Mô Hình Trong Tiếng Tiếng Anh

--- Bài mới hơn ---

  • Fandom Là Gì? Top 30+ Fandom Của Các Nhóm Nhạc Hàng Đầu K
  • Momo Là Gì? Những Ý Nghĩa Của Momo
  • Ví Momo Là Gì? Ứng Dụng Ví Điện Tử Momo Có An Toàn Không?
  • Môi Giới Là Gì? Góc Nhìn Chân Thực Về Nghề Môi Giới Bất Động Sản
  • Nhà Môi Giới Là Ai? Vai Trò Của Nhà Môi Giới Bất Động Sản
  • Đây là mô hình thật mà chúng ta phải tối ưu hóa những gì xảy ra.

    This is an actual model where we can be asked to optimize what happens.

    ted2019

    Mô hình máy tính này dựa vào một nhóm nghiên cứu tại trụ sở NASA tại Goddard.

    This computer simulation is due to a relativity group at NASA Goddard.

    ted2019

    Hắn ngưỡng mộ mô hình của anh.

    He admired my craftsmanship.

    OpenSubtitles2018.v3

    Nghiên cứu sử dụng các mô hình chuột cho thấy KFDV chủ yếu được tái tạo trong não.

    Research using mice models found that KFDV primarily replicated in the brain.

    WikiMatrix

    Các báo cáo Analytics sử dụng ba mô hình phân bổ sau:

    The Analytics reports use three attribution models:

    support.google

    Just in Time là một mô hình quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu theo nhu cầu.

    Just in time is a demand driven global supply-chain governance model.

    WikiMatrix

    Chúng ta lấy những mô hình này ở đâu?

    Where do we get these models?

    ted2019

    Tôi có một mô hình ở đây.

    I have a scale model here.

    QED

    Như vậy tôi đã trình bày về mô hình không gian.

    Okay, so, that spatial model is really cool.

    QED

    Sự thừa kế những đặc điểm cho con người được dựa trên mô hình thừa kế Gregor Mendel.

    Inheritance of traits for humans are based upon Gregor Mendel’s model of inheritance.

    WikiMatrix

    Và đây là loại mô hình nghiên cứu chúng tôi đã làm.

    And these are the kind of study models we did.

    QED

    Nhưng mô hình đạt chuẩn nghệ thuật là cái chúng tôi gọi là bộ phận giả cơ điện.

    The state of the art is what we call myoelectric prostheses.

    QED

    445 sợi dây trong một mô hình lưới đan ba chiều.

    Four hundred and forty-five strings in a three-dimensional weave.

    ted2019

    Có một mô hình ở đây… một thiết kế.

    There’s a pattern here… a design.

    OpenSubtitles2018.v3

    Khi bạn đánh giá một sự kiện, hãy chọn một mô hình phân bổ:

    When you’re evaluating an event, choose an attribution model:

    support.google

    Xin mời xem mô hình”.

    Please watch this simulation.”

    jw2019

    Tôi đã thấy mô hình đó nhiều lần.

    I have seen it many times.

    LDS

    Hãy nghĩ đến mô hình dãy núi mô tả kích thước xẻng.

    So let’s think about the shovel size landscape.

    QED

    Không chỉ vậy, chúng còn có thể được dùng làm các mô hình bệnh tật.

    Not only that, but they can also be used for disease models.

    ted2019

    Đây là mô hình rất đơn giản, Siêu đơn giản.

    Alright so, here’s the model very simple, super simple.

    QED

    Vì vậy, Packet Tracer không thích hợp làm mô hình mạng lưới sản xuất.

    Thus, Packet Tracer is unsuitable for modelling production networks.

    WikiMatrix

    Một mô hình thú vị xuất hiện.

    An interesting pattern emerges.

    ted2019

    Ví dụ, mô hình vai trò, là đây.

    The example, the role model, is there.

    QED

    Đó là điều không minh bạch khác của mô hình electron.

    Well, that’s another quirk of our model of the electron.

    ted2019

    Khởi động lại mô hình.

    Let’s set it up again.

    QED

    --- Bài cũ hơn ---

  • Module Là Gì? Những Cách Hiểu Về Module Trong Các Lĩnh Vực
  • Các Câu Hỏi Về Bệnh Và Vắc Xin Viêm Màng Não Mô Cầu
  • Chủng Ngừa Cho Trẻ Em
  • Bệnh Viêm Màng Não Mô Cầu
  • Tế Bào Gốc Thực Vật Là Gì? Và Ứng Dụng Trong Làm Đẹp
  • Nghĩa Của Từ Mô Phạm Là Gì, Nghĩa Của Từ Mô Phạm Trong Tiếng Việt

    --- Bài mới hơn ---

  • Câu Hỏi Và Câu Trả Lời Thường Gặp Về Mô Phỏng, Cae, Phần Cứng, Phần Mềm, Và Cách Cài Đặt Ansys
  • Ứng Dụng Phương Pháp Mô Phỏng Hiện Đại Trong Dạy Và Học
  • Khoang Quanh Gan: Giải Phẫu Toàn Diện Và Các Đặc Điểm Ct Của Các Bệnh Lý – Hinhanhhoc
  • Nốt Trong Phổi Là Gì?
  • Cà Phê Sạch Là Gì? Định Nghĩa Cà Phê Sạch Và Mô Hình Kinh Doanh Cà Phê Sạch.
  • Nghĩa Của Từ Mô Phạm Là Gì, Nghĩa Của Từ Mô Phạm Trong Tiếng Việt

    Nghĩa Của Từ Mô Phạm Là Gì, Nghĩa Của Từ Mô Phạm Trong Tiếng Việt

    Người ta thường tìm thấy các sản phẩm và hoạt động cho trẻ em nơi khái niệm didactics xuất hiện. “Nội dung giảng dạy”, “Tài liệu giảng dạy” và “Trò chơi dạy học”, đề cập đến một số trường hợp bằng ví dụ, cụm từ thường xuyên gây tiếng vang trong tâm trí của nhiều người lớn. Tuy nhiên, nhiều lần chúng ta đánh mất các định nghĩa lý thuyết và chúng ta bị bỏ lại mà không xác định được ý nghĩa của chúng, cụ thể là những từ như được đề cập. Vì lý do đó, hôm nay chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp dữ liệu thú vị cho phép chúng tôi khám phá chính xác những gì là mô phạm.

    Đang xem: Mô phạm là gì

    Theo thuật ngữ kỹ thuật hơn, didactics là nhánh của Sư phạm chịu trách nhiệm tìm kiếm các phương pháp và kỹ thuật để cải thiện sentory.vnệc giảng dạy, xác định các hướng dẫn để có được kiến ​​thức để tiếp cận những người có giáo dục theo cách hiệu quả hơn.

    Các chuyên gia nói rằng didactics được hiểu là một môn học có tính chất khoa học – sư phạm tập trung vào từng giai đoạn học tập . Nói cách khác, nó là nhánh của sư phạm cho phép tiếp cận, phân tích và thiết kế các kế hoạch và kế hoạch được định sẵn để định hình các cơ sở của mỗi lý thuyết sư phạm.

    Bộ môn này cảm nhận các nguyên tắc giáo dục và phục vụ giáo sentory.vnên khi lựa chọn và phát triển nội dung nhằm đặt hàng và hỗ trợ cả các mô hình giảng dạy và kế hoạch học tập. Nó được gọi là hành động mô phạm theo hoàn cảnh dạy học mà cần có một số yếu tố: giáo sentory.vnên (người dạy), người học (người học) và bối cảnh học tập .

    Về trình độ chuyên môn của didactics, có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau: độc quyền như một kỹ thuật, như một khoa học ứng dụng, đơn giản là một lý thuyết hoặc như một khoa học giảng dạy cơ bản. Các mô hình didactic, mặt khác, có thể được đặc trưng bởi một hồ sơ lý thuyết (mô tả, giải thích và dự đoán) hoặc công nghệ (quy định và quy phạm).

    Cần lưu ý rằng, trong suốt lịch sử, giáo dục đã tiến bộ và, trong khuôn khổ của những tiến bộ này, các tài liệu tham khảo giáo huấn đã được hiện đại hóa .

    Ví dụ, ban đầu, có một mô hình nhấn mạnh cả đội ngũ giảng sentory.vnên và loại nội dung được cung cấp cho sinh sentory.vnên (mô hình sản phẩm quy trình), mà không tính đến phương pháp đã chọn, khung giảng dạy hoặc người học. .

    Trong những năm qua, một hệ thống hoạt động lớn hơn đã được thông qua, cố gắng kích thích khả năng sáng tạo và khả năng hiểu thông qua thực hành và thử nghiệm cá nhân. Mặt khác, cái gọi là mô hình trung gian tìm cách tạo ra và nâng cao các kỹ năng cá nhân để đạt được sự tự đào tạo. Với các khoa học nhận thức phục vụ didactics, các hệ thống mô phạm của những năm gần đây đã đạt được sự linh hoạt và có phạm chúng tôi rộng hơn .

    Hiện tại, có ba mô hình giáo khoa khác biệt: mô hình chuẩn (tập trung vào nội dung), mô hình (tập trung vào học sinh) và gần đúng (mà sentory.vnệc xây dựng mà học sinh tạo ra kiến ​​thức mới là chính).

    Giáo dục, cũng như phần còn lại của thế giới đang thay đổi và thích nghi với thời đại, vì lý do đó, các mô hình mô phạm của nó đã thay đổi. Những gì đã được đề nghị hai mươi năm trước và được áp dụng trong tất cả các trường học, ngày nay không chỉ không được sử dụng mà còn được coi là tiêu cực cho giáo dục.

    Ban đầu, giáo dục bị chi phối bởi một mô hình giáo khoa truyền thống, tập trung vào sentory.vnệc giảng dạy cho dù bằng cách nào, các phương pháp không được nghiên cứu kỹ lưỡng, cũng như bối cảnh trong đó kiến ​​thức hoặc tình huống của mỗi cá nhân đã cố gắng; Tại thời điểm cố gắng dạy, điều rất quan trọng là sử dụng một mô hình bao gồm phân tích trước đó về bối cảnh của học sinh nói chung và của mỗi cá nhân, tìm cách tiếp cận từng người và phát triển năng lực tự rèn luyện, cần thiết cho kiến ​​thức đạt được. được áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của cá nhân.

    Các chuyên gia xác định mô phạm

    Đối với Aebli, didactic là một môn khoa học giúp Sư phạm cho mọi sentory.vnệc phải làm với các nhiệm vụ giáo dục chung nhất. Đảm bảo rằng didactics khoa học là kết quả của kiến ​​thức về các quá trình giáo dục trong trí tuệ của một cá nhân và các phương pháp được sử dụng.

    Mattos bày tỏ rằng đối với ông, nó bao gồm một học thuyết sư phạm với mục tiêu là xác định một kỹ thuật giảng dạy đầy đủ và định hướng hiệu quả sentory.vnệc học tập của một nhóm. Nó có một đặc tính thực tế và chuẩn mực phải được tôn trọng.

    Stöcker, mặt khác, đảm bảo rằng đó là một lý thuyết cho phép đưa ra hướng dẫn trong giảng dạy ở trường ở tất cả các cấp. Phân tích tất cả các khía cạnh của sentory.vnệc giảng dạy (hiện tượng, giới luật, nguyên tắc, luật pháp, v.v.); trong khi Larroyo trình bày nó như là nghiên cứu về các thủ tục trong nhiệm vụ giảng dạy.

    --- Bài cũ hơn ---

  • Giải Nghĩa 4 Câu Chữ Ghi Trên Nghi Môn Ở Cầu Trung Đạo (Đại Nội)
  • Tìm Hiểu Ý Nghĩa Của Chữ Nam Mô A Di Đà Phật
  • Ý Nghĩa Của Câu “Nam Mô A Di Đà Phật”
  • Mưu Mô Trong Tiếng Tiếng Anh
  • Máu Là Gì? Chức Năng Của Máu
  • Môi Trường Vi Mô Là Gì? Các Nhân Tố Trong Môi Trường Vi Mô

    --- Bài mới hơn ---

  • Những Điểm Mới Của Luật Bảo Vệ Môi Trường 2014
  • Luật Bảo Vệ Môi Trường Năm 2014
  • Môi Trường Sống Của Chúng Ta
  • Tài Nguyên Thiên Nhien Là Gì? Tầm Quan Trọng Của Nó Đối Với Con Người
  • Phát Triển Bền Vững Có Những Tiêu Chí Gì? – Vncpc
  • Môi trường vi mô bao gồm các yếu tố: Khách hàng, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh,… Đây là những yếu tố nhà quản trị nên quan tâm trong quá trình hoạch định các chiến lược kinh doanh.

    Môi trường vi mô (microenvironment) là gì?

    Các nhân tố quan trọng trong môi trường vi mô

    Doanh nghiệp

    Nhà cung cấp

    Trung gian marketing

    Trung gian Marketing là những cá nhân, tổ chức làm vai trò chức năng giúp công ty trong các hoạt động quản bá, bán hàng và phân phối sản phẩm/dịch vụ đến tay người tiêu dùng. Trung gian Marketing được chia làm 4 loại:

    • Đại lý: giúp doanh nghiệp tìm kiếm khách hàng và sale, gồm có shop cửa hàng bán lẻ và bán sỉ hoặc các lái buôn, cò mối.
    • Trung gian vận chuyển: giúp doanh nghiệp trữ hàng và di chuyển hàng từ điểm xuất hành đến điểm tiêu thụ
    • Các trung gian tài chính: các ngân hàng, các đơn vị tín dụng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhận vai trò giúp đở doanh nghiệp trong các giao dịch tài chính hoặc đảm bảo về các nguy cơ tài chính trong quá trình kinh doanh.

    Khách hàng

    Khách hàng là nhân tố cốt lõi của hoàn cảnh vi mô. Mọi hoạt động Marketing đều get khách hàng/sự hài lòng hoặc thõa mãn của KH sử dụng trọng điểm.

    Đối thủ cạnh tranh

    Đối thủ cạnh tranh là nhân tố có ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động Marketing cũng như là hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các đối thủ cạnh tranh luôn tìm mẹo chiếm giữ khách hàng, vì thế bắt buộc công ty phải luôn refresh sản phẩm/dịch vụ để duy trì sự thỏa mãn và hài lòng từ KH nhằm giữ vững và tăng trưởng cường lượng khách hàng trung thành.

    Cộng đồng

    Cộng đồng là quy tụ các một mình có tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là hình ảnh doanh nghiệp.

    Cộng đồng được chia thành 7 nhóm:

    • Cộng đồng tài chính: ảnh hưởng đến khả năng tài chính của công ty, gồm có các ngân hàng, các nhà đầu tư chứng khoáng,…
    • Cộng đồng truyền thông: ảnh hưởng đến pic doanh nghiệp, gồm có các tác giả, người xem báo chí, tạp chí, các bài phóng sự trên TV, các bài viết, pic, video clips trên Internet.
    • Cộng đồng chính phủ: ảnh hưởng đến các nguyên tắc hoạt động của doanh nghiệp, gồm có bộ lao động, bộ công thương, bộ tài chính, bộ dạy bảo, bộ y tế…
    • Cộng đồng địa phương: support công ty trong vấn đề phân phối thông tin, gồm có các cá nhân, hộ gia đình tại địa phương công ty.
    • Cộng đồng đại chúng: tác động đến pic công ty, bao gồm mọi cá nhân, tổ chức biết đến doanh nghiệp hoặc sản phẩm/dịch vụ doanh nghiệp.
    • Cộng đồng nội bộ doanh nghiệp: tác động đến năng suất làm việc của doanh nghiệp, bao gồm lãnh đạo doanh nghiệp, các quản lý và lực lượng nhân viên, công nhân.

     

    --- Bài cũ hơn ---

  • Môi Trường Làm Việc Là Gì? Chi Tiết Về Môi Trường Làm Việc Chuyên Nghiệp
  • Marketing Là Gì? Marketer Cần Kỹ Năng Gì Trong Thời Đại Kỹ Thuật Số
  • Marketing Là Gì ? Nắm Rõ Các Thuật Ngữ Cơ Bản Về Marketing
  • Marketing Mix Là Gì? Tổng Hợp Mô Hình Marketing Cơ Bản Dành Cho Junior
  • Đặc Điểm Của Marketing Điện Tử Là Gì ? Kỹ Năng Marketing
  • Nghĩa Là Trong Tiếng Tiếng Anh

    --- Bài mới hơn ---

  • Có Nghĩa Là Trong Tiếng Tiếng Anh
  • Bật Mí Cho Nàng Ý Nghĩa Bst Lucky Gem Của Glosbe & Co
  • Homie Là Gì? Ý Nghĩa Của Homie? Hiểu Đúng Về Homie
  • Ý Nghĩa Tên Hoàng Là Gì & Top #3 Cái Tên Hay, Ý Nghĩa Cho Tên Hoàng
  • Inverter Là Gì? Công Nghệ Inverter Có Tác Dụng Gì Trong Tủ Lạnh Điều Hòa?
  • Nghĩa là, cậu không biết…

    Meaning, you don’t know…

    OpenSubtitles2018.v3

    Ý nghĩa là gì?

    What’s the point?

    ted2019

    Nhưng nó cũng có nghĩa là chúng không thể thấy ta.

    But it also means they won’t be able to see us.

    OpenSubtitles2018.v3

    4 Điều này không có nghĩa là chúng ta yêu thương nhau chỉ vì bổn phận.

    4 This is not to say that we are to love one another merely out of a sense of duty.

    jw2019

    Nghĩa là diễn ra theo luật.

    As provided by law.

    OpenSubtitles2018.v3

    + 6 Tình yêu thương nghĩa là chúng ta tiếp tục bước theo các điều răn ngài.

    + 6 And this is what love means, that we go on walking according to his commandments.

    jw2019

    Màu xanh lá cây có nghĩa là học sinh đã đạt đến trình độ thành thạo.

    Green means the student’s already proficient.

    ted2019

    Không có nghĩa là em không thể nói.

    Well, doesn’t mean I can’t talk.

    OpenSubtitles2018.v3

    Nghĩa là cuộc tẩu thoát vẫn tiếp tục.

    It means the escape is on.

    OpenSubtitles2018.v3

    Nhưng điều đó có nghĩa là gì?

    But what does it mean?

    ted2019

    Và nếu điều đó có nghĩa là chúng tôi phải rời khỏi thì chúng tôi rời khỏi.

    And if that means we must leave….. then leave we shall.

    OpenSubtitles2018.v3

    Trả ơn có nghĩa là “dâng hiến hoặc tuân phục.”

    To render means to “give or submit.”

    LDS

    Có lẽ tên A-rơ nghĩa là “Thành”.

    The name Ar probably means “City.”

    jw2019

    Nghĩa là gì?

    What does that mean?

    OpenSubtitles2018.v3

    Thì nghĩa là anh sẽ cầm biển hiệu để cho xe chạy chậm lại.

    So that means you would have been holding the sign to slow cars down.

    OpenSubtitles2018.v3

    Điều đó không có nghĩa là do rau và dầu ô liu.

    That doesn’t mean it’s the vegetables or olive oil.

    ted2019

    Một người nam cần biết làm đầu trong gia đình tín đồ Đấng Christ nghĩa là gì.

    A man needs to know what it means to be the head of a Christian household.

    jw2019

    Chỉ vì em là một người mẹ không có nghĩa là em sẽ thay đổi con người em.

    Just because I’m a mom doesn’t mean that I’m gonna change who I am.

    OpenSubtitles2018.v3

    Ý tớ là, có khó khăn không có nghĩa là ta sẽ bỏ cuộc

    I mean, just because something’s difficult doesn’t mean that you quit.

    OpenSubtitles2018.v3

    Cũng có nghĩa là không thể truy ra được.

    Meaning it’s untraceable.

    OpenSubtitles2018.v3

    Có thể điều đó có nghĩa là hắn đã thay đổi ý định?

    Could that mean he’s changed his mind?

    OpenSubtitles2018.v3

    Nghĩa là về thể chất thì không có gì bất ổn cả.

    Which means there’s nothing physically wrong with this kid.

    OpenSubtitles2018.v3

    Điều đó có nghĩa là mỗi phần tử của mảng là một mảng khác.

    This means every bit in memory is part of a byte.

    WikiMatrix

    Và khi tôi nói không làm gì cả, nó có nghĩa là KHÔNG GÌ CÀ.

    And when I say nothing, I do mean nothing.

    QED

    Zulu theo ngôn ngữ bản xứ có nghĩa là thiên đường.

    In the Zulu language, Zulu means Sky.

    WikiMatrix

    --- Bài cũ hơn ---

  • Hệ Gen Z & Cách Nói Tương Tự G9 Mọi Người Cần Biết
  • Bạn Có Biết “Family” Có Ý Nghĩa Gì?
  • Chế Độ Tiết Kiệm Eco Là Gì? Mục Đích Sử Dụng Là Gì?
  • Hiểu Ngay Cấu Trúc Expect Trong Tiếng Anh
  • Cấu Trúc Expect, Look Forward To. Cách Phân Biệt Trong Tiếng Anh
  • Jam Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

    --- Bài mới hơn ---

  • Có Nghĩa Là Gì Khi Một Cái Gì Đó Được Cho Là Được Grandfathered Ở Cho Các Mục Đích Quy Hoạch?
  • Karma Là Gì, 12 Biểu Hiện Của Luật Nhân Quả Nên Biết
  • Kimochi Là Gì? Những Cách Hiểu Khiến Bạn Đỏ Mặt
  • Tri Kỷ Là Gì, Tình Bạn Là Gì? Thế Nào Gọi Là Tri Kỷ
  • Tri Kỷ Là Gì? Dấu Hiệu Nhận Biết Một Người Bạn Tri Kỷ
  • Rate this post

    jam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jam.

    Đang xem: Jam là gì

    Từ điển Anh Việt

    jam

    /dʤæm/

    * danh từ

    mứt

    real jam

    (từ lóng) điều khoái trá, điều hết sức thú vị

    * danh từ

    sự kẹp chặt, sự ép chặt

    đám đông chen chúc, đám đông tắc nghẽn

    traffic jam: đường tắc nghẽn; giao thông tắc nghẽn

    sự mắc kẹt, sự kẹt (máy…)

    (thông tục) tình hình khó khăn, tình thế khó xử, hoàn cảnh bế tắc

    (raddiô) nhiễu (lúc thu)

    * ngoại động từ

    ép chặt, kẹp chặt

    to jam one”s finger in the door: kẹp ngón tay ở cửa

    làm tắc nghẽn (đường xá…)

    (kỹ thuật) làm mắc kẹt, kẹt chặt, hãm kẹt lại; chêm, chèn

    to jam the brake: hãm kẹt phanh lại

    (raddiô) phá, làm nhiễu (một chương trình phát thanh, làn sóng…)

    * nội động từ

    bị chêm chặt, mắc kẹt, kẹt chặt (bộ phận máy…)

    bị ép chặt, bị xếp chật ních, bị nhồi chặt

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ứng tác, ứng tấu (nhạc ja)

    Từ điển Anh Việt – Chuyên ngành

    jam

    * kinh tế

    mứt dẻo

    * kỹ thuật

    bị tắc

    chèn

    ép

    gây nhiễu

    kẹt

    làm kẹt

    làm nhiễu

    nén

    ngàm

    nhiễu

    mắc kẹt

    phá rối

    sự chẹn

    sự kẹt

    xây dựng:

    kèm chặt

    cơ khí & công trình:

    kẹt (cứng)

    hóa học & vật liệu:

    miết

    Từ điển Anh Anh – Wordnet

    **” Jam Là Gì – Jam Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh 6

    Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh

    9,0 MB

    Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.

    **” Jam Là Gì – Jam Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh 7

    **” Jam Là Gì – Jam Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh 8

    Từ điển Anh Việt offline

    39 MB

    Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.

    **” Jam Là Gì – Jam Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh 9

    **” Jam Là Gì – Jam Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh 10

    --- Bài cũ hơn ---

  • Phân Biệt Nghĩa Của Từ Just Và Only
  • Làm Sao Để Phân Biệt 2 Từ Đồng Nghĩa Này?
  • Tiêu Chuẩn Hữu Cơ Nhật Bản
  • Sự Thật Về Công Nghệ Inverter Là Gì? Có Nên Mua Sản Phẩm Có Inverter?
  • Inverter Là Gì? Công Nghệ Inverter Có Tác Dụng Gì Trong Tủ Lạnh Điều Hòa?
  • Có Nghĩa Là Trong Tiếng Tiếng Anh

    --- Bài mới hơn ---

  • Bật Mí Cho Nàng Ý Nghĩa Bst Lucky Gem Của Glosbe & Co
  • Homie Là Gì? Ý Nghĩa Của Homie? Hiểu Đúng Về Homie
  • Ý Nghĩa Tên Hoàng Là Gì & Top #3 Cái Tên Hay, Ý Nghĩa Cho Tên Hoàng
  • Inverter Là Gì? Công Nghệ Inverter Có Tác Dụng Gì Trong Tủ Lạnh Điều Hòa?
  • Sự Thật Về Công Nghệ Inverter Là Gì? Có Nên Mua Sản Phẩm Có Inverter?
  • Nhưng nó cũng có nghĩa là chúng không thể thấy ta.

    But it also means they won’t be able to see us.

    OpenSubtitles2018.v3

    4 Điều này không có nghĩa là chúng ta yêu thương nhau chỉ vì bổn phận.

    4 This is not to say that we are to love one another merely out of a sense of duty.

    jw2019

    Màu xanh lá cây có nghĩa là học sinh đã đạt đến trình độ thành thạo.

    Green means the student’s already proficient.

    ted2019

    Không có nghĩa là em không thể nói.

    Well, doesn’t mean I can’t talk.

    OpenSubtitles2018.v3

    Nhưng điều đó có nghĩa là gì?

    But what does it mean?

    ted2019

    Và nếu điều đó có nghĩa là chúng tôi phải rời khỏi thì chúng tôi rời khỏi.

    And if that means we must leave….. then leave we shall.

    OpenSubtitles2018.v3

    Trả ơn có nghĩa là “dâng hiến hoặc tuân phục.”

    To render means to “give or submit.”

    LDS

    Điều đó không có nghĩa là do rau và dầu ô liu.

    That doesn’t mean it’s the vegetables or olive oil.

    ted2019

    Chỉ vì em là một người mẹ không có nghĩa là em sẽ thay đổi con người em.

    Just because I’m a mom doesn’t mean that I’m gonna change who I am.

    OpenSubtitles2018.v3

    Ý tớ là, có khó khăn không có nghĩa là ta sẽ bỏ cuộc

    I mean, just because something’s difficult doesn’t mean that you quit.

    OpenSubtitles2018.v3

    Cũng có nghĩa là không thể truy ra được.

    Meaning it’s untraceable.

    OpenSubtitles2018.v3

    Có thể điều đó có nghĩa là hắn đã thay đổi ý định?

    Could that mean he’s changed his mind?

    OpenSubtitles2018.v3

    Điều đó có nghĩa là mỗi phần tử của mảng là một mảng khác.

    This means every bit in memory is part of a byte.

    WikiMatrix

    Và khi tôi nói không làm gì cả, nó có nghĩa là KHÔNG GÌ CÀ.

    And when I say nothing, I do mean nothing.

    QED

    Zulu theo ngôn ngữ bản xứ có nghĩa là thiên đường.

    In the Zulu language, Zulu means Sky.

    WikiMatrix

    Làm vinh hiển chức vụ của mình có nghĩa là gì?

    What does it mean to magnify a calling?

    LDS

    Tôi nghĩ theo tiếng Gaelic thì từ đó có nghĩa là ” Halloween “?

    I take it that’s Gaelic for ” Halloween “?

    OpenSubtitles2018.v3

    có nghĩa là ‘tiếng nói con người’.

    It likely means “talking man”.

    WikiMatrix

    Điều này không có nghĩa là chúng ta không bị ảnh hưởng bởi nghịch cảnh.

    jw2019

    có nghĩa là gì?

    What does it mean?

    OpenSubtitles2018.v3

    Có nghĩa là những chuyện còn lại cậu làm đều sai.

    Meaning the rest of the time you’re wrong.

    OpenSubtitles2018.v3

    Có nghĩa là

    It means

    OpenSubtitles2018.v3

    Có nghĩa là “sự lặp lại các luật pháp” và là quyển sách thứ năm của Cựu Ước.

    The fifth book of the Old Testament.

    LDS

    Đối với người nô lệ, cuộc chinh phục thường chỉ có nghĩa là thay đổi chủ.

    For slaves, conquest normally means little more than a change of masters.

    jw2019

    --- Bài cũ hơn ---

  • Nghĩa Là Trong Tiếng Tiếng Anh
  • Hệ Gen Z & Cách Nói Tương Tự G9 Mọi Người Cần Biết
  • Bạn Có Biết “Family” Có Ý Nghĩa Gì?
  • Chế Độ Tiết Kiệm Eco Là Gì? Mục Đích Sử Dụng Là Gì?
  • Hiểu Ngay Cấu Trúc Expect Trong Tiếng Anh
  • ” Dolce Là Gì Trong Tiếng Việt? Dolce Là Gì

    --- Bài mới hơn ---

  • Dolce Là Gì? Dolce & Gabbana Đã Vươn Lên Trở Lại Như Thế Nào Sau Những Sai Lầm?
  • Khái Niệm Đơn Vị Đo Cường Độ Âm Thanh Decibel (Db)
  • Event Là Gì? Tổ Chức Sự Kiện Là Gì? Quy Trình Công Việc Tổ Chức Event Là Gì
  • Odd Là Gì? Tổng Hợp Về Add Pages, Even Số Chẵn Lẻ Tiếng Anh
  • Odd & Even Là Gì? – Odd Page Là Gì?
  • Dolce là gì?

    Dolce hay Dolce & Gabbana nhãn hiệu xa xỉ của Ývà Dolce & Gabbana là tên của hai nhà thiết kế.

    Đang xem: Dolce là gì

    Domenico Dolce sinh ra ở Polizzi Generosa (gần Palermo, Sicily) vào ngày 13 tháng 9 năm 1958. Gia đình ông sở hữu một cửa hàng kinh doanh quần áo nhỏ, nơi Domenico làm việc từ thời thơ ấu.

    **

    Những người khác cho rằng Dolce & Gabbana chưa bao giờ thực sự biến mất. Doanh thu cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2021 đã tăng 5% lên 1,38 tỷ € (1,54 tỷ USD).

    Điều đó mặc dù đã bị đóng băng khỏi Trung Quốc, thị trường xa xỉ lớn thứ hai thế giới, trong nhiều tháng sau khi một video chiến dịch tháng 11/2018 mô tả một người mẫu Trung Quốc đang vật lộn để ăn thức ăn Ý bằng đũa gây ra một cuộc tẩy chay.

    Bộ sưu tập đầu tiên của Dolce and Gabbana

    Năm 1986, họ sản xuất bộ sưu tập đầu tiên của mình, được gọi là “Real Women”. Năm 1987, họ tung ra dòng sản phẩm dệt kim và năm 1989, dòng quần áo đi biển và nội y của họ.

    Bắt đầu từ năm 1988, họ đã sản xuất dòng quần áo may sẵn của mình tại xưởng may thuộc sở hữu của gia đình Domenico Dolce, đặt tại Legnano, Milan. Bộ sưu tập đầu tiên dành cho nam của Dolce & Gabbana xuất hiện vào năm 1990. Năm 1994, họ cho ra mắt nhãn hiệu D&G, lấy cảm hứng từ phong cách đường phố và kiểu dáng trẻ trung hơn. Quần áo được sản xuất và phân phối bởi Ittierre.

    Dòng nước hoa

    Dolce & Gabbana đã vươn lên trở lại như thế nào sau những sai lầm?

    Tháng 8 năm 2021 – Hồ sơ của công ty tiết lộ thương hiệu bị sụt giảm doanh số bán hàng tại thị trường Châu Á – Thái Bình Dương, theo Reuters. Tuy nhiên, doanh thu toàn cầu đã tăng khi doanh số bán hàng của Mỹ tăng.

    Tháng 10 năm 2021 – Olivia Coleman xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Vogue Mỹ số tháng 10, mặc áo choàng Dolce & Gabbana và quần tây. Buổi chụp được chụp bởi Annie Leibovitz và được tạo kiểu bởi Tonne Goodman.

    Tháng 12 năm 2021 – Nhiều người nổi tiếng đã được nhìn thấy mặc nhãn hiệu này, bao gồm Evan Rachel Wood, Kris Jenner và Corey Gamble, Jennifer Hudson, Dwayne Johnson, Jonas Brothers và Jennifer Lopez.

    Tháng 1 năm 2021 – Lucio Di Rosa gia nhập Dolce & Gabbana với tư cách là người đứng đầu bộ phận quan hệ VIP. Một cựu chiến binh trong ngành, trước đây ông đã có 15 năm làm việc tại Versace với vai trò tương tự; trước đó anh ấy đã làm việc tại Giorgio Armani.

    Tháng 1 – Tháng 2 năm 2021 – Dolce & Gabbana xuất hiện cùng nhiều nhân vật nổi tiếng tại Quả cầu vàng, giải Grammy và các sự kiện nổi tiếng khác, đánh dấu sự trở lại thảm đỏ của thương hiệu.

    Trong số những mỹ nhân hạng A mặc nhãn này: Blake Lively, Lupita Nyong”o, Matthew McConaughey, Gwen Stefani và Jennifer Garner. Ngay cả Kate Middleton, Nữ công tước xứ Cambridge, cũng bước ra trong một bộ đồ vải tuýt tùy chỉnh của Dolce & Gabbana cho một chuyến đi từ thiện.

    Trong khi đó, Dolce & Gabbana tiếp tục đưa bất động sản hàng đầu vào các tạp chí hàng đầu. Trên trang bìa Big Fashion Issue của Harper”s Bazaar, Kylie Jenner đã diện một chiếc váy Dolce & Gabbana Alta Moda.

    Phong cách Dolce và Gabbana (Dolce style)

    Dolce và Gabbana được coi là những nhà phát minh ra phong cách Địa Trung Hải lấy cảm hứng từ bộ phim The Leopard năm 1963 của Luchino Visconti. và những người phụ nữ theo chủ nghĩa hiện thực Ý, gợi cảm và khắc khổ như Anna Magnani, người mà họ đã dành riêng một bộ sưu tập có yếu tố quan trọng là chiếc trượt những năm 1940.

    Khi bắt đầu sự nghiệp của họ, các nhà thiết kế cũng tìm đến Sophia Loren, Claudia Cardinale và Stefania Sandrelli để lấy cảm hứng.

    Vào thời điểm mà thời trang coi phụ nữ là giám đốc điều hành trong những bộ đồ hai mảnh với vai độn, bộ sưu tập đầu tiên của Dolce & Gabbana bao gồm vải tuyn và angora, bộ đôi bằng ren jersey và váy mềm mại, rộng rãi, lộng lẫy. Chất liệu yêu thích của họ là ren móc, len và lụa.

    Các yếu tố của văn hóa Ý được củng cố thông qua sự chú ý tỉ mỉ đến hình ảnh của họ, và các chiến dịch quảng bá của họ luôn được xử lý bởi các nhiếp ảnh gia giỏi nhất thế giới. Mỗi cảnh quay được tổ chức như thể nó là một bộ phim.

    Chiến dịch đầu tiên của họ được chụp bởi người bạn của họ, nhiếp ảnh gia người Sicilia Ferdinando Scianna, người cùng với Dolce và Gabbana, mới bắt đầu trong lĩnh vực thời trang. Ngoài Scianna, các nhiếp ảnh gia khác từng làm việc với hãng bao gồm Fabrizio Ferri, Steven Meisel, người nổi tiếng với những bức ảnh của ngôi sao điện ảnh Ý Monica Bellucci và siêu mẫu Linda Evangelista-Peter Lindbergh, và Helmut Newton.

    Bước ngoặt trong thành công quốc tế của họ bắt đầu từ tình bạn của họ với Madonna. Ngôi sao nhạc pop đã đặt mua từ phòng trưng bày ở New York của họ một chiếc guêpière (áo nịt ngực) làm từ đá quý và một chiếc áo khoác để mặc tại Cannes để ra mắt bộ phim Truth or Dare: In Bed with Madonna của Alek Keshishian (1990).

    Việc Madonna tham gia bữa tiệc D&G năm 1992 và buổi biểu diễn trên sàn diễn đã công khai tình bạn của họ. Ngay sau đó, nữ ca sĩ đã yêu cầu họ thiết kế mười lăm trăm bộ trang phục cho chuyến lưu diễn “Girlie Show” năm 1993 của cô.

    Phong cách Địa Trung Hải của Dolce & Gabbana không phải là một khuôn khổ cứng nhắc mà là khuôn mẫu của một thế giới tưởng tượng mà qua đó họ lấy cảm hứng sáng tạo. Bộ sưu tập thay đổi theo từng mùa, từ baroque đến nhựa, từ quý tộc đến tầng lớp lao động, từ trơ trẽn đến tư sản, từ in hình động vật đến áo choàng của hồng y.

    Chẳng hạn, vào năm 1994, sau khi sản xuất áo nịt ngực, áo nịt, áo phông và các kiểu nhấn mạnh vào ngực và để lộ khe ngực, Dolce & Gabbana đã giới thiệu phong cách nam tính “Sapphic chic” dành cho phụ nữ với đặc điểm là mái tóc ngắn vuốt xuống với kiểu tóc rực rỡ, được minh chứng bằng một trong những người hâm mộ sớm nhất của họ, Isabella Rossellini. Vào năm 2003 cho chương trình dành cho nam ở Milan, họ đã lấy cảm hứng từ những ngôi sao bóng đá đương đại. Những người con cưng của báo chí Ý và quốc tế, theo Suzy Menkes, International Herald Tribune , hai nhà thiết kế có khả năng pha trộn giữa các thời kỳ và quốc gia, vẻ ngoài nam tính và nữ tính, các loại vải và phong cách.

    Dolce & Gabbana là một trong những ví dụ điển hình về sự bùng nổ trong ngành hàng may sẵn của Ý xảy ra vào giữa những năm 1980. Sự sáng tạo và tính linh hoạt, sự liên kết giữa báo chí và hệ thống ngôi sao, một loạt các sản phẩm và dòng quần áo, và sự chú ý cẩn thận đến việc phân phối là tất cả các yếu tố góp phần tạo nên một hệ thống truyền thông tích hợp.

    --- Bài cũ hơn ---

  • Tìm Hiểu Thêm Về Dr, Ceo, Cfo
  • Tỷ Lệ Chuyển Đổi (Cr) Là Gì? Những Điều Cần Biết Về Tỷ Lệ Chuyển Đổi
  • Cr Là Gì? Vì Sao Cần Quan Tâm Cr Trong Hoạt Động Marketing
  • Chụp Cắt Lớp Vi Tính (Ct Scanner)
  • Cv Là Gì – Cách Viết Mẫu Cv Xin Việc Tiếng Anh, Tiếng Việt
  • 20110615. Mô Hình Là Gì ?

    --- Bài mới hơn ---

  • Data Modeling Là Gì – Ứng Dụng Mô Hình Hóa Dữ Liệu Vào Doanh Nghiệp
  • Chăm Sóc Vết Thương ( Điều Dưỡng Ngoại Khoa)
  • Luxstay Là Gì? Hướng Dẫn Đăng Ký Bán Phòng Trên Luxstay
  • Luxstay Là Gì? Cách Đặt Phòng Trên Luxstay Chi Tiết Nhất
  • Công Ty Tnhh Luxstay Việt Nam – Doanh Nghiệp
  •  

                                                                NGÔ THÊ BÍNH 

       Bây giờ với câu hỏi mô hình là gì, tôi xin nêu một định nghĩa: mô hình là công cụ giúp ta thể hiện một sự vật, hiện tượng, quá trình… nào đó, phục vụ cho hoạt động học tập, nghiên cứu, sản xuất và các sinh hoạt tinh thần của con người.

      Có thể còn những định nghĩa khác, song với định nghĩa trên mô hình là thứ quá quen thuộc đối với mỗi chúng ta. Ngay từ thuở trẻ con với cục đất xét trong tay, bằng nhận xét cùng với trí tưởng tượng phong phú chúng ta đã tạo ra biết bao mô hình để chơi như máy bay, xe tăng, ô tô, đình chùa, trâu bò… Đi học càng lên lớp cao hơn chúng ta lại càng tiếp xúc nhiều hơn với các loại mô hình. Nó có thể là công thức, đồ thị, bảng biểu, sơ đồ, vật dụng thí nghiệm, thậm  chí cả một dây chuyền sản xuất cùng với nguyên vật liệu và sản phẩm.

      Đặc điểm chung của tất cả các loại mô hình đã nêu trên là không nhất thiết giống 100% cái nó cần thể hiện, miễn là nó thỏa mãn được yêu cầu cơ bản nhất của người sáng tạo nó đặt ra,  đôi khi mang tính lãng mạn chủ quan. Với mô hình ô tô đồ chơi bằng đất xét hay bằng nhựa của trẻ con đâu có cần nó phải to như thật, có nội ngoại thất như thật, thậm chí cũng chẳng cần nó phải tự chạy được, miễn là mang hình hài cơ bản nhất của chiếc ô tô! Các phát hiện khoa học về hiện tượng quá trình nào đó trong tự nhiên cũng như trong xã hội viết dưới dạng công thức đôi khi cũng không nhất thiết “vế trái” trùng khớp với “vế phải”. Đó là vì công thức lập ra bởi kinh nghiệm hay thực nghiệm trong đó những tham số không có vai trò cơ bản vô tình hay cố ý bị bỏ qua, miễn là người nghiên cứu định lượng được mối quan hệ của các tham số cơ bản nhất đặc trưng cho quá trình hiện tượng được nghiên cứu. Trong khoa học kinh tế tôi cho là có rất nhiều mô hình kiểu như thế. Đó là mô hình hàm sản xuất của Cobb- Douglas, mô hình quan hệ lạm phát-thất nghiệp của A.W. Phillip (1958), mô hình quan hệ  tăng trưởng-thất nghiệp của Arthur Okun (1929-1979), mô hình cân bằng tổng hợp của Lion Walras (1874) v.v… Phần lớn các mô hình ấy ngày nay chỉ có ý nghĩa lịch sử, không được sử dụng vì đã có các nghiên cứu khác thay thế, nhờ phản ánh đầy đủ hơn những nhân tố, những quan hệ mới nảy sinh từ cuộc sống đương đại. Góp phần đáng kể vào kết quả đó phải kể là thành tựu của công nghệ thông tin. Giáo sư Pháp  Michel Herland đã từng đến Việt Nam trong cuốn “Cẩm nang tự học kinh tế vĩ mô” (1970) đã viết rằng: “ngày nay ở nhiều nước, những kỹ thuật tính toán hiện đại cho phép người ta xây dựng các thông số để có những mô hình với  hàng ngàn phương trình, mô tả khá rõ ràng chuyển động của một nền kinh tế”.

       Cơ bản: đó là không nhất thiết phải phản ánh 100% sự thật vốn có cũng như cần phải có. Đó cũng là  đặc điểm chung của tất cả các loại mô hình. Đôi khi số % bị tước bỏ cho phép thầy đánh giá các anh chị tốt hơn về trình độ tư duy khái quát, nắm chắc bản chất của hiện tượng, quá trình, vấn đề phải nghiên cứu.

      Đơn giản: đó là làm “nhẹ đi” áp lực đối với người tiếp xúc, sử dụng mô hình vào mục đích đặt ra của anh, chị. Bản thân đáp ứng yêu cầu cơ bản cũng đã đảm bảo phần nào đó yêu cầu đơn giản, nhưng không phải nghiên cứu sinh nào cũng hiểu đúng và làm đúng.

       Thứ nhất, không được tước bỏ đi những % nằm trong cái cơ bản của hiện tượng, quá trình phải nghiên cứu. Các mô hình kinh tế thường xây dựng trên giả thiết này giả thiết kia nhưng đừng có giả thiết một cách vô căn cứ khiến hiện tượng mà ta nghiên cứu chẳng có thực bao giờ!

        Thứ hai, không được “phức tạp hóa vấn đề” vốn dĩ  nó đã đơn giản.  “Vấn đề” chỉ cần diễn tả một câu là xong, thì anh chị  đừng cố tình bày biện ra sơ đồ nọ sơ đồ kia. Trong luận văn kinh tế khá nhiều hiện tượng cần được phân loại để hệ thống hóa, để tiếp cận, để lựa chọn đối tượng và phạm vi và phương pháp nghiên cứu thích hợp. Nhưng không phải lúc nào cũng cần thiết đưa ra một mô hình phân loại với quá nhiều tiêu thức, trong khi có những tiêu thức “lờ” nó đi cũng chẳng sao! Con người là hiện tượng phức tạp nhất trên đời này nhưng để bắt đầu nghiên cứu con người về mặt giải phẫu sinh lý  chỉ đề cập đến 2 tiêu thức giới tính và lứa tuổi là đủ, đâu có cần thiết phải lập ra một sơ đồ phân loại phức tạp xét tới những tiêu thức như: dân tộc, giai cấp, nghề nghiệp, đảng phái, sở thích v.v…? 

        Thứ ba, đơn giản phải gắn với trình độ của người sử dụng và tính chuẩn mực của các quy ước. Các ký hiệu toán học có thể là rất đơn giản đối với các sinh viên đại học nhưng không đơn giản  đối với các học sinh tiểu học. Ngược lại, các ký hiệu đơn giản hay dùng với học sinh tiểu học lại vẫn dùng cho luận văn tiến sỹ sẽ làm cho mô hình trở nên rườm rà, mất đi tính khái quát cần có.

         Sáng tỏ: đó là phải giúp người  sáng tạo ra mô hình “nói rõ”  những điều người đó muốn nói, muốn nghĩ, muốn truyền đạt, muốn phân tích phê phán…Đây là yêu cầu mà tôi thường nhận được sự đáp ứng rất tồi từ phía các sinh viên, học viên và cả nghiên cứu sinh, lắm khi làm cho tôi vô cùng đau khổ và chịu áp lực rất lớn! Họ đưa cho tôi xem những thứ được gọi là mô hình do họ sáng tạo ra, cũng có khi là chép lại của ông tiến sĩ Dvid này, ngài giáo sư Michel kia rất lằng nhằng rắc rối. Tính lằng nhằng rắc rối nhiều khi cũng không phải bản chất của hiện tượng, của vấn đề mà nhiều khi chỉ vì tác giả  hoặc nghiên cứu sinh bỏ qua việc giải thích các ký hiệu, ký hiệu sai, ký hiệu không nhất quán, ký hiệu thiếu đơn vị tính kèm theo v.v…Không nên sùng bái mù quáng chỉ vì những chức danh giáo sư, tiến sĩ, những tên …Tây mà anh chị “đao” ở trên mạng kia vì chính họ cũng có thể mắc sai lầm.

       Bàn về mô hình tôi nghĩ cũng nên đưa ra mô hình phân loại của các mô hình và những chú ý cần thiết. Những tiêu thức phân loại thường dùng và đáng quan tâm là: hình thức, chức năng.

       Theo hình thức: có công thức, đồ thị, bảng biểu, sơ đồ, sa bàn, vật mẫu. Không cần giải thích, chỉ cần nêu ra tên các anh các chị cũng đã biết. Đối với các nhà khoa học như nghiên cứu sinh chính xác, gọn nhất, đòi chất xám nhất vẫn là công thức.

       Theo chức năng: có mô hình hệ thống, mô hình cấu trúc, mô hình lô gic, mô hình toán.

       Mô hình hệ thống là mô hình phản ánh một hệ thống, trong đó nêu được các phần tử bên trong, bên ngoài và các quan hệ tương tác giữa chúng. Hệ thống có một khái niệm rất rộng. Thế giới chúng ta đầy rẫy hệ thống: hệ thống chính trị, hệ thống quản lý, hệ thống pháp luật, hệ thống thông tin, hệ thống giáo dục, hệ thống đường sá, hệ thống phân loại v.v…và sự nghiệp của chúng ta là phát hiện và nghiên cứu các hệ thống. Nhưng dù hệ thống gì thì xin các anh chị nhớ cho là nó phải được tạo ra bởi nhiều thành phần và các thành phần đó phải có mũi tên, đường kết nối chúng với nhau. Không thể gọi là một hệ thống khi anh chị thể hiện lên mô hình với những thành phần bơ vơ bên nhau. Mô hình hệ thống có nhiều hình thức, tùy theo sự lựa chọn để thể hiện. Mô hình hệ thống có giá trị như một phát minh khoa học tiêu biểu của thế kỷ 19 chính là Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học của nhà bác học Nga Men-đê-lê-ép. Kỳ diệu làm sao vì với một cái bảng rộng bằng trang giấy A4, ông đã thâu tóm cả một thế giới của những nguyên tố làm nên hành tinh của chúng ta, bao gồm những nguyên tố đã biết và sẽ biết, hơn nữa lại còn sắp xếp chúng trong một… hệ thống!

       Mô hình cấu trúc là mô hình thể hiện các thành phần bên trong của hiện tượng sự vật.  Không nhất thiết hiện tượng sự vật đó có là hệ thống hoặc không phải là hệ thống. Ví dụ một mô hình cấu trúc về quá trình sản xuất trong doanh nghiệp có thể chứa đựng cả những quá trình làm phá hỏng tính hệ thống, làm lãng phí các nguồn lực. Đây là loại mô hình chúng ta gặp khá nhiều khi nghiên cứu môn học Tổ chức sản xuất và lao động.

       Mô hình lô gic là mô hình thể hiện chủ yếu thứ tự diễn ra các hiện tượng sự vật. Mô hình lô gic còn có tên gọi khác là mô hình mạng lưới. Mô hình lô gíc rất hữu ích để thể hiện quá trình sản xuất có rất nhiều công việc diễn ra đồng thời hoặc nối tiếp, thể hiện trình tự nghiên cứu giải quyết vấn đề trong khoa học, thể hiện các bước lập  kế hoạch tối ưu v.v…

      Mô hình toán là mô hình dựa vào các công cụ toán học như công thức, đồ thị, bảng biểu để thể hiện các mối quan hệ về lượng nằm trong các hiện tượng sự vật được nghiên cứu. Mô hình toán là sự phát triển bậc cao của quá trình mô hình hóa. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học của Men đê lê ep vừa là mô hình hệ thống, vừa là mô hình cấu trúc và vừa là mô hình toán, nên nó là “ 3 trong 1” hết sức đặc sắc. Luận văn tiến sĩ nếu đưa ra được một vài mô hình toán được người hướng dẫn chấp nhận thì coi như …rất ổn!  Gía như ngày nay khoa kinh tế vĩ mô của chúng ta có những mô hình toán tin cậy thì sẽ bớt đi rất nhiều những cuộc tranh cãi ồn ào vô bổ trên báo chí khi đưa ra các “đơn thuốc” chữa trị lạm phát nổ ra từ cuối năm 2007 vừa qua!

                   (Trích trong “Dòng tâm sự” gửi Bộ môn QTDNM 15/8/2008)  

                                            

     

    Share this:

    Like this:

    Số lượt thích

    Đang tải…

    --- Bài cũ hơn ---

  • Tản Mạn Về Tiếng Địa Phương Hà Tịnh, Tiếng “Quê Choa” Được Xem Là Gốc Rễ Tiếng Việt
  • Ung Thư Tuyến Giáp – Căn Bệnh Có Thể Chữa Khỏi
  • Ung Thư Tuyến Giáp Và Ứng Dụng Của Siêu Âm Đàn Hồi Mô
  • U Tuyến Giáp Là Gì ? Nguyên Nhân Và Triệu Chứng Nhận Biết
  • Mô Bệnh Học Và Chẩn Đoán Giai Đoạn Ung Thư Tuyến Giáp
  • Web hay
  • Guest-posts
  • Chủ đề top 10
  • Chủ đề top 20
  • Chủ đề top 30
  • Chủ đề top 40
  • Chủ đề top 50
  • Bài viết top 10
  • Bài viết top 20
  • Bài viết top 30
  • Bài viết top 40
  • Bài viết top 50