bởi vậy đây là loại hình bất động sản đang thu hút khá nhiều nhà đầu tư bởi tính độc đáo và giá mua bán biệt thự tứ lập không quá cao so với song lập và đơn lập.

Hiện nay trong phân khúc biệt thự tứ tập có các dự án với những mẫu thiết kế đẹp bạn có thể tham khảo trong đó nổi bật là dự án biệt thự tứ lập Vinhomes Riverside với các căn biệt thự có diện tích đất khoảng 180m2, chiều cao 3.5 tầng thiết kế theo mô hình một cụm gồm 4 biệt thự tạo thành một kiến trúc tổng thể. Mức giá bán chỉ từ 13 tỷ đồng/căn.

Phối cảnh biệt thự tứ lập Vinhomes Riverside The Harmony đẹp (Nguồn: vinhomesland.vn) Mẫu thiết kế biệt thự tứ lập The Harmony Vinhomes Riverside (Nguồn: vinhomesland.vn) Mặt bằng biệt thự tứ lập Vinhomes Riverside The Harmony (Nguồn: vinhomesland.vn) Sơ đồ mặt bằng thiết kế biệt thự tứ lập Vinhomes Riverside The Harmony (Nguồn: vinhomesland.vn)

Mẫu thiết kế biệt thự liền kề đẹp

Biệt thự liền kề là dạng biệt thự mà có thể tiếp giáp 1, 2 mặt của các căn biệt thự với nhau và tiết kiệm không gian, giá rẻ hơn so với biệt thự đơn lập, song lập hay tứ lập và nhìn tổng thể như sống trong một khu phố sầm uất, đa tiện ích.

Mẫu thiết kế biệt thự liền kề The Eden Rose

Biệt thự liền kề The Eden Rose là thiết kế nằm trong tổng thể dự án The Eden Rose với 181 căn biệt thự liền kề thiết kế tối ưu diện tích từ 82m2 – 218 m2 và công năng sử dụng. Biệt thự đều có garage ô tô và cổng vào phía trước và sân vườn ở phía sau đủ sân vườn.

Trong đó bố trí mặt bằng với 5 loại thiết kế:

 • Diện tích lô đất: 82,5 – 218m2
 • Diện tích xây dựng: 60m2 – 95,3m2
 • Gồm 3 tầng, 1 tầng tum, 1 tầng mái.

Thiết kế biệt thự liền kề The Eden Rose mẫu 1, 2 (Nguồn: edenrose.honghaland.vn) Thiết kế biệt thự liền kề The Eden Rose mẫu 3, 4 (Nguồn: edenrose.honghaland.vn) Thiết kế biệt thự liền kề The Eden Rose mẫu 5 và tổng quan chung (Nguồn: edenrose.honghaland.vn)

Thiết kế biệt thự liền kề Vinhomes Gardenia

 • Biệt thự liền kề Vinhomes: vinhomes riverside, vinhomes green bay, vinhomes imperia vinhomes…
 • Biệt thự liền kề FLC Đại Mỗ, FLC Sầm Sơn…
 • Biệt thự liền kề CEO Sài Sơn, Ciputra, Ao Sào, Athena Bắc Hà, C37, Khang Điền, Làng Việt Kiều Châu Âu, Eurowindow River Park, Hapulico, Harmony, Hateco Xuân Phương, IA, Imperia garden, Jjamona golden silk, Lideco, An Bình City, An Hưng, Mon City, Pandora, PG An Đông, San Hô, Starlake, Sudico Nam An Khánh, Sunshine City, 319 Bồ Đề, 378 Minh Khai…
 • Biệt thự liền kề khu đô thị Đặng Xá, Định Công, Ngoại Giao Đoàn, Việt Hưng, Sala, Thành phố giao lưu, Times city…

【#4】Hợp Đồng Này Là Những Nội Dung Thỏa Thuận Bổ Sung Giữa Ace Life Và Người Tham Gia Bảo Hiểm Khi Người Tham Gia Bảo Hiểm Yêu Cầu Tham Gia Thêm Sản Phẩm “bảo Hiểm Chết Và Tàn Tật Do Tai Nạn” Và Đóng Thêm Khoản Phí Bảo Hiểm Bổ Trợ

Trường hợp có tranh chấp xảy ra, Generali bảo lưu quyền yêu cầu giám định y tế đối với Người được bảo hiểm tại các cơ quan giám định/chuyên viên giám định được Generali chỉ định hoặc chấp thuận. Đối với những trường hợp khác, Generali có thể yêu cầu cung cấp các văn bản/xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ cho việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Các chi phí phát sinh đối với những yêu cầu này do Generali chịu trách nhiệm.

Từ 05 năm đến 20 năm, tùy theo lựa chọn của Bên mua bảo hiểm và được thể hiện trên Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc các bản phụ lục, các xác nhận sửa đổi bổ sung và các thỏa thuận khác (nếu có), trừ trường hợp chấm dứt hiệu lực theo quy định tại Điều khoản mở rộng này.

Quyền lợi bảo hiểm mở rộng chấm dứt hiệu lực theo một trong những trường hợp sau:

 1. Ngày kỷ niệm hợp đồng ngay sau khi Người được bảo hiểm đạt 75 Tuổi;
 2. Kết thúc thời hạn bảo hiểm của Quyền lợi bảo hiểm mở rộng này;
 3. Người được bảo hiểm được Chẩn đoán mắc Bệnh hiểm nghèo và Generali chấp thuận chi trả Quyền lợi bảo hiểm mở rộng này;
 4. Người được bảo hiểm tử vong;
 5. Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt hiệu lực theo quy định của Điều khoản chính;
 6. Khi Bên mua bảo hiểm yêu cầu chấm dứt Quyền lợi bảo hiểm mở rộng bằng văn bản đối với từng Người được bảo hiểm;
 7. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
   Bác sĩ

Là người có bằng cấp chuyên môn y khoa trong lĩnh vực Tây y được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc thừa nhận được hành nghề y hợp pháp trong phạm vi đào tạo chuyên ngành và phạm vi giấy phép theo Luật pháp của nước sở tại tại nơi người đó hành nghề. Bác sĩ không được đồng thời là:

 1. Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm, Người thụ hưởng; hoặc
 2. Vợ/chồng hợp pháp, con, anh chị em ruột, cha mẹ, ông bà, cháu, cha dượng, mẹ kế của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm, Người thụ hưởng.
  1. Bệnh hiểm nghèo
  2. Chẩn đoán mắc Bệnh hiểm nghèo

Bao gồm Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau theo nhóm bệnh được quy định tại Phụ lục I của Điều khoản mở rộng.

Là chẩn đoán sau cùng của một hay nhiều Bệnh hiểm nghèo được thực hiện bởi Bác sĩ hoặc nhóm Bác sĩ chuyên khoa của bệnh viện.

Kết quả Chẩn đoán mắc Bệnh hiểm nghèo được chấp nhận nếu đáp ứng các điều kiện tại định nghĩa Bệnh hiểm nghèo theo quy định tại Phụ lục II, dựa trên những bằng chứng y khoa của Người được bảo hiểm do người có quyền nhận quyền lợi bảo hiểm cung cấp. Generali có thể yêu cầu Người được bảo hiểm tiến hành những xét nghiệm khác nếu cần thiết.

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp trên kết quả chẩn đoán, Generali có thể yêu cầu Người được bảo hiểm tiến hành xét nghiệm y khoa tại một trung tâm xét nghiệm độc lập theo thoả thuận giữa Generali và người có quyền nhận quyền lợi bảo hiểm. Generali và người có quyền nhận quyền lợi bảo hiểm phải tuân theo kết quả xét nghiệm sau cùng này. Mọi chi phí cho việc tiến hành xét nghiệm y khoa trong trường hợp tranh chấp theo yêu cầu của Generali sẽ do Generali chịu trách nhiệm.

   Chức năng sinh hoạt hàng ngày

Bao gồm 06 chức năng sau:

 1. Tắm rửa: là khả năng tắm rửa trong bồn tắm hoặc dưới vòi sen (bao gồm việc bước vào và bước ra khỏi bồn tắm, phòng tắm) hoặc tắm rửa bằng các phương tiện khác.
 2. Mặc quần áo: là khả năng mặc và cởi quần áo hay các trang phục khác, mang và tháo các loại niềng răng, chân tay giả hay những thiết bị y tế tương tự.
 3. Dịch chuyển: là khả năng di chuyển từ giường ra ghế hay vào xe lăn, và

ngược lại.

 1. Đi lại: là khả năng di chuyển trong nhà, từ phòng này qua phòng khác cùng một mặt bằng.
 2. Tiêu, tiểu: là khả năng kiểm soát chức năng tiêu, tiểu để đảm bảo vệ sinh cá nhân.
 3. Ăn uống: là khả năng tự đưa thức ăn đã được chuẩn bị sẵn vào miệng.
   Người được bảo hiểm

Là cá nhân đang cư trú tại Việt Nam, từ 30 ngày Tuổi đến 60 Tuổi tại ngày hiệu lực của Quyền lợi bảo hiểm mở rộng, và được Generali chấp thuận bảo hiểm theo Điều khoản mở rộng này. Tuổi tối đa của Người được bảo hiểm khi kết thúc Thời hạn bảo hiểm của Quyền lợi bảo hiểm mở rộng này là 75 Tuổi.

PHỤ LỤC I: DANH SÁCH BỆNH HIỂM NGHÈO ĐƯỢC BẢO HIỂM

Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau theo nhóm bệnh

Nhóm bệnh

61 Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau

  Ung thư

Định nghĩa chi tiết của mỗi Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau theo nhóm bệnh được quy định tại Phụ lục II.

PHỤ LỤC II: ĐỊNH NGHĨA BỆNH HIỂM NGHÈO GIAI ĐOẠN SAU

Là sự phát triển lan tràn và không thể kiểm soát của các tế bào ác tính, có sự xâm lấn và phá hủy các mô bình thường, và cần phải điều trị bằng biện pháp can thiệp nghiêm trọng. Chẩn đoán ung thư phải được xác định bằng kết quả xét nghiệm mô bệnh học được thực hiện bởi Bác sĩ chuyên khoa Ung bướu hoặc Bác sĩ chuyên khoa Giải phẫu bệnh.

Các trường hợp sau không thuộc phạm vi bảo hiểm:

  Khối u có kết quả xét nghiệm mô bệnh học ở giai đoạn ung thư biểu mô tại chỗ (carcinoma-in-situ), hoặc giai đoạn tiền ung thư, hoặc ung thư không xâm lấn, ví dụ như:
  Các loại ung thư da sau đây, trừ trường hợp có bằng chứng của ung thư di căn:
 • Ung thư tuyến tiền liệt có kết quả mô bệnh học T1aN0M0 hoặc T1bN0M0 theo phân loại TNM, hoặc theo hình thức phân loại khác ở giai đoạn tương đương hoặc giai đoạn sớm hơn;
 • Ung thư biểu mô vi thể dạng nhú của tuyến giáp T1N0M0 theo phân loại TNM, hoặc theo hình thức phân loại khác ở giai đoạn tương đương hoặc giai đoạn sớm hơn;
 • Ung thư biểu mô vi thể dạng nhú của bàng quang;
 • Bệnh bạch cầu mạn dòng lympho từ Giai đoạn 0 đến Giai đoạn 2 theo RAI; và
 • Tất cả các khối u trên Người được bảo hiểm nhiễm HIV.

Là tình trạng suy chức năng giai đoạn cuối, mãn tính và không thể phục hồi của cả 02 thận đòi hỏi phải được điều trị bằng chạy thận nhân tạo thường xuyên hoặc ghép thận.

Là bệnh phổi giai đoạn cuối gây suy hô hấp mãn tính.

Bệnh phải được chẩn đoán xác định bởi Bác sĩ chuyên khoa Hô hấp và có tất cả các điều kiện sau:

 • FEV1 thường xuyên nhỏ hơn 1 lít, được đo 03 lần, mỗi lần cách nhau 03 tháng; và
 • Phải được điều trị thường xuyên và liên tục bằng liệu pháp ôxy bổ sung; và
 • Áp lực riêng phần của ôxy trong máu động mạch < 55mmHg (PaO2 < 55 mmHg); và
 • Khó thở cả khi nghỉ ngơi.

Là bệnh thận di truyền tiến triển, có nhiều nang trong tủy thận hai bên, teo ống thận và xơ hóa mô kẽ gây nên thiếu máu, đa niệu và mất natri do thận. Cho mục đích của Quyền lợi bảo hiểm này, chẩn đoán phải được hỗ trợ bởi kết quả sinh thiết thận và phải gây ra suy chức năng hai thận mãn tính không hồi phục và đòi hỏi phải chạy thận nhân tạo thường xuyên.

  Suy gan giai đoạn cuối

Là suy gan giai đoạn cuối có tất cả các tình trạng sau:

Các trường hợp sau không thuộc phạm vi bảo hiểm: suy gan do lạm dụng đồ uống có cồn, hoặc sử dụng thuốc, hoặc sử dụng chất gây nghiện, và bệnh não Wernicke.

  Thiếu máu bất sản

Là tình trạng suy tủy xương mãn tính và vĩnh viễn, gây ra thiếu 03 dòng máu hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu, đòi hỏi phải được điều trị bằng ít nhất một trong các phương pháp sau đây:

Bệnh phải được chẩn đoán xác định bởi Bác sĩ chuyên khoa Huyết học và dựa trên kết quả sinh thiết tủy xương.

Là tình trạng viêm tụy mãn có nhiều hơn 03 đợt tái phát dẫn đến rối loạn chức năng tụy, vôi hóa và nang tụy, và gây ra hội chứng kém hấp thu đòi hỏi phải được điều trị bằng liệu pháp men (enzyme) thay thế suốt đời.

Chẩn đoán phải được xác định bằng kết quả nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) thực hiện bởi Bác sĩ chuyên khoa Tiêu hóa.

Các trường hợp viêm tụy mãn tái phát do sử dụng đồ uống có cồn không thuộc phạm vi bảo hiểm.

Là tình trạng viêm gan hoại tử mãn tính không rõ nguyên nhân có sự hiện diện của các tự kháng thể và globulin huyết thanh tăng cao.

Bệnh phải được xác nhận bởi Bác sĩ chuyên khoa Tiêu hóa hoặc Gan mật, và đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

 • Kháng thể kháng nhân;
 • Kháng thể kháng cơ trơn;
 • Kháng thể kháng actin;
 • Kháng thể kháng microsomes gan thận (Anti-LKM-1 antibodies);
 • Kháng thể kháng cytosol 1 của gan (Anti- LC1 antibodies);
 • Kháng thể kháng kháng nguyên bào tương gan, kháng thể kháng kháng nguyên gan và tụy (Anti-SLA/LP antibodies); và

Là tình trạng hoại tử một phần cơ tim do gián đoạn nguồn cung cấp máu.

Tình trạng này được xác định bởi cơn nhồi máu cơ tim cấp, được chẩn đoán bởi Bác sĩ chuyên khoa Tim mạch, và có sự hiện diện của ít nhất 03 trong 04 tiêu chí sau:

  Phân suất tống máu tâm thất trái (EF) dưới 50% được xác định sau thời điểm xảy ra nhồi máu cơ tim ít nhất 03 tháng.

Các trường hợp sau không thuộc phạm vi bảo hiểm:

Là phẫu thuật tim hở để ghép nối bắc cầu sửa chữa tình trạng hẹp hoặc tắc của một hay nhiều động mạch vành.

Tình trạng hẹp hoặc tắc động mạch vành phải được xác định bằng kết quả chụp mạch vành. Chỉ định phẫu thuật phải được Bác sĩ chuyên khoa Tim mạch hoặc Bác sĩ Phẫu thuật Tim mạch xác định là cần thiết về mặt y khoa.

Các trường hợp sau không thuộc phạm vi bảo hiểm: đặt stent nong mạch vành, các kỹ thuật thông nội mạch, và các thủ thuật điều trị bằng lazer.

  Phẫu thuật thay van tim

Là phẫu thuật mở lồng ngực để thay thế hoặc sửa chữa van tim do bất thường hoặc khiếm khuyết van tim mà các bất thường hay khiếm khuyết này không thể sữa chữa bằng kỹ thuật thông tim đơn thuần.

Bằng chứng của bất thường hay khiếm khuyết van tim được xác nhận bằng kết quả thông tim hoặc siêu âm tim. Chỉ định phẫu thuật thay van tim phải được xác định bởi Bác sĩ chuyên khoa Tim mạch là cần thiết về mặt y khoa.

Các trường hợp sau không thuộc phạm vi bảo hiểm: các hình thức phẫu thuật mở van tim, can thiệp nội mạch, nong van tim bằng bóng, phẫu thuật “lỗ khóa” (key-hole) và các phương thức tương tự.

  Phẫu thuật động mạch chủ

Là phẫu thuật mở khoang bụng hoặc mở lồng ngực để sửa chữa đoạn phình, hẹp, tắc, hoặc bóc tách động mạch chủ.

Cho mục đích của Quyền lợi bảo hiểm mở rộng này, định nghĩa chỉ bao gồm động mạch chủ bụng và động mạch chủ ngực, không bao gồm các nhánh của động mạch chủ.

Các trường hợp sau đây không thuộc phạm vi bảo hiểm:

Là tình trạng tăng áp lực động mạch phổi nguyên phát có dày thất phải được xác định bởi các kết quả xét nghiệm bao gồm thông tim. Tình trạng này phải được chẩn đoán xác định bởi Bác sĩ chuyên khoa Tim mạch và gây ra suy tim Độ IV theo Bảng phân loại suy tim của Hiệp hội Tim mạch New York.

Các trường hợp sau không thuộc phạm vi bảo hiểm: tăng áp lực động mạch phổi thứ phát do các nguyên nhân khác, ví dụ như bệnh phổi mãn tính, tắc mạch phổi, bệnh van tim, bệnh lý tim trái.

Là bệnh lý cơ tim gây suy giảm chức năng tâm thất được xác nhận bằng kết quả siêu âm tim và điện tâm đồ,

Bệnh phải được chẩn đoán xác định bởi Bác sĩ chuyên khoa Tim mạch và dẫn đến suy tim Độ III trở lên theo Bảng phân loại suy tim của Hiệp hội Tim mạch New York.

Các trường hợp bệnh cơ tim do lạm dụng đồ uống có cồn không thuộc phạm vi bảo hiểm.

Là tình trạng tăng áp lực động mạch phổi nghiêm trọng có luồng thông (shunt) đảo chiều gây ra bởi khiếm khuyết của tim. Bệnh phải được chẩn đoán xác định bởi Bác sĩ chuyên khoa Tim mạch, và phải dựa vào kết quả siêu âm tim và thông tim.

Là tình trạng viêm nội tâm mạc có nguyên nhân từ nhiễm vi sinh vật và phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

 1. Xét nghiệm cấy máu dương tính xác định vi sinh vật gây bệnh; và
 2. Bệnh phải gây ra tình trạng hở van tim mức độ từ trung bình trở lên (với phân suất trào ngược từ 20% trở lên) hoặc hẹp van tim mức độ trung bình trở lên (với diện tích lỗ van còn từ 30% trở xuống so với giá trị bình thường); và
 3. Chẩn đoán viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn và mức độ tổn thương van tim phải được xác định bởi Bác sĩ chuyên khoa Tim mạch.

  Поделитесь с Вашими друзьями:

【#5】Cách Dùng Đại Từ Quan Hệ Who, Whom, Which, That, Whose

Đại từ quan hệ là gì?

Đại từ liên hệ là từ đứng liền sau một danh từ để thay thế cho danh từ ấy làm chủ từ, bổ tuchs từ, hoặc sở hữu cách cho mệnh đề sau. Danh từ đứng trước đại từ liên hệ gọi là “từ đứng trước”(antecedent). Tuy theo vai trò nó đóng trong mệnh đề và từ đứng trước của nó, đại từ liên hệ có những hình thức sau đây:

Cách dùng đại từ quan hệ who, whom, which, that, whose trong tiếng anh

1. Cách dùng Whom

Whom sử dụng là hình thức bổ túc từ, khi từ đứng trước là tiếng chỉ người Ví dụ: The man whom you meet is my father Người đàn ông, người mà anh gặp là cha tôi The girls whom you saw are my sisters Những cô gái mà anh thấy là các chị họ tôi

Lưu ý khi sử dụng Whom

  Trong văn nói người ta thường dùng who hoặc that thay cho whom, hoặc phổ thông hơn nữa bỏ whom đi.

Ví dụ: Văn viết: The man whom you meet is my father Văn nói: The man who you meet if my father The man that you meet is my father The man you meet is my father

  Trong trường hợp whom làm từ bổ túc cho một giới từ, khi viết ta để giới từ trước whom, khi nói tư để giới từ sau cùng, còn whom được thay thế bằng that hoặc bỏ hẳn.

Ví dụ: Văn viết: The man to whom I spoke Văn nói: The man that I spoke to The man I spoke to.

2. Cách sử dụng đại từ quan hệ Who

Who được sử dụng là hình thức chủ từ khi từ đứng trước của nó là tiếng chỉ người

Ví dụ: The man who spoke to you, is my father Người đàn ông, người mà đã nói chuyện với anh là cha tôi

The girls who serve in the shop are the owner’s daughters Những cô gái giúp việc ở hiệu là con gái ông chủ

3. Cách dùng That

That sử dụng có thể thay thế cho những hình thức who, whom, which như ta đã thấy ở trên ngoài ra that còn bắt buộc dùng trong những trường hợp sau đây:

Ví dụ: Saigon is the noisiest city that I have ever met Sài Gòn là thành phố ồn ào nhất mà tôi từng gặp This is the last letter that he wrote Đây là bức thư cuối cùng nó đã viết.

  Sau những tiếng all, only, very, every( và những tiếng kép với everry) no(và những tiếng kép với no), any, much, little.

Ví dụ: Answer all the questions that I asked you Hãy trả lời tất cả những câu hỏi tôi đã hỏi anh Thay lost the only son that they have Họ mất đứa con trai độc nhất mà họ có I have nothing that you like Tôi không có cái gì bạn thích cả

  Sau từ đứng trước hỗn hợp(gồm cả người và vật)

Ví dụ: The people, cattle and carts that went to market Người súc vật và xe đi tới chợ

Ví dụ: It is the teacher that decides what to read Chú ý: Có thể bỏ that đi trong những trường hợp là bổ túc từ

4. Cách sử dụng which

Which sử dụng là hình thức chung cho chủ từ và bổ túc từ, khi tiền vị tự là tiếng chỉ vật

Ví dụ: The dog which won the race Con chó thắng cuộc đua

The book which I bought Cuốn sách mà tôi mua

Lưu ý khi dùng đại từ quan hệ which

  Trong văn nói có thể dùng that thay cho which, hoặc có thể bỏ which đi khi nó làm bổ túc từ

Ví dụ: Văn viết: The dog which won the race Văn nói: The dog that won th race

 • Khi which làm bổ túc từ cho một giới từ, ta viết giới từ trước which nhưng lúc nói ta để giới từ sau cùng rồi thay which bằng that hoặc bỏ hẳn which đi.
 • Of which sử dụng là hình thức sở hữu cách này bây giờ ít dùng vì người ta thường sử dụng whose thay nó

Ví dụ: The house whose roof was damaged Ngôi nhà có mái bị hư hại.

Whose sử dụng là hình thức sở hữu cách khi từ đứng trước là tiếng chỉ người

Ví dụ: The men whose houses were damaged will be compensated. Những người có nhà bị thiệt hại sẽ được bồi thường

Chú ý: Danh từ chỉ sở hữu vật đứng sau whose không bao giờ có mạo từ.

【#6】Labour Contract (Hợp Đồng Lao Động Bằng Tiếng Anh)

Title: Chairman of the Board of Management

On behalf of the ………………………….. Joint Stock Company

Address: No ……, …………Alley, Bach Mai Street, Truong Dinh Ward, Hoang Mai District, Hanoi City.

Date of birth: chúng tôi 19…. Place of birth: Hanoi

Occupation: Construction Engineer on Waterway Habour

Temporary residence address: No ……, …….. Street, Hoang Mai Dictrict, Hanoi.

Identity Card Number: ………….. issuance dated ……./…./19…. in: Hanoi

Agreed to sign this labour contract and engage to satisfy the following provisions:

-Type of the labour contract: “Open Ended”.

-Commencing on: August chúng tôi 20…..

-Professional job: Waterway Habour Contruction Engineer.

-Position: Head of the Department of Quality Management.

-Job discription: to execute and fullfill all the works as requested by the company leaders.

-Working hour: In the morning from 8 am to 12 am; In the afternoon from 13:30 pm to 17:30 pm

– To be provided equipments/tools depending on your concrete jobs.

Article 3: Obligations and rights of the Employee

– Transportation means: Self-sufficed

-To be paid on the 10th day of per month

-Bonus: to be paid in accordance with the dedication of the employee and the outcome of the company’s business.

-Salary increment: according to the business result and the yearly experience of the employee.

-To be equipped with labor safety facilities as regulated by the company provisions.

+ Weekly resting time: to rest on Saturday moring and Sunday, eventhough, if the company is under the urgent request of increasing working productivity, the employee still have to work on resting days.

+ The employee is entitled to annual leave of 12 days per year and on national holidays under the provisions of the State.

+ If the employee goes on business vacation to execute projects handled by the company, the company will be in charge of pparing accomodation and necessary personal facilties for the employee under the existing provisions.

-Social & health insurance: Social and health insurance of the Employee will be paid in accordance with the regulations of the State.

-To fullfill all the contents as commited and the jobs in the contract

-To submit notorized certificate (of the highest intellectual degree as requested for the position) to the company right after the Contract is signed.

-To obey all the working regulations, regulations of labor safety, labor disciplines.

-To pay the inpidual income tax as so provided by the State.

-In cases, when the employee causes damages to the company, the employee will be pay compensation for that. If the damages are too serious, the employee will be subject to legal responsiltities.

-Fully and duly pay the employee all the remuneration and benefits as committed in the Labour contract and the collective labor accord.

-To manage the employee to fullfill the job in the contract (including appointment, assigning the employee to another job, temporarily suspending the job).

-To temporarily defer, to terminate the labour contract, to discipline the employee under the provisions of the law and labour regulaton issued by the company.

-Any issues which are not regulated by this contract are regulated by the application of the collective labour accord. If there is no collective labour accord, legal provions on labour relations shall be applied.

-This Contract is made in 2 copies, 1 copy will be kept by the Employer and 1 copy to be kept by the Employee.

-If the two parties sign in contractual appendix, such appendix shall have the same legal value as of contractual terms.

-The contract takes effect since the date of signing.

【#7】Tất Tần Tận Tiếng Anh Chuyên Ngành Du Lịch

My name is Eli. I’m 22 years old. I graduated from Hanoi College of Commerce and Tourism. Being an energetic person and having a strong passion about traveling, I have oriented to be a tour guide since I was young. My rules at work are always: Be flexible, professional, and have cultural understanding. I enjoy sharing and being around different types of people.

I have officially workedfor over 2 years at Vietgo Travel where I learnt a lot. I was in charge of several tasks such as making sure all of the necessary documentation ready for the tour, giving the passengers the complimentary tickets and solving problems concerning poor service, compensation, and customers’ satisfaction.

Besides, during my university time, I have attended some volunteer groups whose journeys to some famous places and everyone organized a couple of activities together. Working in Tourism makes me extremely energetic because I really love traveling, and doing things with others.

If there are problems with fussy customers, I will follow these steps: Firstly, I will wait for the customers to show their problems. Even they are wrong or not, I will listen carefully to them. By doing so, they will have the feeling of being respected which is extremely important. Secondly, I need to stay calm by letting them say what they are angry at, and try to expss my sympathy and understanding. In case the customers start to yell at me, I must not be aggressive, no matter what they do wrongly or correctly, I should wait until they want to stop saying and want to listen to my explanation. Finally, I need to show what I am doing is to deal with their problems, to help them, then say sorry to make them feel better. Explain to them carefully and in the most polite way. If necessary, I will give a complimentary which can comfort them and make sure my company’s service will be better next time. Last but not least, a thank letter is indispensable to keep a good relationship with these customers.

I hope to become a high-experienced tour guide in the next 3 years. I am ready to work to the fullest to gain the excellent communication skills. I will practice my ability to psent information in an interesting way, to remember facts, events, and ps. The most important thing is I want to get more experience so that I could work for a tour operator as a regional tour supervisor or manager.

➥ Sếp hỏi tình hình dẫn tour của hướng dẫn viên.

John: Supervisor (Giám sát)

Eli: Tour guide (Hướng dẫn viên)

John: Hi Eli. How's the tour to Ha Long yesterday?

Eli: Great sir. Customers really enjoyed the night because of the Festival parade yesterday near the Bay. It was sparkling and colorful, so they were satisfied.

John: Please report the detailed to me.

Eli: We took the morning cruise and then had lunch at the quay. After that, we visited 2 temples, then come back and rest. The second day we went to the beach in the early morning, and then went to the local market to buy and specialties. After lunch, we came back Hanoi.

Eli: Yes. I also had some for yesterday tour. I will fill in the feedback form this afternoon. As long as we provide professional and quality customer service, surely our company can remain a good relationship with customers.

John: Good job Eli. I have a meeting at 10 a.m. Keep up the good work.

➥Eli and Mary - 2 hướng dẫn viên trò chuyện.

Eli: Hi how are you today?

Mary: Not bad. How about you?

Eli: Excellent. I just came back from Da Nang City.

Mary: How was it? You seem full of energy today.

Eli: Words cannot expss my feeling. I took care of a group from Australia and honestly cannot show how nice they were. They truly appciated my support for their group during the trip.

Mary: It's glad to hear that, Eli. Two days ago, I also went to Sa Pa with a group from France, they were friendly. Being tour guides like us, the happiest thing at work is that tourists are happy and they have a great time in our country.

Eli: That's right. I always think that we will play the role of a ambassador who gives visitors information to help them experience and enjoy the culture and beauty of our country.

Mary: Cannot agree more. I would love to talk to you more but I have to go now. Talk to you later.

Eli: See you later.

Eli: Hướng dẫn viên du lịch

Ema: The leader of tourists

Eli: Hello Ema. Let's go over the schedule for our 2-day tour to Da Nang. Please make sure you get it clearly.

Ema: Ok. My friends and I feel so excited.

Eli: We are about to in 30 minutes. We are leaving at 7:00 and arrive at 11:00 a.m. Just remind that everyone brings cameras to take memorable pictures and it's a good idea to wear warm clothes. It can get ptty chilly on Ba Na Hills tomorrow morning.

Ema: Are we going to pass Thua Thien Hue province?

Eli: Yes. You should keep your eyes open for enjoying the breathtaking scenes to your west and east on the way. There will be a lot of mountains, trees, and paddy fields at two sides of the road. We are having lunch at 12:00, and then take a short break. At 3 p.m. we are visiting Linh Ung Pagoda - a famous temple in Da Nang. The most expected moment is swimming time at 5 p.m. at My Khe beach. Certainly everyone will have a lot of fun there. At 7 p.m. we are having a traditional dinner and then take a stroll around the city.

Ema: Got it but should we take any food?

Eli: There are kiosks so you can buy food easily, but you can take with you if you pfer. Do not forget to look for the trash bins after eating.

Ema: Thanks Eli, some sandwiches would be great.

Eli: Ok. I'll make the arrangements now. See you at 7:00 at the lobby.

Ema: See you then.

【#8】Câu Ghép Trong Tiếng Anh (Compound Sentence)

I. Định nghĩa về câu ghép trong tiếng Anh.

Câu ghép là câu được hình thành bởi 2 hay nhiều mệnh đề độc lập. Các mệnh đề này được nối với nhau bởi liên từ hoặc đấu chấm phấy (;)/ dấu phẩy (,).

Mỗi mệnh đề độc lập cần một chủ ngữ và một động từ để tạo thành câu hoàn chỉnh.

Ví dụ:

, but – Tôi muốn chiếc xe màu đỏ thể thao, nhưng tôi sẽ thuê chiếc màu xanh.

Mệnh đề 1 Mệnh đề 2

Trong câu trên chủ ngữ được in nghiêng và động từ được in đậm.

Mệnh đề 1: có chủ ngữ là ” I” và động từ ” want “.

Mệnh đề 2: Chủ ngữ ” I” và động từ ” lease “.

Một số ví dụ về câu ghép trong tiếng Anh.

 • She did not cheat on the test, for it was the wrong thing to do.
 • I really need to go to work, but I am too sick to drive.
 • I am counting my calories, yet I really want dessert.
 • He ran out of money, so he had to stop playing poker.
 • They got there early, and they got really good seats.
 • They had no ice cream left at home, nor did they have money to go to the store.
 • Everyone was busy, so I went to the movie alone.
 • I thought the promotion was mine, but my attendance wasn’t good enough.
 • Should we start class now, or wait for everyone to get here?
 • It was getting dark, and we weren’t near the cabin yet.
 • Cats are good pets, for they are clean and are not noisy.
 • We have never been to Asia, nor have we visited Africa.
 • He didn’t want to go to the dentist, yet he went anyway.

II. Cách hình thành câu ghép trong tiếng Anh

1. Sử dụng liên từ nối

Các liên từ thường được sử dụng để nối trong câu ghép bao gồm: for, and, nor, but, or, yet, so (hay còn gọi tắt là FANBOYS).

 • I really need to go to work, but I am too sick to drive.
 • I am counting my calories, yet I really want dessert.
 • He ran out of money, so he had to stop playing poker.
 • They got there early, and they got really good seats.
 • They had no ice cream left at home, nor did they have money to go to the store.
 • Everyone was busy, so I went to the movie alone.
 • I thought the promotion was mine, but my attendance wasn’t good enough.
 • Should we start class now, or wait for everyone to get here?
 • It was getting dark, and we weren’t near the cabin yet.
 • Cats are good pets, for they are clean and are not noisy.
 • We have never been to Asia, nor have we visited Africa.
 • He didn’t want to go to the dentist, yet he went anyway.

2. Sử dụng trạng từ nối

Các mệnh đề độc lập của một câu ghép cũng có thể được kết nối bằng một các trạng từ như: Furthermore, However, Otherwise,…

Ví dụ:

My sister is good at math; moreover, She is excellent at English – Chị tôi giỏi toán, ngoài ra, chị còn rất giỏi tiếng Anh.

3. Sử dụng dấu chấm phấy(;)

Bạn có thể nối các câu ghép đơn giản bằng cách kết hợp hai câu hoàn chỉnh thành một câu dài mà không cần thêm bất cứ một từ nào. Trong trường hợp này, bạn phải sử dụng dấu chấm phẩy để nối hai mệnh đề độc lập.

Ví dụ:

 • The sky is clear; the stars are twinkling.
 • The waves were crashing on the shore; it was a lovely sight.
 • Check back tomorrow; I will see if the book has arrived.
 • He said he was not there yesterday; many people saw him there.
 • I am happy to take your donation; any amount will be greatly appciated.
 • She only paints with bold colors; indeed, she does not like pastels at all.
 • She works two jobs to make ends meet; at least, that was her reason for not having time to join us.
 • Malls are great places to shop; I can find everything I need under one roof.
 • Italy is my favorite country; I plan to spend two weeks there next year.

Ví dụ:

 • “Government does not solve problems; it subsidizes them.” – Ronald Reagan
 • “I used to be snow white, but I drifted.” – Mae West
 • “I have often wanted to drown my troubles, but I can’t get my wife to go swimming.” – Jimmy Carter
 • “Tell the truth, work hard, and come to dinner on time.” – Gerald R. Ford
 • “I have opinions of my own, strong opinions, but I don’t always agree with them.” – George H. W. Bush
 • “You can put wings on a pig, but you don’t make it an eagle.” – Bill Clinton

III. Bài tập về từ ghép trong tiếng Anh

5. I pass the test. My parents took me to the cinema. (therefore)

6. I feel sleepy. I must finish the report. (however)

7. His shoes are worn. He has no socks. (for)

8. I wanted to buy a set of Lego. I started to save my money. (so)

9. I enjoy visiting many different countries. I wouldn't want to live overseas. (yet)

10. I couldn't go to your party. I was tired. (for)

Đáp án

1. You may have an allergy, so be careful with what you eat and drink.

2. Tom has a temperature and a sore throat.

3. I want other car but I have no money.

4. It's raining, so I'll stay home and read.

5. I passed the test; therefore, my parents took me to the circus.

6. I feel sleepy; however, I must finish the report.

7. His shoes are worn, for he has no socks.

8. I wanted to buy a set of Lego, so I started to save my money.

9. I enjoy visiting many different countries, yet I wouldn't want to live overseas.

10. I couldn't go to your party, for I was tired.

【#9】Thì Quá Khứ Đơn (Past Simple)

Hãy sẵn sàng cho bài học Thì quá khứ đơn (Past Simple) – Toàn bộ kiến thức về công thức, cách dùng ngay thôi nào!

Thì quá khứ đơn (Past simple) dùng để diễn tả hành động sự vật đã xảy ra trong quá khứ hoặc vừa mới kết thúc.

 • We went shopping yesterday. (Ngày hôm qua chúng tôi đã đi mua sắm)
 • He didn’t come to school last week. (Tuần trước cậu ta không đến trường.)

S = I/ He/ She/ It (số ít) + was

S= We/ You/ They (số nhiều) + were

My computer was broken yesterday. (máy tính của tôi đã bị hỏng hôm qua)

Ví dụ 2: They were in Paris on their summer holiday last year. (Họ ở Paris vào kỳ nghỉ hè năm ngoái.)

Khi chia động từ có quy tắc ở thì quá khứ, ta chỉ cần thêm hậu tố “-ed” vào cuối động từ

Có một số động từ khi sử dụng ở thì quá khứ không theo qui tắc thêm “-ed “. Những động từ này ta cần học thuộc.

Đối với câu phủ định ta chỉ cần thêm “not” vào sau động từ “to be”.

– was not = wasn’t

– were not = weren’t

– She wasn’t very happy last night because of having lost money. (Tối qua cô ấy không vui vì mất tiền)

-We weren’t at home yesterday. (Hôm qua chúng tôi không ở nhà.)

Trong thì quá khứ đơn câu phủ định ta mượn trợ động từ “did + not” (viết tắt là “didn’t), động từ theo sau ở dạng nguyên thể.)

Ví dụ 1: He didn’t play football last Sunday. (Anh ấy đã không chơi bóng đá vào chủ nhật tuần trước.)

Ví dụ 1:We didn’t see him at the cinema last night. (Chúng tôi không trông thấy anh ta tại rạp chiếu phim tối hôm qua.)

Trả lời: Yes, I/ he/ she/ it + was.

– No, I/ he/ she/ it + wasn’t

Yes, we/ you/ they + were.

– No, we/ you/ they + weren’t.

Câu hỏi ta chỉ cần đảo động từ “to be” lên trước chủ ngữ.

Ví dụ 1: Was she tired of hearing her customer’s complaint yesterday? (Cô ấy có bị mệt vì nghe khách hàng phàn nàn ngày hôm qua không?)

Yes, she was./ No, she wasn’t. (Có, cô ấy có./ Không, cô ấy không.)

Ví dụ 2: Were they at work yesterday? (Hôm qua họ có làm việc không?)

Yes, they were./ No, they weren’t. (Có, họ có./ Không, họ không.)

Trong thì quá khứ đơn với câu hỏi ta mượn trợ động từ “did” đảo lên trước chủ ngữ, động từ theo sau ở dạng nguyên thể.

Ví dụ 1: Did you visit Ha Noi Museum with your class last weekend? (Bạn có đi thăm bảo tàng Hà Nội với lớp của bạn cuối tuần trước hay không?)

Yes, I did./ No, I didn’t. (Có, mình có./ Không, mình không.)

Ví dụ 2: Did she miss the train yesterday? (Cô ta có lỡ chuyến tàu ngày hôm qua hay không?)

Yes, She did./ No, She didn’t. (Có, cậu ta có./ Không, cậu ta không.)

Ví dụ: type – typed/ smile – smiled/ agree – agreed

Ví dụ: stop – stopped/ shop – shopped/ tap – tapped/

Ngoại lệ một số từ không áp dụng quy tắc đó: commit – committed/ travel – travelled/ pfer – pferred

– Nếu trước “y” là MỘT nguyên âm (a,e,i,o,u) ta cộng thêm “ed”.

Ví dụ: play – played/ stay – stayed

– Nếu trước “y” là phụ âm (còn lại ) ta đổi “y” thành “i + ed”.

Ví dụ: study – studied/ cry – cried

➣ Diễn đạt một hành động xảy ra một, một vài lần hoặc chưa bao giờ xảy ra trong quá khứ

He his parents last weekend. (Anh ấy đã đến thăm ba mẹ anh ấy vào cuối tuần trước)

She went home last Friday. (Cô ấy đã về nhà vào thứ 6 trước)

She home, on the computer and her e-mails. (Cô ấy đã về nhà, bật máy tính và kiểm tra email.)

She turned on her computer, read the message on Facebook and answered it. (Cô ấy đã mở máy tính, đọc tin nhắn facebook và trả lời tin nhắn)

When I was having breakfast, the phone suddenly . (Khi tôi đi ăn sáng và điện thoại đột nhiên reo lên)

When I was cooking, my parents came. (Khi tôi đang nấu ăn, ba mẹ tôi đến)

 • Trong câu có các từ như: yesterday, ago, last (week, year, month), in the past, the day before, với những khoảng thời gian đã qua trong ngày (today, this morning, this afternoon).
 • Sau as if, as though (như thể là), it’s time (đã đến lúc), if only, wish (ước gì), would sooner/ rather (thích hơn)

Ví dụ 1: Yesterday morning, Tom got up early; then he ate breakfast and wen t to school. (Sáng hôm qua, Tom dậy trễ, sau đó cậu ấy ăn sáng và đến trường)

Tom lived in VietNam for six years, now he lives in Paris (Tom sống ở Việt Nam trong khoảng 63 năm, giờ cậu sng ở Paris)

The plane took off two hours ago. ( Máy bay đã cất cánh cách đây 2 giờ.)

Kiểm tra những kiến thức vừa học với: Bài tập về thì quá khứ đơn (có đáp án)

Bài 1: Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng các động từ sau ở dạng chính xác:

(buy – catch – cost – fall – hurt – sell – spend – teach – throw -·write)

1. Mozart …….. more than 600 pieces of music.

2 ‘How did you learn to drive?’ ‘My father . …………….. me.’

3 We couldn’t afford to keep our car, so we …………… .. it.

4 Dave ………………………………… down the stairs this morning and … . ………… ……………. his leg.

5 joe ………………………………… the ball to Sue, who .. ….. .. .. .. .. …………… it.

6 Ann ………. ….. a lot of money yesterday. She . … ……….. a dress which ……….. ….. .. ….. £100.

Bài 2: Hoàn thành các câu. Đặt động từ vào đúng dạng.

1. lt was warm, so I ………. off my coat. (take)

2. The film wasn’t very good. I ………… it much. (enjoy)

3. I knew Sarah was busy, so I …………………… ………………….. her. (disturb)

4. We were very tired, so we . …………………. …………… the party early. (leave)

5. The bed was very uncomfortable. I ………………………………………….. well. (sleep)

6. The window was open and a bird ……………… ……….. ….. . into the room. (fly)

7. The hotel wasn’t very expensive. lt .. ….. …. . …………. much to stay there. (cost)

8. I was in a hurry, so I….. …. … .. ……… time to phone you. (have)

9 lt was hard carrying the bags. They ………………………….. .. ……………. very heavy. (be)

A. don’t catch B. weren’t catch C. didn’t catch D. not catch

A. comes B. come C. came D. was come

A. was – got B. is – get C. was – getted D. were – got

A. do – do B. did – did C. do – did D. did – do

A. do – go B. does – go C. did – go D. did – went

Hi. How are things?

Fine, thanks. I’ve just had a great holiday.

1. Where chúng tôi you … go… ?

To the U.S. We went on a trip from San Francisco to Denver.

Yes, we hired a car in San Francisco.

3. lt’s a long way to drive. How long. …………………… to get to Denver?

4. Where ………………. ? In hotels?

Yes, small hotels or motels.

5. ………………………. good?

Yes, but it was very hot – sometimes too hot

6……………….. the Grand Canyon ?

Of course. lt was wonderfull.

Bài 5: Hoàn thành đoạn hội thoại sau:

Claire: (Did you have (you / have) a nice weekend in Paris?

Mark: Yes, thanks. It was good. We looked around and then we saw a show.

(1) ………………………………. (we / not / try) to do too much.

Claire: What sights (2) ……………………………………. (you / see)?

Mark: We had a look round the Louvre. (3)……………………………. (I / not / know) there was so much in there.

Claire: And what show (4)……………………………………….. (you / go) to?

Mark: Oh, a musical. I forget the name. (5) ………………… (I / not / like) it.

Claire: Oh, dear. And (6) ………………………………………. (Sarah / enjoy) it?

Mark: No, not really. But we enjoyed the weekend. Sarah did some shopping, too, but

(7) ……………………… (I / not / want) to go shopping.

Bài 1:

5. threw .. . caught

6. spent … bought … cost

Bài 2:

1. took

2. didn’t enjoy

3. didn’t disturb

4. left

5. didn’t sleep

6. flew

7. didn’t cost

8. didn’t have

9. wer

Bài 4:

2. did you travel I did you go

3. did it take (you)

4. did you stay

5. Was the weather

6. Did you go to I Did you see I Did you visit

【#10】Games & Activities For The Esl/efl Classroom (I

Bad Fruit: A Shoppers’ Nightmare

Level: Easy to Medium

This is an oral communication activity appropriate for EFL learners in elementary/primary school. (It’s optimal for grades 3-6). This game is designed for practicing “shopping” dialogues and vocabulary.

Materials: “produce” and play money.

Object of Game: To accumulate as many products as possible.

  Students are pided into clerks and shoppers.

  The clerks set up “stands” to allow easy access for all shoppers (e.g. around the outsides of the room with their backs to the wall).

  The shoppers are given a set amount of money* (e.g. dollars, euros, pounds, etc.) and begin at a stand where there is an open space.

  Students shop, trying to accumulate as many items as possible (each item is 1 unit of currency).

  Periodically, the instructor will say “stop” (a bell or other device may be needed to attract attention in some cultural and classroom contexts) and call out a name of one of the products. Students with that product must then put ALL their products in a basket at the front of the room. The remaining students continue shopping. Students who had to dump their products must begin again from scratch (with fewer units of currency).

  The student with the most products at the end wins.

  Students then switch roles.

*It is recommended giving students as much money as possible since students who run out can no longer participate.

Submitted by: Mike Yough

What’s the Question?

Level: Any Level

Type of Activity: listening and speaking

Purpose: review question forms pviously studied in class

Procedure:

Form two teams (three will work, but two seems to add just the right amount of competitive tension).

Explain the game, with a few examples of answers in search of questions. Ask, ‘What’s the question?’, and get students to correctly say the corresponding questions for your answer.

Have two players–one from each team–come to the front. Style it like a game show if you like, with the students standing side-by-side. If you have access to bells or buzzers, it’s even more fun.

Next, read an answer to a question and say, ‘What’s the question?’ The fastest player to respond wins a point for her/his team. New contestants come to the front for a new round.

Rationale: This game forces the students to think backwards a little, so they must provide a grammatically perfect question. All too often, they are used to answering rather than asking questions, so this is challenging and useful as review.

Submitted by: Tim

Toilet Paper Icebreaker

Level: Any Level

This activity is used as a “getting to know you”, icebreaker on the first day of class.

 1. Teacher takes the toilet paper roll and takes several squares of toilet paper, then hands the roll of toilet paper to a student. The teacher tells the student to take some, more than three.
 2. After everybody in the class has some paper, we count the squares we have, then we have to tell that many things about ourselves, in English.

This activity works well with substitute teachers also.

The toilet paper is such an attention getter.

Submitted by: Linda LeBlanc

Chain Spelling (Shiri-tori)

Level: Easy to Medium

The teacher gives a word and asks a student to spell it, and then a second student should say a word beginning with the last letter of the word given. The game continues until someone makes a mistake, that is, to pronounce the word incorrectly, misspell it or come up with a word that has been said already, then he/she is out. The last one remaining in the game is the winner.

This game can be made difficult by limiting the words to a certain category, e.g.. food, tools, or nouns, verbs, etc.

Submitted by: Huang Shufang

Bang Bang

Level: Easy

Divide the group into two teams. Explain that they are cowboys and they are involved in a duel. One student from each team comes to the front. Get them to ptend to draw their pistols. Say “how do you say…” and a word in their mother tongue. The first child to give the answer and then “bang bang”, ptending to shoot his opponent is the winner. He remains standing and the other one sits down. I give 1 point for the right answer and 5 extra points if they manage to “kill” 4 opponents in a row.

Editor’s Note: Instead of saying the word in the students’ mother tongue, it would be possible to use a picture or to say a definition (“What do you call the large gray animal with a long nose?”)

Submitted by: Liz

Battle Ships – A Vocabulary Game

Level: Easy to Medium

Preparation:

Divide the students in to groups of four or five. Then ask the student to make the name for their ships for example with the names of animals, cities, movie stars or let them find their own favourite names.

Ask them to choose the Captain and the Shooter. The captain’s duty is to memorize his ship’s name, so he can reply if somebody call his ship’s name. The shooter’s duty is to memorize the names of the ships of ‘their enemies’, so he can shoot them by calling their ship’s name.

Activity:

Arrange all the captains in a circle, the ships’ crews must line up behind their captains. The shooter is the last crew member in line.

The teacher must decide a lexical area of vocabulary, this vocabulary will be used to defend their ships from the attacks. Every students (except the shooters) must find their own words. The lexical area for example, “Four Legged Animals”. Give the students 1-2 minutes to find as many possible words as they can and memorize them.

Start the game by calling a ship’s name, for example the ship name is “THE CALIFORNIAN”. The captain of THE CALIFORNIAN must reply with a word from the lexical area given, for example he says “TIGER” followed by his crews behind him one by one, “COW”; “SHEEP” until it is the shooter turns and he calls out the name of another ship and the captain of the ship called must reply and his crews must do the same thing. No word can be repeated.

If the captain is late to reply (more than 2 seconds) or his crew can not say the words or a word repeated or the shooter shoots the wrong ship (his own ship or the ship that has already been sunk) the ship is sunk, and the crew members can join the crew of another ship.

The teacher can change the lexical area for the next round.

In the last round there will be two big groups battling to be the winner.

Submitted by: Agung Listyawan

Describing Appearances & Characteristics of People

Level: Easy to Medium (Low to low intermediate)

Each student is then give one sheet of paper. One student sits at the front of a room. He/she describes a person and the rest of the class draws the person being described.

It is more interesting if the person being described is known by everyone. Once the student has finished describing that person then he/she reveals who it is and each student shows his/her drawing. The laughter from this is hilarious as the impssions tend to make the character in question look funny.

It is a good idea to encourage students to ask the interviewee student questions about who they are describing.

Submitted by: Darrell

Sentence Race

Level: Any Level

A good game for large classes and for reviewing vocabulary lessons.

 1. Prepare a list of review vocabulary words.
 2. Write each word on two small pieces of paper. That means writing the word twice, once on each paper.
 3. Organize the pieces like bundles, 2 bundles, 2 sets of identical words.
 4. Divide the class into 2 teams. get them to make creative team names.
 5. Distribute each list of words to both teams. every student on each team should have a paper. Both teams have the same words.
 6. When you call a word, 2 students should stand up, one from each team. The students must then run to the blackboard and race to write a sentence using their word.

The winner is the one with a correct and clearly written sentence.

Submitted by: Thomas D. J-B

Paper Airplane Game

Level: Any Level

Draw a target (with points – like a dart board) on the white board or use a cardboard box in the middle of the room. Then, students make paper airplanes and launch them after they answer your question in the form of a sentence. I don’t except my beginners/low intermediate students to form complete sentence so I help them to form correct sentences. To my surprise they will repeat the sentence several times (while I’m helping them) just so they can throw their airplane. For beginner and low intermediate classes, I recommend formulating questions that lead to 1 or 2 types of answers. This allows for better memorization. For example, use CAN/WILL questions and write the beginning part of the answer on the board “I can/will…”. I recommend giving a prize to make the target points mean something, thus peaking their interest.

Submitted by: Ell Saunders

Pictionary (Game 1) – revamp – Charades (Game 2)

Level: Any Level

Write out series of categories like professions (doctor, bus driver, etc.), animals, foods, actions (fishing, haircut, etc.) then pide the class into groups of 2. One student draws and the other guesses. Next turn, the guesser draws and drawer guesses. This game works best with the arbitrary stop watch (30 seconds). This is designed for one lesson.

Then for another day take the same categories (or create new ones) and play the same game except students, this time, act it out (no speaking or noises).

Submitted by: Ell Saunders

Spelling Contest

Level: Any Level

First, if you have a large class you have to pide it in 2 teams. then the teacher says a word or a sentence depending on the level for the students to spell. Students should spell these correctly with not even one mistake. The team that has more points is the winner

Submitted by: Revolle Soyer

What’s the Meaning?

Level: Medium to Difficult

You, the teacher, may need a dictionary do this activity.

 • Choose a word which is long, difficult, and unknown to the students, a good word to begin with is: warmonger.
 • Without using a dictionary, your students write down a definition. (They can work out the definition in groups of three). Allow them a few minutes to think and write.
 • Collect the definitions and read them aloud.
 • When you have finished reading, they will have to vote which of those is the correct one. (It doesn’t matter if none of them is the correct one)
 • After they have voted and none of the groups guessed the meaning you read the correct one aloud.

The idea of this game is to let students be creative and practice writing skills.

Then you can have the students to discuss their writings.

Submitted by: Natalia Iglesias from Argentina

More Games & Activities

To keep this page’s filesize reasonable, we occasionally move things to other pages.

 • Page 7 – (up to mid-July 2005)
 • Page 6 – (up to the end of August 2003)
 • Page 5 – (up to the end of December 2002)
 • Page 4 – (up to the end of August 2001)
 • Page 2 – (1998-1999)
 • Page 1 – The Oldest Submissions (1998)

Copyright (C) 1998-2005 by The Internet TESL Journal