Khái Niệm An Ninh Quốc Phòng

--- Bài mới hơn ---

 • An Ninh Con Người (Human Security)
 • An Ninh Con Người (Human Security) Là Gì? Nội Dung Các Thành Tố Chính Về An Ninh Con Người
 • “an Ninh Con Người” Đang Bị Đe Dọa
 • An Ninh Con Người Trong Mối Quan Hệ Với An Ninh Quốc Gia, Phát Triển Con Người Và Quyền Con Người
 • Mối Quan Hệ Giữa An Ninh Con Người Và An Ninh Quốc Gia Trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hóa
 • Khái Niệm Quốc Phòng An Ninh, Khái Niệm An Ninh Quốc Phòng, Khái Niệm An Ninh Quốc Gia, Khái Niệm An Ninh, Khái Niệm An Ninh Kinh Tế, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Cho Đối Tượng 3 Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bai Thu Hoach Kien Thuc An Ninh Quoc Phong Cho Doi Tuong 3 Ve Xay Dung Khu Vuc Phong Thu, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Quốc Phòng Và An Ninh Đối Tượng 3 Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Về Khu Vực Phòng Thủ, An Ninh Quoc Phong, Báo Cáo 06 Về Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh 10, Quốc Phòng An Ninh 11, Báo Cáo 06 Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh Là Gì, Vấn Đề Quốc Phòng An Ninh, Quoc Phong An Ninh 2, Van De An Ninh Quoc Phong, Quốc Phòng An Ninh 1, Quốc Phòng An Ninh 3, Khai Mac Ngay Hoi Toan Dan Bao Ve An Ninh To Quoc, Văn Kiện Đại Hội 12 Về An Ninh Quốc Phòng, Nhiệm Vụ Quốc Phòng An Ninh, Công Tác An Ninh Quốc Phòng, Bài Thu Hoạch Về An Ninh Quốc Phòng, Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh 12, Bài Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng, An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 4, Tài Liệu ôn Thi Quốc Phòng An Ninh, Hướng Dẫn 90 Về Quốc Phòng An Ninh, Sach Quoc Phong An Ninh, Bài Than Luận Về Quốc Phòng An Ninh, Luật An Ninh Quốc Phòng, Chuyên Đề 3 An Ninh Quốc Phòng, Đề Cương Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh 2 Hutech, Quốc Phòng An Ninh Học Phần 3, Vấn Đề Quốc Phòng, An Ninh, Đối Ngoại, Kinh Tế, Xã Hội, An Ninh, Quôc Phòng, Bài 15 Củng Cố Nền Quốc Phòng An Ninh, 7 Chuyên Đề Quốc Phòng An Ninh, Kinh Tế Xã Hội Với Quốc Phòng An Ninh, Bai Thu Hoach Quoc Phong An Ninh, Mẫu Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh, Bài Thu Hoach An Ninh Quốc Gia Phòng , Bài Thu Hoa Anh An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3, Lien He Ban Than Ve Quoc Phong An Ninh, Quản Lý An Ninh Quốc Phòng, Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng, Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Quốc Phòng, Báo Cáo Tổng Kết Quốc Phòng An Ninh, An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3, Bài 12 Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Đề Thi Quốc Phòng An Ninh Học Phần 2, De Thi Cong Tac Quoc Phong An Ninh, Đề Thi Môn Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Kết Hợp Kinh Tế Với Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng , Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh 3, Bài 3 Khái Niệm Về Xà Phòng, Bài Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 5, Bài Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng Tâm Đắc Nhất, Công Tác Lãnh Đạo Của Chi Bộ Về Đảm Bảo An Ninh Quốc Phòng Tại Địa Bàn,khu Dân Cư., Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, Công Tác Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Bản Tham Luận Về Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo Kết Quả Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc, Báo Cáo Tham Luận Về Quốc Phòng An Ninh, 5 Yêu Cầu Quản Lý Nhà Nước Đối Với An Ninh Quốc Phòng, Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Nghị Quyết Quốc Phòng An Ninh, Nền Quốc Phòng Toàn Dân Và An Ninh Nhân Dân, Nghị Quyết An Ninh Quốc Phòng, Xem Bai Thu Hoach An Ninh Quoc Phong Doi Tuong 3d, Van Để Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh, Cong Tac Lanh Dao Chi Bo Ve Dam Bao An Ninh Quoc Phong, Bai Thu Hoach Quoc Phong An Ninh 2021, Đảng Lãnh Đạo Quốc Phòng An Ninh, Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc, Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh Đối Tượng 4, Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh Cho Đối Tượng 3, Bài Giảng Điện Tử Van De Quoc Phong, An Ninh, Bài Tham Luận Về Quốc Phòng An Ninh, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng An Ninh Quốc Phòng, Tổng Kết Công Tác Quốc Phòng An Ninh, Nội Dung Tâm Đắc Nhất Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo Tham Luận Về Quốc Phòng – An Ninh, Tiểu Luận Quốc Phòng An Ninh, Tiểu Luận Quốc Phòng Anh Ninh, Báo Cáo Sơ Kết Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc, Tiểu Luận An Ninh Quốc Phòng, Bài Tiểu Luận An Ninh Quốc Phòng, Giao Trinh Quoc Phong An Ninh, Báo Cáo Tình Hình An Ninh Quốc Phòng,

  Khái Niệm Quốc Phòng An Ninh, Khái Niệm An Ninh Quốc Phòng, Khái Niệm An Ninh Quốc Gia, Khái Niệm An Ninh, Khái Niệm An Ninh Kinh Tế, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Cho Đối Tượng 3 Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bai Thu Hoach Kien Thuc An Ninh Quoc Phong Cho Doi Tuong 3 Ve Xay Dung Khu Vuc Phong Thu, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Quốc Phòng Và An Ninh Đối Tượng 3 Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Về Khu Vực Phòng Thủ, An Ninh Quoc Phong, Báo Cáo 06 Về Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh 10, Quốc Phòng An Ninh 11, Báo Cáo 06 Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh Là Gì, Vấn Đề Quốc Phòng An Ninh, Quoc Phong An Ninh 2, Van De An Ninh Quoc Phong, Quốc Phòng An Ninh 1, Quốc Phòng An Ninh 3, Khai Mac Ngay Hoi Toan Dan Bao Ve An Ninh To Quoc, Văn Kiện Đại Hội 12 Về An Ninh Quốc Phòng, Nhiệm Vụ Quốc Phòng An Ninh, Công Tác An Ninh Quốc Phòng, Bài Thu Hoạch Về An Ninh Quốc Phòng, Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh 12, Bài Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng, An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 4, Tài Liệu ôn Thi Quốc Phòng An Ninh, Hướng Dẫn 90 Về Quốc Phòng An Ninh, Sach Quoc Phong An Ninh, Bài Than Luận Về Quốc Phòng An Ninh, Luật An Ninh Quốc Phòng, Chuyên Đề 3 An Ninh Quốc Phòng, Đề Cương Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh 2 Hutech, Quốc Phòng An Ninh Học Phần 3, Vấn Đề Quốc Phòng, An Ninh, Đối Ngoại, Kinh Tế, Xã Hội, An Ninh, Quôc Phòng, Bài 15 Củng Cố Nền Quốc Phòng An Ninh, 7 Chuyên Đề Quốc Phòng An Ninh, Kinh Tế Xã Hội Với Quốc Phòng An Ninh, Bai Thu Hoach Quoc Phong An Ninh, Mẫu Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh, Bài Thu Hoach An Ninh Quốc Gia Phòng , Bài Thu Hoa Anh An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3, Lien He Ban Than Ve Quoc Phong An Ninh,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thúc Đẩy Hợp Tác Kinh Tế, Thương Mại Việt Nam
 • An Ninh Năng Lượng Và Ngoại Giao Năng Lượng: Kinh Nghiệm Quốc Tế Và Hàm Ý Chính Sách Cho Vn
 • An Ninh Năng Lượng Và Những Vấn Đề Liên Quan
 • An Ninh Năng Lượng Và Ngoại Giao Năng Lượng: Kinh Nghiệm Quốc Tế Và Hàm Ý Chính Sách Cho Việt Nam (Kỳ I)
 • An Ninh Năng Lượng Việt Nam Và Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ Tư
 • Khái Niệm An Ninh Quốc Gia

  --- Bài mới hơn ---

 • Khái Niệm Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Là Gì?
 • Một Số Khái Niệm Cần Hiểu Về An Toàn Thực Phẩm Bạn Cần Biết
 • Một Số Khái Niệm Dùng Trong Ngành Thực Phẩm
 • Biến Dị Tổng Hợp: Khái Niệm
 • Bộ Máy Nhà Nước Là Gì?
 • Khái Niệm An Ninh Quốc Gia, Khái Niệm Quốc Phòng An Ninh, Khái Niệm An Ninh Quốc Phòng, Khái Niệm An Ninh, Khái Niệm An Ninh Kinh Tế, Khai Mac Ngay Hoi Toan Dan Bao Ve An Ninh To Quoc, Khái Niệm Biên Giới Quốc Gia, Khái Niệm Tiêu Chuẩn Quốc Gia, Khái Niệm Hệ Thống Điện Quốc Gia, Khái Niệm Về 5 Vùng Biển Quốc Gia, Những Yếu Tố Tác Động Đến An Ninh Quốc Gia Và Giải Pháp Cơ Bản Bảo Đảm An Ninh Quốc Gia, Quản Điểm Của Đảng Về An Ninh Quốc Gia, An Ninh Chính Trị, Kinh Tế, Chuyên Đề Đường Lối Chủ Trương Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về An Ninh Quốc Gia Và Thế Trận An Ninh Nh, Quan Điểm, Chủ Trương Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về An Ninh Quốc Gia Và Xây Dựng Thế Trận An Ninh Nh, Quan Điểm, Chủ Trương Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về An Ninh Quốc Gia Và Xây Dựng Thế Trận An Ninh Nh, Bài Thu Hoạch Quan Điểm Chủ Trương Của Đảng Về An Ninh Quốc Gia Và Xây Dựng Thế Trận An Ninh Nhân Dâ, Bai Thu Hoach Quan Điểm, Chủ Trương Của Đảng Vê An Ninh Quốc Gia Va Xây Dưng The Tran An Ninh Nhan D, Bai Thu Hoach Quan Điểm, Chủ Trương Của Đảng Vê An Ninh Quốc Gia Va Xây Dưng The Tran An Ninh Nhan D, Khái Niệm Về 5 Vùng Biển Mà Quốc Gia Ven Biển, “an Ninh Quốc Gia Và Xây Dựng Thế Trận An Ninh Nhân Dân”, An Ninh Quốc Gia Và Xây Dựng Thế Trận An Ninh Nhân Dân, Quan Điểm Chủ Truong Của Đcsvn Về An Ninh Quốc Gia Và Thế Trân An Ninh Nhân Dân Thoi Kì Hiệ, Quan Điểm Chủ Truong Của Đcsvn Về An Ninh Quốc Gia Và Thế Trân An Ninh Nhân Dân Thoi Kì Hiệ, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, An Ninh Quốc Gia Là Gì, An Ninh Quốc Gia, Vì An Ninh Tổ Quoc, “an Ninh Quốc Gia”, Báo Cáo Vì An Ninh Tổ Quốc, Bai An Ninh Quoc Gia, Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Mẫu Tờ Khai Cấp Thẻ Kiểm Soát An Ninh, Quốc Phòng An Ninh Là Gì, Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc, Bài Viết Về An Ninh Quốc Gia, Quoc Phong An Ninh 2, Báo Cáo Sơ Kết Luật An Ninh Quốc Gia, Vấn Đề Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh 3, Báo Cáo 06 Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo 06 Về Quốc Phòng An Ninh, Van De An Ninh Quoc Phong, Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh 11, Quốc Phòng An Ninh 1, Luật An Ninh Quốc Gia, Yếu Tố Tác Động Tới An Ninh Quốc Gia, Quốc Phòng An Ninh 10, An Ninh Quoc Phong, Báo Cáo Sơ Kết Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc, Lý Luận Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Nghị Quyết 51 Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng, Báo Cáo Tổng Kết Luật An Ninh Quốc Gia, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Quốc Phòng, Hướng Dẫn 90 Về Quốc Phòng An Ninh, “những Yếu Tố Tác Động Đến An Ninh Quốc Gia”, Văn Kiện Đại Hội 12 Về An Ninh Quốc Phòng, Báo Cáo Sơ Kết Ngày Hội Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Ngày Hội Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc, An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 4, An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3, Cac Giai Phap An Ninh Quoc Gia, Quốc Phòng An Ninh 2 Hutech, Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh 12, Sơ Kết Ngày 10 Năm Hội Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc, Kết Hợp Kinh Tế Với Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, Bài 12 Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Ngày Hội Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc, Bài Tham Luận Vì An Ninh Tổ Quốc, Công Tác An Ninh Quốc Phòng, Lien He Ban Than Ve Quoc Phong An Ninh, Bài 15 Củng Cố Nền Quốc Phòng An Ninh, De Thi Cong Tac Quoc Phong An Ninh, Bài Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng, Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Bài Thu Hoach An Ninh Quốc Gia Phòng , Bài Thu Hoa Anh An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3, Chien Luoc An Ninh Quoc Gia, Bộ Luật Quốc Tế Về An Ninh Tàu Và Bến Cảng, Báo Cáo Tham Luận Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc, Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng , 7 Chuyên Đề Quốc Phòng An Ninh, Bai Thu Hoach Quoc Phong An Ninh, Chiến Lược Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Đề Thi Quốc Phòng An Ninh Học Phần 2, Nhiệm Vụ Quốc Phòng An Ninh, Sach Quoc Phong An Ninh, Những Yếu Tố Tác Động Đến An Ninh Quốc Gia, Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo Tổng Kết Quốc Phòng An Ninh, Bài Thu Hoạch Về An Ninh Quốc Phòng, Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh 3, Quản Lý An Ninh Quốc Phòng, Báo Thi Đua Vì An Ninh Tổ Quốc Củng Công An, Quốc Phòng An Ninh Học Phần 3, Vấn Đề Quốc Phòng, An Ninh, Đối Ngoại, Bài Than Luận Về Quốc Phòng An Ninh,

  Khái Niệm An Ninh Quốc Gia, Khái Niệm Quốc Phòng An Ninh, Khái Niệm An Ninh Quốc Phòng, Khái Niệm An Ninh, Khái Niệm An Ninh Kinh Tế, Khai Mac Ngay Hoi Toan Dan Bao Ve An Ninh To Quoc, Khái Niệm Biên Giới Quốc Gia, Khái Niệm Tiêu Chuẩn Quốc Gia, Khái Niệm Hệ Thống Điện Quốc Gia, Khái Niệm Về 5 Vùng Biển Quốc Gia, Những Yếu Tố Tác Động Đến An Ninh Quốc Gia Và Giải Pháp Cơ Bản Bảo Đảm An Ninh Quốc Gia, Quản Điểm Của Đảng Về An Ninh Quốc Gia, An Ninh Chính Trị, Kinh Tế, Chuyên Đề Đường Lối Chủ Trương Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về An Ninh Quốc Gia Và Thế Trận An Ninh Nh, Quan Điểm, Chủ Trương Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về An Ninh Quốc Gia Và Xây Dựng Thế Trận An Ninh Nh, Quan Điểm, Chủ Trương Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về An Ninh Quốc Gia Và Xây Dựng Thế Trận An Ninh Nh, Bài Thu Hoạch Quan Điểm Chủ Trương Của Đảng Về An Ninh Quốc Gia Và Xây Dựng Thế Trận An Ninh Nhân Dâ, Bai Thu Hoach Quan Điểm, Chủ Trương Của Đảng Vê An Ninh Quốc Gia Va Xây Dưng The Tran An Ninh Nhan D, Bai Thu Hoach Quan Điểm, Chủ Trương Của Đảng Vê An Ninh Quốc Gia Va Xây Dưng The Tran An Ninh Nhan D, Khái Niệm Về 5 Vùng Biển Mà Quốc Gia Ven Biển, “an Ninh Quốc Gia Và Xây Dựng Thế Trận An Ninh Nhân Dân”, An Ninh Quốc Gia Và Xây Dựng Thế Trận An Ninh Nhân Dân, Quan Điểm Chủ Truong Của Đcsvn Về An Ninh Quốc Gia Và Thế Trân An Ninh Nhân Dân Thoi Kì Hiệ, Quan Điểm Chủ Truong Của Đcsvn Về An Ninh Quốc Gia Và Thế Trân An Ninh Nhân Dân Thoi Kì Hiệ, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, An Ninh Quốc Gia Là Gì, An Ninh Quốc Gia, Vì An Ninh Tổ Quoc, “an Ninh Quốc Gia”, Báo Cáo Vì An Ninh Tổ Quốc, Bai An Ninh Quoc Gia, Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia, Mẫu Tờ Khai Cấp Thẻ Kiểm Soát An Ninh, Quốc Phòng An Ninh Là Gì, Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc, Bài Viết Về An Ninh Quốc Gia, Quoc Phong An Ninh 2, Báo Cáo Sơ Kết Luật An Ninh Quốc Gia, Vấn Đề Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh 3, Báo Cáo 06 Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo 06 Về Quốc Phòng An Ninh, Van De An Ninh Quoc Phong, Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh 11, Quốc Phòng An Ninh 1, Luật An Ninh Quốc Gia, Yếu Tố Tác Động Tới An Ninh Quốc Gia, Quốc Phòng An Ninh 10, An Ninh Quoc Phong,

  --- Bài cũ hơn ---

 • An Ninh Quốc Gia Là Gì ? Phân Tích Dấu Hiệu Pháp Lý Tội Xâm Phạm An Ninh Quốc Gia ?
 • Định Nghĩa Alen Trội Tổng Giá Trị Của Khái Niệm Này. Đây Là Gì Alen Trội
 • Sự Khác Biệt Giữa Locus, Gen Và Alen Trong Di Truyền Là Gì?
 • Tần Số Alen Là Gì? Công Thức Tính
 • Lý Thuyết Các Khái Niệm Cơ Bản Trong Di Truyền Sinh 12
 • Khái Niệm Quốc Phòng An Ninh

  --- Bài mới hơn ---

 • Khái Niệm Nền Quốc Phòng Toàn Dân Theo Luật Quốc Phòng 2021
 • Khái Niệm Cơ Bản Về Quyền Con Người Và Quyền Của Công Dân
 • Tìm Hiểu Khái Niệm “quyền Con Người”
 • Quyền Con Người Là Gì ? Khái Niệm, Cách Hiểu Về Quyền Con Người
 • So Sánh (Phân Biệt) Quyền Con Người Và Quyền Công Dân
 • Khái Niệm An Ninh Quốc Phòng, Khái Niệm Quốc Phòng An Ninh, Khái Niệm An Ninh Quốc Gia, Khái Niệm An Ninh, Khái Niệm An Ninh Kinh Tế, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Cho Đối Tượng 3 Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bai Thu Hoach Kien Thuc An Ninh Quoc Phong Cho Doi Tuong 3 Ve Xay Dung Khu Vuc Phong Thu, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Quốc Phòng Và An Ninh Đối Tượng 3 Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Về Khu Vực Phòng Thủ, Quoc Phong An Ninh 2, An Ninh Quoc Phong, Vấn Đề Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh 1, Quốc Phòng An Ninh 10, Báo Cáo 06 Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo 06 Về Quốc Phòng An Ninh, Van De An Ninh Quoc Phong, Quốc Phòng An Ninh 11, Quốc Phòng An Ninh Là Gì, Quốc Phòng An Ninh 3, Khai Mac Ngay Hoi Toan Dan Bao Ve An Ninh To Quoc, Luật An Ninh Quốc Phòng, Bài Than Luận Về Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh Học Phần 3, Văn Kiện Đại Hội 12 Về An Ninh Quốc Phòng, Bài Thu Hoa Anh An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3, Bài Thu Hoach An Ninh Quốc Gia Phòng , Bai Thu Hoach Quoc Phong An Ninh, Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng , Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Công Tác An Ninh Quốc Phòng, An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 4, Quản Lý An Ninh Quốc Phòng, Bài 15 Củng Cố Nền Quốc Phòng An Ninh, An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3, Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh 3, Bài Thu Hoạch Về An Ninh Quốc Phòng, De Thi Cong Tac Quoc Phong An Ninh, Đề Thi Môn Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Chuyên Đề 3 An Ninh Quốc Phòng, Kinh Tế Xã Hội Với Quốc Phòng An Ninh, Bài 12 Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, 7 Chuyên Đề Quốc Phòng An Ninh, Nhiệm Vụ Quốc Phòng An Ninh, Hướng Dẫn 90 Về Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Quốc Phòng, Vấn Đề Quốc Phòng, An Ninh, Đối Ngoại, Sach Quoc Phong An Ninh, Quốc Phòng An Ninh 2 Hutech, Kinh Tế, Xã Hội, An Ninh, Quôc Phòng, Báo Cáo Tổng Kết Quốc Phòng An Ninh, Mẫu Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh, Bài Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng, Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh 12, Lien He Ban Than Ve Quoc Phong An Ninh, Đề Thi Quốc Phòng An Ninh Học Phần 2, Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng, Tài Liệu ôn Thi Quốc Phòng An Ninh, Đề Cương Quốc Phòng An Ninh, Kết Hợp Kinh Tế Với Quốc Phòng An Ninh, Bài 3 Khái Niệm Về Xà Phòng, Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 2, Bài Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3, Bài Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 2, Bài Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 1, Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Yêu Cầu Quản Lý Của Nhà Nước Đối Với Quốc Phòng An Ninh, Tài Liệu Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, Bai Thu Hoach An Ninh Quoc Phong Doi Tuong 4, Bai Thu Hoach Quoc Phong An Ninh 2021, Trắc Nghiệm Quốc Phòng An Ninh Đại Học, Tiểu Luận Quốc Phòng An Ninh, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng An Ninh Quốc Phòng, Tổng Kết Công Tác Quốc Phòng An Ninh, Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh Đối Tượng 4, Bài Tham Luận An Ninh Quốc Phòng, Nghị Quyết Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo Tình Hình An Ninh Quốc Phòng, Tham Luận Về Quốc Phòng An Ninh, Bài Giảng Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Giáo Trình Quốc Phòng An Ninh Tập 2, Cong Tac Lanh Dao Chi Bo Ve Dam Bao An Ninh Quoc Phong, Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh Cho Đối Tượng 3, Báo Cáo Tổng Kết Phong Trào Thi Đua Vì An Ninh Tổ Quốc, Công Tác Lãnh Đạo Của Chi Bộ Về Đảm Bảo An Ninh Quốc Phòng Tại Địa Bàn,khu Dân Cư., Bài Tham Luận Về An Ninh Quốc Phòng, Bài Tiểu Luận An Ninh Quốc Phòng, Thu Hoac Quoc Phong An Ninh 2021, Bai Thu Hoach Quoc Phong An Ninh Nam 2021, Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh Tâm Đác Nhất, Chỉ Thị Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc, Xây Dựng Tiềm Lực Quốc Phòng An Ninh, Giao Trinh Quoc Phong An Ninh, Bài Tham Luận Về Quốc Phòng An Ninh,

  Khái Niệm An Ninh Quốc Phòng, Khái Niệm Quốc Phòng An Ninh, Khái Niệm An Ninh Quốc Gia, Khái Niệm An Ninh, Khái Niệm An Ninh Kinh Tế, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Cho Đối Tượng 3 Về Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bai Thu Hoach Kien Thuc An Ninh Quoc Phong Cho Doi Tuong 3 Ve Xay Dung Khu Vuc Phong Thu, Tăng Cường Quốc Phòng An Ninh Bảo Vệ Vững Chắc Tổ Quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Quốc Phòng Và An Ninh Đối Tượng 3 Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Về Khu Vực Phòng Thủ, Quoc Phong An Ninh 2, An Ninh Quoc Phong, Vấn Đề Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh 1, Quốc Phòng An Ninh 10, Báo Cáo 06 Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo 06 Về Quốc Phòng An Ninh, Van De An Ninh Quoc Phong, Quốc Phòng An Ninh 11, Quốc Phòng An Ninh Là Gì, Quốc Phòng An Ninh 3, Khai Mac Ngay Hoi Toan Dan Bao Ve An Ninh To Quoc, Luật An Ninh Quốc Phòng, Bài Than Luận Về Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh Học Phần 3, Văn Kiện Đại Hội 12 Về An Ninh Quốc Phòng, Bài Thu Hoa Anh An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3, Bài Thu Hoach An Ninh Quốc Gia Phòng , Bai Thu Hoach Quoc Phong An Ninh, Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng , Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Công Tác An Ninh Quốc Phòng, An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 4, Quản Lý An Ninh Quốc Phòng, Bài 15 Củng Cố Nền Quốc Phòng An Ninh, An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3, Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh 3, Bài Thu Hoạch Về An Ninh Quốc Phòng, De Thi Cong Tac Quoc Phong An Ninh, Đề Thi Môn Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Chuyên Đề 3 An Ninh Quốc Phòng, Kinh Tế Xã Hội Với Quốc Phòng An Ninh, Bài 12 Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh, Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4, 7 Chuyên Đề Quốc Phòng An Ninh, Nhiệm Vụ Quốc Phòng An Ninh, Hướng Dẫn 90 Về Quốc Phòng An Ninh, Báo Cáo Tổng Kết An Ninh Quốc Phòng,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trắc Nghiệm Sinh Học 11: Quang Hợp Ở Thực Vật
 • Khái Niệm Quang Hợp Nào Dưới Đây Là Đúng
 • Nêu Khái Niệm Và Cho Ví Dụ Về Phản Xạ
 • Bộ Công An Trả Lời Về Làn Đường, Phần Đường
 • Những Nội Dung Cơ Bản Của Phép Biện Chứng Duy Vật
 • Khái Niệm An Ninh Kinh Tế

  --- Bài mới hơn ---

 • Đảm Bảo An Ninh Kinh Tế Trong Phát Triển Kinh Tế Thị Trường Ở Việt Nam
 • An Ninh Lương Thực Hộ Gia Đình Với Vấn Đề Dinh Dưỡng
 • An Ninh Lương Thực (Food Security) Là Gì? Qui Tắc Cơ Bản
 • Đề Án An Ninh Lương Thực Quốc Gia
 • An Ninh Môi Trường Là Gì?
 • Khái Niệm An Ninh Kinh Tế, Khái Niệm An Ninh, Khái Niệm An Ninh Quốc Gia, Khái Niệm Quốc Phòng An Ninh, Khái Niệm An Ninh Quốc Phòng, Khái Niệm Kinh Tế Số, 5 Khái Niệm Cơ Bản Của Kinh Tế Học, Khái Niệm Kinh Tế, Khái Niệm Kinh Tế Thị Trường, Sách Các Khái Niệm Cơ Bản Về Kinh Tế, Khái Niệm Về Kinh Doanh, Khái Niệm Rủi Ro Kinh Doanh, Khái Niệm Luật Kinh Tế, Khái Niệm Kinh Doanh, Khái Niệm Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế, Khái Niệm Thông Tin Kinh Doanh, Khái Niệm Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Khái Niệm Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, Văn Kiện Đại Hội Nào Của Đảng Bắt Đầu Dùng Khái Niệm Kinh Tế Thị Trườn, Bản Khai Lý Lịch Của Người Làm Ngành Nghề Đầu Tư Kinh Doanh Có Điều Kiện Về An Ninh Trật Tự, Bai Phan Tich Noi Dung Khai Niem Va Su Van Dong, Phat Trien Cua Cac Hinh Thai Kinh Te Xa Hoi, Quản Điểm Của Đảng Về An Ninh Quốc Gia, An Ninh Chính Trị, Kinh Tế, An Ninh Nguồn Nước Và Phát Triển Kinh Tế Kinh Nghiệm Quốc Tế Và Hàm ý Cho Việt Nam, Mẫu Tờ Khai Cấp Thẻ Kiểm Soát An Ninh, An Ninh Kinh Tế, Khai Mac Ngay Hoi Toan Dan Bao Ve An Ninh To Quoc, Khái Niệm P, Khái Niệm Phó Từ, Khái Niệm 911, Khái Niệm A, Khái Niệm Câu Rút Gọn, Khái Niệm Tục Ngữ, Từ Khái Niệm, Khái Niệm Câu Cảm Thán, Khái Niệm Cảm ơn, Khái Niệm R&d, Khái Niệm 821, Khái Niệm 811, Khái Niệm 5s Là Gì, Khái Niệm Oop, Khái Niệm Oxi, Khái Niệm Oxi Hóa, Khái Niệm 632, Khái Niệm 635, Khái Niệm 6s, Khái Niệm ăn Tạp, Khái Niệm 802.1x, Khái Niệm Ca Dao Dân Ca, Khái Niệm âm Tố, Khái Niệm âm Vị, Khái Niệm Báo Chí, Khái Niệm Rút Gọn Câu, Khái Niệm 7p, Khái Niệm ăn Vặt, Khái Niệm ăn Xin, Khái Niệm Số 0, Khái Niệm Số Từ, Khái Niệm Sử Thi, Khái Niệm Bạc 925, Khái Niệm Thơ 7 Chữ, Khái Niệm Thơ 8 Chữ, Khái Niệm ăn, Khái Niệm ăn Dặm, Khái Niệm C/o, Khái Niệm ăn Mặc, Khái Niệm ăn Mòn Hóa Học, Khái Niệm Rủi Ro, Khái Niệm C, Khái Niệm Tk 632, Khái Niệm Thờ ơ, Khái Niệm B/l, Khái Niệm Là Gì Lớp 4, Khái Niệm Lớp 7, Khái Niệm Lực ở Lớp 6, Khái Niệm M Là Gì, Khái Niệm M&a, Khái Niệm 1 Pha, Khái Niệm 1/3, Khái Niệm 1/500, Khái Niệm M&e, Khái Niệm Ma Túy, Khái Niệm 131, Khái Niệm 2 Góc Kề Bù, Khái Niệm Nhà Máy, Khái Niệm Lời Cảm ơn, Khái Niệm Hàm Số Lớp 7, Khái Niệm Là Gì Cho Ví Dụ, Khái Niệm Iot, Khái Niệm Ip, Khái Niệm Iso, Khái Niệm Nào Là, Khái Niệm Kết Hôn, Khái Niệm In Vết, Khái Niệm Hợp âm 7, Khái Niệm L/c, Khái Niệm Là Gì, Khái Niệm Hóa Trị Lớp 8, Khái Niệm Lễ Hội, Khái Niệm ở Cữ, Khái Niệm Rủi Ro Tỷ Giá,

  Khái Niệm An Ninh Kinh Tế, Khái Niệm An Ninh, Khái Niệm An Ninh Quốc Gia, Khái Niệm Quốc Phòng An Ninh, Khái Niệm An Ninh Quốc Phòng, Khái Niệm Kinh Tế Số, 5 Khái Niệm Cơ Bản Của Kinh Tế Học, Khái Niệm Kinh Tế, Khái Niệm Kinh Tế Thị Trường, Sách Các Khái Niệm Cơ Bản Về Kinh Tế, Khái Niệm Về Kinh Doanh, Khái Niệm Rủi Ro Kinh Doanh, Khái Niệm Luật Kinh Tế, Khái Niệm Kinh Doanh, Khái Niệm Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế, Khái Niệm Thông Tin Kinh Doanh, Khái Niệm Xác Định Kết Quả Kinh Doanh, Khái Niệm Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, Văn Kiện Đại Hội Nào Của Đảng Bắt Đầu Dùng Khái Niệm Kinh Tế Thị Trườn, Bản Khai Lý Lịch Của Người Làm Ngành Nghề Đầu Tư Kinh Doanh Có Điều Kiện Về An Ninh Trật Tự, Bai Phan Tich Noi Dung Khai Niem Va Su Van Dong, Phat Trien Cua Cac Hinh Thai Kinh Te Xa Hoi, Quản Điểm Của Đảng Về An Ninh Quốc Gia, An Ninh Chính Trị, Kinh Tế, An Ninh Nguồn Nước Và Phát Triển Kinh Tế Kinh Nghiệm Quốc Tế Và Hàm ý Cho Việt Nam, Mẫu Tờ Khai Cấp Thẻ Kiểm Soát An Ninh, An Ninh Kinh Tế, Khai Mac Ngay Hoi Toan Dan Bao Ve An Ninh To Quoc, Khái Niệm P, Khái Niệm Phó Từ, Khái Niệm 911, Khái Niệm A, Khái Niệm Câu Rút Gọn, Khái Niệm Tục Ngữ, Từ Khái Niệm, Khái Niệm Câu Cảm Thán, Khái Niệm Cảm ơn, Khái Niệm R&d, Khái Niệm 821, Khái Niệm 811, Khái Niệm 5s Là Gì, Khái Niệm Oop, Khái Niệm Oxi, Khái Niệm Oxi Hóa, Khái Niệm 632, Khái Niệm 635, Khái Niệm 6s, Khái Niệm ăn Tạp, Khái Niệm 802.1x, Khái Niệm Ca Dao Dân Ca, Khái Niệm âm Tố, Khái Niệm âm Vị,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khái Niệm Về Khách Sạn
 • Khách Sạn Là Gì? Các Loại Hình Khách Sạn
 • Tăng Cường Công Tác Đảm Bảo An Toàn, An Ninh Trong Kinh Doanh Khách Sạn Và Du Lịch
 • Tầm Quan Trọng Của Nghiệp Vụ An Ninh Trong Khách Sạn
 • Công Tác Tư Tưởng, Văn Hóa Trong Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc
 • An Ninh Kinh Tế Là Gì? Khái Niệm An Ninh Kinh Tế

  --- Bài mới hơn ---

 • Khái Niệm Adn Là Gì? Vai Trò Của Adn Trong Đời Sống?
 • Adn: Định Nghĩa, Cấu Trúc & Quá Trình Phát Hiện
 • Adn Là Gì? Mô Tả Cấu Trúc Không Gian Của Adn Và Arn
 • Adn Là Gì? Những Điều Bạn Cần Biết Về Adn
 • Khái Niệm An Toàn Giao Thông
 • 1. Khái niệm an ninh kinh tế

  Ở Việt Nam, an ninh kinh tế được hiểu là xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm phát triển sản xuất, kinh doanh của mọi thành phần kinh tế với các hình thức sở hữu khác nhau.

  An ninh kinh tế là một bộ phận của an ninh quốc gia. Bảo vệ an ninh kinh tế bao gồm các hoạt động về công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống âm mưu và hành động phá hoại kinh tế của các thế lực thù địch và các loại tội phạm kinh tế gây thiệt hại cho nền kinh tế quốc dân; bảo vệ và thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách phát triển của Đảng và Nhà nước; sự an toàn của cơ sở vật chất, của đội ngũ cán bộ khoa học – kỹ thuật, cán bộ quản lý và bí mật kinh tế. Bảo vệ an ninh kinh tế là nhiệm vụ của toàn Đảng, của các ngành, các cấp và mọi công dân, trong đó thủ trưởng các ngành, các đơn vị kinh tế chịu trách nhiệm chính. Lực lượng công an nhân dân tham mưu, hướng dẫn vừa trực tiếp đấu tranh phòng, chống các thế lực thù địch và các loại tội phạm phá hoại kinh tế.

  2. Quy định pháp luật về an ninh kinh tế

  + Cục An ninh kinh tế trực thuộc Bộ Công an Việt Nam là cơ quan đầu ngành tham mưu cho Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh kinh tế. Sau khi giải thể các Tổng cục, Cục An ninh kinh tế được thành lập trên cơ sở chuyển nguyên trạng từ trực thuộc Tổng cục An ninh trở về trực thuộc Bộ Công an.

  + Bộ Công an trực thuộc Chính phủ Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an toàn xã hội; phản gián; điều tra phòng chống tội phạm; phòng cháy chữa cháy và cứu hộ; thi hành án hình sự, thi hành án không phải phạt tù, tạm giữ, tạm giam; bảo vệ, hỗ trợ tư pháp; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Bộ Công an là cơ quan quản lý Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

  Bộ luật hình sự năm 2021 ( Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2021) dành một chương XVIII để quy định về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, cụ thể có các tội danh sau:

  Điều 189. Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới

  Điều 190. Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm

  Điều 191. Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm

  Điều 192. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả

  Điều 193. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm

  Điều 194. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh

  Điều 195. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi

  Điều 196. Tội đầu cơ

  Điều 198. Tội lừa dối khách hàng

  Điều 199. Tội vi phạm các quy định về cung ứng điện

  Mục 2. CÁC TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC THUẾ, TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG, CHỨNG KHOÁN, BẢO HIỂM

  Điều 200. Tội trốn thuế

  Điều 201. Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

  Điều 202. Tội làm, buôn bán tem giả, vé giả

  Điều 203. Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước

  Điều 204. Tội vi phạm quy định về bảo quản, quản lý hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước

  Điều 205. Tội lập quỹ trái phép

  Điều 206. Tội vi phạm quy định trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  Điều 207. Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả

  Điều 208. Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác

  Điều 209. Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán

  Điều 210. Tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán

  Điều 211. Tội thao túng thị trường chứng khoán

  Điều 212. Tội làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán

  Điều 213. Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm

  Điều 214. Tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

  Điều 215. Tội gian lận bảo hiểm y tế

  Điều 216. Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

  Điều 217. Tội vi phạm quy định về cạnh tranh

  Điều 218. Tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản

  Điều 219. Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí

  Điều 220. Tội vi phạm qui định của Nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng

  Điều 221. Tội vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng

  Điều 222. Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng

  Điều 223. Tội thông đồng, bao che cho người nộp thuế gây hậu quả nghiêm trọng

  Điều 224. Tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng

  Điều 226. Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

  Điều 227. Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên

  Điều 228. Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai

  Điều 229. Tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai

  Đ iều 230. Tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

  Điều 231. Tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ

  Điều 232. Tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

  Điều 233. Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng

  Điều 234. Tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã

  3. Bảo đảm an ninh kinh tế

  Ngay sau khi ban hành Chỉ thị số 12-CT/TW, Bộ Công an tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 88/NQ-CP, ngày 13-9-2017, kèm theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW; xây dựng kế hoạch của Bộ Công an thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP, của Chính phủ.

  Việc bảo đảm an ninh kinh tế là điều kiện, tiền đề quan trọng để nền kinh tế nước ta gia tăng sức mạnh nội lực, năng lực cạnh tranh, chất lượng tăng trưởng, có những bước phát triển vững chắc, nhất là khi bước vào giai đoạn thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới. Do đó, để công tác bảo đảm an ninh kinh tế được coi trọng và triển khai hiệu quả, cần tập trung thực hiện:

  Các cấp, các ngành, cùng với lực lượng công an phải quán triệt triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm chỉ đạo, chính sách của Đảng, Nhà nước về về công tác bảo đảm an ninh kinh tế thành các chương trình, kế hoạch và trách nhiệm của từng cấp, ngành để thực hiện có hiệu quả. Quy định rõ trách nhiệm của thủ trưởng các bộ, ngành, địa phương trong công tác bảo đảm an ninh kinh tế; những chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế, đầu tư nước ngoài vào địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh chỉ được phê duyệt khi có ý kiến đồng thuận của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

  5. Quy định pháp luật về các tội xâm phạm an ninh quốc gia

  Bộ luật hình sự năm 2021, sửa đổi bổ sung 2021 dành riêng một chương là chương XIII quy định về các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia. Trong đó có 15 điều quy định về các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia từ điều 108 đến điều 122.

  Các hình phạt chính được quy định cụ thể tại các điều, ngoài ra còn hình phạt bổ sung được quy định tại điều 122:

  Điều 122. Hình phạt bổ sung

  Người phạm tội quy định tại Chương này còn có thể bị tước một số quyền công dân, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

  --- Bài cũ hơn ---

 • An Ninh Chính Trị Là Gì ? Khái Niệm An Ninh Chính Trị
 • Thành Ngữ Là Gì, Tác Dụng Và Lấy Ví Dụ
 • Thành Ngữ Là Gì ? Tất Cả Về Thành Ngữ
 • Nêu Khái Niệm Về Các Loại Truyện Truyền Thuyết, Cổ Tích, Ngụ Ngôn…
 • Thể Loại Truyền Thuyết: Khái Niệm, Đặc Trưng, Phân Loại
 • An Ninh Chính Trị Là Gì ? Khái Niệm An Ninh Chính Trị

  --- Bài mới hơn ---

 • An Ninh Kinh Tế Là Gì? Khái Niệm An Ninh Kinh Tế
 • Khái Niệm Adn Là Gì? Vai Trò Của Adn Trong Đời Sống?
 • Adn: Định Nghĩa, Cấu Trúc & Quá Trình Phát Hiện
 • Adn Là Gì? Mô Tả Cấu Trúc Không Gian Của Adn Và Arn
 • Adn Là Gì? Những Điều Bạn Cần Biết Về Adn
 • 1. Khái niệm An ninh chính trị:

  An ninh chính trị được hiểu là sự ổn định và phát triển vững chắc của chế độ chính trị trong xã hội một quốc gia; Sự bất khả xâm phạm đến các quyền cơ bản của một quốc gia. An ninh chính trị là bộ phận chủ yếu, quan trọng nhất của an ninh quốc gia, quyết định sự tồn vong của một quốc gia, dân tộc.

  Ở Việt nam, khái niệm an ninh chính trị còn được hiểu là sự ổn định chính trị, nền tảng tư tưởng thể chế chính trị, quyền lãnh đạo của Đảng, sự an toàn nội bộ, việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và phát luật của Nhà nước; sự an toàn trong quan hệ đối ngoại, chống lại sự xâm phạm chủ quyền quốc gia, sự can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam; sự đúng đắn trong việc thực hiện đường lối chính trị, phòng ngừa và ngăn chặn sự phá hoại, xuyên tạc làm chệch hướng phát triển; chống lại sự phân chia, cát cứ làm suy yếu sự thống nhất về mặt Nhà nước; phòng ngừa , ngăn chặn sự xâm phạm, chia cắt lãnh thổ, làm mất mát hay đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

  (Khái niệm được xây dựng theo cuốn Từ Điển Luật Học của Nhà xuất Bản Tư pháp).

  2. Trách nhiệm của các cơ quan Đảng, nhà nước trong việc đảm bảo an ninh chính trị:

  Để đảm bảo an ninh chính trị theo khái niệm kể trên, Bộ chính trị đã ban hành Quyết định số 290-QĐ-TW ngày 25 tháng 12 năm 2010 về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trong đó quy định cụ thể về trách nhiệm của Đảng, Đoàn, Cơ quan nhà nước trong việc thực hiện đảm bảo an ninh chính trị. Cụ thể:

  + Trong việc đảm bảo an ninh chính trị thì vai trò của Đảng đoàn mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, các cán sự đảng các bộ, ngành được quy định cụ thể tại điều 8 của Quyết định số 290-QĐ-TW.

  1. Quán triệt sâu sắc, nắm vững và gương mẫu thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận theo chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành, mặt trận và đoàn thể mình bằng chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể.

  3. Có biện pháp thực hiện tốt công tác dân vận, ổn định tư tưởng cán bộ, công chức, viên chức, quần chúng theo đặc thù, phạm vi của cơ quan, tổ chức mình.

  + Trong công tác dân vận nói chung và công tác đảm bảo an ninh chính trị nói riêng thì trách nhiệm của từng cơ quan như: Quốc hội (điều 11), Chính Phủ (điều 12), Các bộ ngành (Điều 13), Cơ quan tư pháp (điều 14), lực lượng vũ trang (điều 15), Chính quyền các cấp (điều 16), mặt trận tổ quốc (điều 17)… cũng được quy định khá cụ thể trong quyết định này.

  + Trách nhiệm của các đoàn thể nhân dân: ” Phát động và duy trì các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các chương trình kinh tế – xã hội, góp phần củng cố và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đơn v.” Khoản 3, điều 18, Q uyết định số 290-QĐ-TW

  2. Trong trường hợp quá phức tạp, nghiêm trọng hoặc vượt quá thẩm quyền, cần kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền cấp trên. Khi có đề nghị của cấp ủy, chính quyền cấp dưới trực tiếp hoặc xét thấy cần thiết, cấp ủy, chính quyền cấp trên thành lập đoàn công tác giúp địa phương giải quyết.

  4. Đối với những trường hợp lợi dụng dân chủ, kích động quần chúng gây rối làm mất trật tự trị an thì cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.

  Như vậy, có thể nhận thấy việc đảm bảo an ninh chính trị là yếu tố sống còn với mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, mỗi thể chế xã hội. Đây là yếu tố có ý nghĩa tiên quyết và đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia, dân tộc nói chung và Việt Nam nói riêng.

  + An ninh kinh tế;

  + An ninh lãnh thổ;

  + An ninh nông thôn;

  + An ninh quốc gia;

  + Cộng đồng an ninh – chính trị;

  + An ninh Tư tưởng – Văn hóa

  + An ninh xã hội

  4. Quy định pháp luật về các tội xâm phạm an ninh quốc gia

  Bộ luật hình sự năm 2021, sửa đổi bổ sung 2021 dành riêng một chương là chương XIII quy định về các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia. Trong đó có 15 điều quy định về các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia từ điều 108 đến điều 122.

  Các hình phạt chính được quy định cụ thể tại các điều, ngoài ra còn hình phạt bổ sung được quy định tại điều 122:

  Điều 122. Hình phạt bổ sung

  Người phạm tội quy định tại Chương này còn có thể bị tước một số quyền công dân, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

  5. Quy định pháp luật về an ninh kinh tế

  Bộ luật hình sự năm 2021 ( Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2021) dành một chương XVIII để quy định về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, cụ thể có các tội danh sau:

  Mục 1. CÁC TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT, KINH DOANH, THƯƠNG MẠI

  Điều 189. Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới

  Điều 190. Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm

  Điều 191. Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm

  Điều 192. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả

  Điều 193. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm

  Điều 194. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh

  Điều 195. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi

  Điều 196. Tội đầu cơ

  Điều 198. Tội lừa dối khách hàng

  Điều 199. Tội vi phạm các quy định về cung ứng điện

  Mục 2. CÁC TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC THUẾ, TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG, CHỨNG KHOÁN, BẢO HIỂM

  Điều 200. Tội trốn thuế

  Điều 201. Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

  Điều 202. Tội làm, buôn bán tem giả, vé giả

  Điều 203. Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước

  Điều 204. Tội vi phạm quy định về bảo quản, quản lý hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước

  Điều 205. Tội lập quỹ trái phép

  Điều 206. Tội vi phạm quy định trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  Điều 207. Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả

  Điều 208. Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác

  Điều 209. Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán

  Điều 210. Tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán

  Điều 211. Tội thao túng thị trường chứng khoán

  Điều 212. Tội làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán

  Điều 213. Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm

  Điều 214. Tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

  Điều 215. Tội gian lận bảo hiểm y tế

  Điều 216. Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

  Mục 3. CÁC TỘI PHẠM KHÁC XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ

  Điều 217. Tội vi phạm quy định về cạnh tranh

  Điều 218. Tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản

  Điều 219. Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí

  Điều 220. Tội vi phạm qui định của Nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng

  Điều 221. Tội vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng

  Điều 222. Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng

  Điều 223. Tội thông đồng, bao che cho người nộp thuế gây hậu quả nghiêm trọng

  Điều 224. Tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng

  Điều 226. Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

  Điều 227. Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên

  Điều 228. Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai

  Điều 229. Tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai

  Đ iều 230. Tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

  Điều 231. Tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ

  Điều 232. Tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

  Điều 233. Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng

  Điều 234. Tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã

  Bài viết nhằm phân tích làm rõ cách hiểu, cách sử dụng của các thuật ngữ pháp lý kể trên. Mọi vướng mắc pháp lý Quý khách hàng vui lòng gọi: 1900.6162 để được tư vấn và giải đáp trực tuyến.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thành Ngữ Là Gì, Tác Dụng Và Lấy Ví Dụ
 • Thành Ngữ Là Gì ? Tất Cả Về Thành Ngữ
 • Nêu Khái Niệm Về Các Loại Truyện Truyền Thuyết, Cổ Tích, Ngụ Ngôn…
 • Thể Loại Truyền Thuyết: Khái Niệm, Đặc Trưng, Phân Loại
 • Truyền Thuyết Là Gì, 4 Đặc Trưng Của Truyền Thuyết Lớp 6
 • Khái Niệm An Ninh Mạng Theo Luật An Ninh Mạng 2021 Mới Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Phân Tích Khái Niệm An Ninh Mạng Để Chứng Minh Sự Phù Hợp Với Tình Hình Hiện Nay
 • Bài 2: Quy Định Đảm Bảo An Ninh Mạng Phù Hợp Với Thực Tiễn
 • Về Khái Niệm, Đối Tượng Bảo Vệ An Ninh Mạng Và Giải Thích Từ Ngữ Tại Điều 3 Dự Thảo Luật An Ninh Mạng
 • Những Khái Niệm Cơ Bản Về An Toàn Mạng
 • Định Nghĩa Áp Suất, Phân Loại Áp Suất Và Cách Tính Áp Suất
 • Theo như tôi được biết, thì trường đây thuật ngữ ” an ninh mạng” đã được giải thích tại Thông tư 31/2015/TT-NHNN. Mặt khác, vừa qua tôi lại được biết Quốc hội đã thông qua Luật An ninh mạng quy định về lĩnh vực an ninh mạng. Tôi có thắc mắc, vậy Luật An ninh mạng mới có giải thích về thuật ngữ “An ninh mạng” không? Nếu có thì được giải thích như thế nào? Mong các bạn giải đáp giúp tôi. Xin cảm ơn!

   Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật An ninh mạng 2021 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019) thì khái niệm An ninh mạng được quy định cụ thể như sau:

   An ninh mạng là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

   Trong quá trình hoạt động bảo vệ an ninh mạng phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

   – Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

   – Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất của Nhà nước; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tộc; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng.

   – Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trên không gian mạng.

   – Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, làm thất bại mọi hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; sẵn sàng ngăn chặn các nguy cơ đe dọa an ninh mạng.

   – Triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia; áp dụng các biện pháp bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

   – Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được thẩm định, chứng nhận đủ điều kiện về an ninh mạng trước khi đưa vào vận hành, sử dụng; thường xuyên kiểm tra, giám sát về an ninh mạng trong quá trình sử dụng và kịp thời ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng.

   – Mọi hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh.

   Trân trọng!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Phân Biệt Hai Biện Pháp Tu Từ: Ẩn Dụ Và Hoán Dụ
 • Lý Thuyết Về Phép Tu Từ Ẩn Dụ Và Hoán Dụ Văn 10
 • Ẩn Dụ Khái Niệm Là Gì?
 • Ẩn Dụ Là Gì? Tìm Hiểu Về Ẩn Dụ Là Gì?
 • Khái Niệm Về Ẩn Dụ? Các Hình Thức Ẩn Dụ? Các Phân Biệt Ẩn Dụ Với Các Biện Pháp Khác
 • Pssc: Sơ Bộ Hệ Thống An Ninh Khái Niệm

  --- Bài mới hơn ---

 • Issa: Kiến Trúc An Ninh Hệ Thống Thông Tin
 • Issa: Hiệp Hội An Ninh Hệ Thống Thông Tin
 • An Ninh Tư Tưởng Văn Hóa Là Gì ? Cần Làm Gì Để Bảo Vệ An Ninh Tư Tưởng Văn Hóa ?
 • Tác Động Của Toàn Cầu Hóa Đến An Ninh Văn Hóa Và Ứng Phó Của Việt Nam
 • Bảo Vệ Độc Lập Dân Tộc Trước Mối Đe Dọa An Ninh Phi Truyền Thống
 • PSSC có nghĩa là gì? PSSC là viết tắt của Sơ bộ hệ thống an ninh khái niệm. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Sơ bộ hệ thống an ninh khái niệm, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Sơ bộ hệ thống an ninh khái niệm trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của PSSC được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài PSSC, Sơ bộ hệ thống an ninh khái niệm có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

  PSSC = Sơ bộ hệ thống an ninh khái niệm

  Tìm kiếm định nghĩa chung của PSSC? PSSC có nghĩa là Sơ bộ hệ thống an ninh khái niệm. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của PSSC trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của PSSC bằng tiếng Anh: Sơ bộ hệ thống an ninh khái niệm. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

  Như đã đề cập ở trên, PSSC được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Sơ bộ hệ thống an ninh khái niệm. Trang này là tất cả về từ viết tắt của PSSC và ý nghĩa của nó là Sơ bộ hệ thống an ninh khái niệm. Xin lưu ý rằng Sơ bộ hệ thống an ninh khái niệm không phải là ý nghĩa duy chỉ của PSSC. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của PSSC, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của PSSC từng cái một.

  Ý nghĩa khác của PSSC

  Bên cạnh Sơ bộ hệ thống an ninh khái niệm, PSSC có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của PSSC, vui lòng nhấp vào “thêm “. Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Sơ bộ hệ thống an ninh khái niệm bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Sơ bộ hệ thống an ninh khái niệm bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hiểu Hơn Về Khái Niệm Ngành Hàng Không Khi Đi Máy Bay
 • Vai Trò Và Trách Nhiệm Của Bảo Vệ An Ninh Hàng Không
 • An Ninh Hàng Không Là Gì?
 • An Ninh Hàng Không Là Gì? Kiến Thức Cho Bạn Từ A
 • An Ninh Mạng Là Gì? Nắm Bắt Cơ Hội Nghề “hacker Chân Chính” Hiện Nay!
 • Một Số Khái Niệm Về Quốc Phòng, An Ninh

  --- Bài mới hơn ---

 • Quốc Phòng An Ninh Là Gì? Xây Dựng Nền Quốc Phòng Vững Mạnh
 • Những Điều Cần Biết Về Ngành Giáo Dục Quốc Phòng
 • Phong Tục Tập Quán (Folkways) Và Tập Tục (Mores) Là Gì?
 • Phong Tục, Tập Quán Và Áp Dụng Tập Quán Trong Công Tác Xét Xử Án Dân Sự
 • Công Suất Là Gì? Công Suất Thiết Bị Có Ý Nghĩa Như Thế Nào?
 • + Khoản 1 điều 3 Luật Quốc phòng năm 2005 quy định: “Quốc phòng là công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt”.

  + Khoản 2 điều này cũng quy định: “Nền quốc phòng toàn dân là sức mạnh quốc phòng của đất nước được xây dựng trên nền tảng nhân lực, vật lực, tinh thần mang tính chất toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự cường”.

  + Quốc phòng toàn dân ( QPTD) là nền quốc phòng mang tính chất ” vì dân, của dân“, phát triển theo phương hướng toàn dân, toàn diện, độc lập tự chủ, tự lưc, tự cường và ngày càng hiện đại, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng và an ninh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, do nhân dân làm chủ, nhằm giữ vững hoà bình, ổn định của đất nước, sẵn sàng đánh bại mọi hành động xâm lược và bạo loạn lật đổ của các thế lực đế quốc, phản động, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN .

  – Khái niệm An ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia, nền an ninh nhân dân trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành

  + Khoản 1 điều 3 Luật ANQG gia năm 2004 nêu ra khái niệm về ANQG như sau: ” An ninh quốc gia là sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sự bất khả xâm phạm độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc“. ANQG bao gồm an ninh trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hoá, quốc phòng, đối ngoại,…trong đó an ninh chính trị là cốt lõi, xuyên suốt.

  + Khoản 2 điều 3 Luật ANQG quy định: ” Bảo vệ an ninh quốc gia là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia”.

  + Về trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ ANQG, điều 8 Luật ANQG quy định: ” Bảo vệ an ninh quốc gia là sự nghiệp của toàn dân. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật”. Luật ANQG cũng chỉ rõ hoạt động xâm hại ANQG là những hành vi xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá, an ninh quốc phòng, đối ngoại, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam.

  Khoản 9 điều 3 Luật ANQG quy định: ” Nền an ninh nhân dân là sức mạnh về tinh thần, vật chất, sự đoàn kết và truyền thống dựng nước, giữ nước của toàn dân tộc được huy động vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia làm nòng cốt”.

  – An ninh nhân dân là sự nghiệp của toàn dân, do nhân dân tiến hành, lực lượng ANND làm nòng cốt dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Kết hợp phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng chuyên trách, nhằm đập tan mọi âm mưu và hành động xâm phạm ANQG và TTATXH, cùng với toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Viêt Nam XHCN .

  An ninh và quốc phòng là hai thành tố biểu trưng cho sức mạnh của Tổ quốc XHCN, nhằm mục tiêu đánh thắng thù trong, giặc ngoài, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hoà bình để xây dựng và phát triển đất nước.

  + Kết hợp an ninhvới quốc phòng là yêu cầu khách quan và trở thành quy luật tất yếu đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, tình hình thế giới, khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; nước ta tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng; các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh chiến lược ” Diễn biến hoà bình “, bạo loạn lật đổ chống phá cách mạng nước ta trên tất cả các lĩnh vực hòng xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ XHCN của nhân dân ta.

  Tại Đại hội XI, Đảng ta đã xác định: Bố trí thế trận quốc phòng, an ninh phù hợp với tình hình mới. Kết hợp quốc phòng với an ninh. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế-xã hội trên từng địa bàn lãnh thổ. Đây là những chủ trương rất đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn. Tuy nhiên, do đối tượng đấu tranh khác nhau, việc sử dụng chiến thuật, nghệ thuật của quốc phòng và an ninh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũngcó nhiều điểm khác nhau.

  + Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã chỉ rõ: “ Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nền văn hoá; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia dân tộc1 [ 1 Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.117]

  Khái niệm bảo vệ Tổ quốc nêu trên được Đảng ta khẳng định là sự tổng kết mới rất sâu sắc, nội dung của khái niệm giúp chúng ta làm cơ sở cho việc xác định đúng phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, tổ chức lực lượng và những giải pháp tăng cường tiềm lực và sức mạnh bảo vệ Tổ quốc.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Iphone Lock Là Gì, Cách Sử Dụng Iphone Lock Như Quốc Tế
 • Iphone Lock Là Gì? Khác Biệt Giữa Iphone Lock Và Quốc Tế
 • Iphone Lock Và Iphone Quốc Tế Có Gì Khác Nhau? Nên Sử Dụng Phiên Bản Nào?
 • Iphone Quốc Tế Là Gì? Làm Sao Để Phân Biệt Với Iphone Lock?
 • Qa Qc Trong Xây Dựng Là Gì ? Công Việc Của Qa Qc Là Làm Gì ?
 • An Ninh Phi Truyền Thống Và Sự Mở Rộng Của Khái Niệm An Ninh Quốc Gia

  --- Bài mới hơn ---

 • Xây Dựng Nền An Ninh Nhân Dân Và Thế Trận An Ninh Nhân Dân
 • Xây Dựng, Củng Cố Nền An Ninh Nhân Dân, Thế Trận An Ninh Nhân Dân, Đáp Ứng Yêu Cầu, Nhiệm Vụ Bảo Đảm An Ninh, Trật Tự Trong Tình Hình Mới
 • Đảm Bảo An Ninh Năng Lượng
 • An Ninh Năng Lượng Việt Nam Và Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ Tư
 • An Ninh Năng Lượng Và Ngoại Giao Năng Lượng: Kinh Nghiệm Quốc Tế Và Hàm Ý Chính Sách Cho Việt Nam (Kỳ I)
 • An ninh phi truyền thống trong tiếng Anh là Nontraditional Security, trong những tác phẩm và bài viết của các học giả phương Tây có lúc cũng dùng những từ như: an ninh phi thường quy (Unconventional Security), uy hiếp phi truyền thống (Nontraditional Threast), vấn đề phi truyền thống (Nontraditional Issues) và uy hiếp mới (New Threast), an ninh mới (New Security). An ninh phi truyền thống khác với an ninh truyền thống (Traditional Security). An ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống đều chỉ một loại quan niệm an ninh, nhưng khác nhau ở góc nhìn đối với nhận thức về an ninh, chủ thể của an ninh, tính chất của an ninh, nội hàm của khái niệm an ninh. An ninh phi truyền thống là một loại quan niệm an ninh mới, nhấn mạnh rằng, an ninh quốc gia tuy vẫn quan trọng nhưng không phải là chủ thể duy nhất của an ninh; nội dung an ninh quốc gia không chỉ là an ninh chính trị và quân sự; an ninh quốc gia và an ninh quốc tế, an ninh toàn cầu tác động qua lại lẫn nhau, trong một ý nghĩa nào đó, an ninh quốc tế và an ninh toàn cầu trực tiếp ảnh hưởng và chi phối an ninh quốc gia.

  1/ Hiểu thế nào về nội hàm của an ninh phi truyền thống

  Cho đến nay, rất khó khảo chứng từ “an ninh phi truyền thống” xuất hiện trong giới nghiên cứu an ninh quốc tế và quan hệ quốc tế phương Tây sau Chiến tranh Lạnh sớm nhất khi nào, ở đâu. Các học giả chuyên nghiên cứu an ninh quốc tế, chính trị học quốc tế, quan hệ quốc tế và vấn đề an ninh phi truyền thống của các nước phương Tây vẫn chưa có sự nhất trí về khái niệm an ninh phi truyền thống. Các học giả phương Tây, trên cơ sở suy ngẫm lại quan niệm an ninh truyền thống, kết hợp với một số vấn đề, sự uy hiếp an ninh hiện thực mà các nước phương Tây và cả thế giới phải đối mặt sau Chiến tranh Lạnh, như tính đa nguyên của chủ thể an ninh, tính đa dạng của vấn đề an ninh, tính chất của uy hiếp an ninh và phương thức, biện pháp ứng phó với những vấn đề an ninh đó,… để trình bày và phân tích ý nghĩa của từ an ninh phi truyền thống nhằm phân biệt nó với an ninh truyền thống. Nhưng giữa các học giả phương Tây vẫn có sự bất đồng tương đối lớn về sự phân biệt và mối liên hệ giữa an ninh phi truyền thống hoặc an ninh mới với an ninh truyền thống. Có một loại quan điểm cho rằng, an ninh truyền thống lấy an ninh quốc gia làm trọng, còn an ninh phi truyền thống, hoặc an ninh mới lấy an ninh nhân loại làm trọng. Một loại quan điểm khác cho rằng, an ninh phi truyền thống bao gồm an ninh quốc gia và an ninh của con người.

  Gần đây, các học giả Trung Quốc bắt đầu quan tâm và nghiên cứu nhiều hơn vấn đề na ninh phi truyền thống. Có học giả gọi an ninh phi truyền thống là uy hiếp an ninh mới, một loại uy hiếp an ninh chỉ nổi lên trong những năm gần đây. Cũng có học giả định nghĩa, nó là sự tác động qua lại với một hoặc nhiều quốc gia và có thể cấu thành uy hiếp lớn đối với sự sinh tồn và phát triển của chính nước đó.

  Như vậy, an ninh phi truyền thống, trước hết, là một loại nhận thức và quan niệm an ninh mà khách quan nhìn thấy ở chủ quan, an ninh luôn liên hệ chặt chẽ với cảm nhận, nhận thức, trạng thái và vấn đề. Vì thế, bản chất của an ninh phi truyền thống chỉ là một loại quan niệm an ninh và tồn tại hiện thực, cũng giống như mọi người bàn luận đến “an ninh quốc gia” đều đề cập đến những vấn đề như tình hình an ninh quốc gia như thế nào, tồn tại và khả năng có thể xuất hiện những vấn đề gì, an ninh hơn hay là nguy hiểm hơn. Hai là nó khác với an ninh truyền thống – coi an ninh quốc gia là chí thượng, lấy an ninh chính trị và quân sự làm chính, lấy phương thức vũ lực hoặc chiến tranh để giải quyết xung đột và mâu thuẫn giữa các quốc gia. Quan niệm an ninh phi truyền thống rộng hơn, ngoài thực thể quốc gia về địa lý và chính trị, nó còn bao hàm an ninh khu vực, an ninh toàn cầu, an ninh con người, vấn đề mang tính xuyên quốc gia do những uy hiếp và nhân tố phi chính trị, phi quân sự gây ra và ảnh hưởng đến an ninh các nước, sự “lan tỏa” ảnh hưởng của vấn đề nội bộ một nước gây mất an ninh cho nước khác hoặc khu vực; và đa dạng hơn trong phương pháp giải quyết vấn đề. Nói một cách đơn giản, hàm ý của từ an ninh phi truyền thống là vấn đề xuyên quốc gia do nhân tố phi chính trị, phi quân sự gây ra, trực tiếp ảnh hưởng, thậm chí uy hiếp đến sự phát triển, ổn định và an ninh của nước này hay nước khác, thậm chí là của khu vực và toàn cầu. Nội dung của nó còn bao hàm cả một loại quan niệm mới tương ứng với lĩnh vực nghiên cứu an ninh mới.

  2/ An ninh quốc gia: Nhìn từ sự mở rộng của quan niệm

  Sau Chiến tranh Lạnh, khái niệm an ninh phi truyền thống ngày càng được mọi người quan tâm và thậm chí trở thành lĩnh vực mới trong nghiên cứu an ninh quốc gia và an ninh quốc tế, trên thực tế, nó phản ánh sự thay đổi nhận thức về an ninh và quá trình mở rộng phát triển quan niệm an ninh quốc gia. Nhưng quá trình thay đổi khách quan đó không phải là mới bắt đầu từ sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, mà nó đã xảy ra từ trước khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.

  Năm 1983, nhà kinh tế chính trị học quốc tế Richard H. Ullman trong bài viết Giới định lại an ninh trên tạp chí An ninh quốc tế đã phê bình quan niệm an ninh quốc gia của chủ nghĩa hiện thực. Ông chỉ ra rằng, chỉ có hoặc chủ yếu giới định “an ninh quốc gia” ở tầng nấc quân sự à một “giả thiết sai lầm” và là thứ hư cấu, nó dẫn đến việc quốc gia chỉ chú ý đến uy hiếp quân sự mà coi nhẹ những cái khác có lẽ còn nguy hiểm, có hại hơn, đồng thời khiến cho quan hệ quốc tế xuất hiện khuynh hướng quân sự hóa.

  Hơn nữa, cùng với sự phát triển nhanh chóng của mậu dịch và tài chính tiền tệ quốc tế, cũng như khoa học kỹ thuật thông tin, giao lưu kinh tế giữa các nước ngày càng chặt chẽ, xu thế “phụ thuộc lẫn nhau” giữa các nước ngày càng rõ ràng, “khả năng hủy diệt lẫn nhau” và hiện thực tàn khốc trong việc tạo thế cân bằng, khủng bố hạt nhân… khó phân thắng bại đã thôi thúc mọi người xem xét an ninh quốc gia với tầm nhìn rộng hơn, góc độ sâu hơn, đồng thời điều chỉnh tương ứng chiến lược an ninh quốc gia. Cuối thập niên 70 thế kỷ XX, Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra chiến lược bảo đảm an ninh tổng hợp, theo đó, bảo đảm an ninh quốc gia chỉ dựa vào thủ đoạn quân sự là chưa đủ, mà cần phải dựa vào những biện pháp khác như kinh tế, khoa học kỹ thuật. Điều đó cho thấy, trước khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, sự mở rộng quan niệm an ninh quốc gia đã bắt đầu từ lĩnh vực chính trị và quân sự sang lĩnh vực kinh tế, khoa học kỹ thuật, tài nguyên, nguồn năng lượng.

  Một là, ý thức an ninh và khái niệm an ninh từ lĩnh vực chính trị, quân sự dần mở rộng sang lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, tài nguyên, môi trường, khoa học kỹ thuật, thông tin, dư luận, xuất hiện những khái niệm như an ninh tài chính tiền tệ, an ninh kinh tế, an ninh khoa học kỹ thuật, an ninh thông tin, an ninh sinh thái, an ninh môi trường, an ninh tài nguyên, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh văn hóa, an ninh dư luận, an ninh xã hội, an ninh y tế công cộng.

  Hai là, khái niệm an ninh và định hướng chính sách đã có thay đổi. Trước kia, các nước tập trung xác định và chủ yếu đối phó với môi uy hiếp từ bên ngoài, hiện nay, mở rộng quan tâm đến một số “nhân tố bất ổn định” trong quá trình tăng trưởng kinh tế, phát triển chính trị, đời sống, xã hội trong nước, điều chỉnh và thay đổi hệ thống giá trị văn hóa nước mình và cả ứng phó với động loạn trong nước có thể xuất hiện với nhiều hình thức.

  Ba là, nhận thức và đối tượng quan tâm của an ninh cũng được mở rộng. Nhận thức và đối tượng quan tâm của an ninh truyền thống chỉ là quốc gia, còn sau Chiến tranh Lạnh, bên cạnh những nhận thức đó còn mở rộng đến cá nhân và toàn bộ nhân loại. Học giả người Anh Barry Buzan đã kéo dài nhận thức của khái niệm an ninh theo hai hước dọc và ngang trong cuốn sách Con người, quốc gia và nỗi sợ ( People, States and Fear, 1991), cho rằng, an ninh nhân lại còn quan trọng hơn an ninh quốc gia, quốc gia chỉ là thủ đoạn của an ninh, chứ không phải là mục đích cuối cùng. Quan điểm đó và quan điểm an ninh truyền thống xây dựng trên cơ sở của chủ nghĩa hiện thực rất khác nhau [Sự mở rộng khái niệm an ninh theo hướng dọc của Barry Buzan rõ ràng chịu ảnh hưởng của Kenneth Waltz, nhân vật đại diện quan trọng của phương pháp phân tích tầng nấc quan hệ quốc tế. Kenneth đã phân tích nguyên nhân chiến tranh từ ba tầng nấc trong cuốn sách Con người, Quốc gia và Chiến tranh: một loại phân tích lý luận. Barry Buzan đã học theo cách “phân tích tầng nấc chiều dọc (vertical levels of analysis) của Kenneth, thêm vào đó là “phân tích tầng nấc chiều ngang” (horizontal levels of analysis) quan trọng hơn, cấu thành phương pháp tổng hợp để nhìn thấu vấn đề an ninh. Trong hướng ngang, trên thực tế, an ninh bao gồm 5 bộ phận an ninh lớn: chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường và quân sự. Chúng liên kết lẫn nhau, thiếu một trong đó là không được. Ở hướng dọc, sự mở rộng của khái niệm an ninh là xuất phát từ an ninh quốc gia hoặc an ninh dân tộc, một mặt, nâng cao đến an ninh của hệ thống quốc tế và hệ thống toàn cầu, mặt khác, hạ thấp đến an ninh của toàn nhân loại, như vậy an ninh đã bao gồm ba tầng nấc quan hệ qua lại với nhau: con người, quốc gia và toàn cầu. Hai hướng ngang, dọc khiến cho chúng ta có được một tọa độ để suy ngẫm và thiết kế vấn đề an ninh].

  Từ những minh giải trên, có thể thấy rằng, an ninh phi truyền thống được hình thành từng bước, từ sự mở rộng nội hàm và ngoại diên của quan niệm an ninh quốc gia sau Chiến tranh Lạnh và khác với an ninh truyền thống, đồng thời phản ánh tình hình hiện thực của vấn đề an ninh quốc tế sau Chiến tranh Lạnh. Có thể nói, mối đe dọa đơn nhất của thời đại Chiến tranh Lạnh đối với an ninh đã bị mối đe dọa đa tầng nấc, mang tính đa dạng và không cân xứng của thời đại toàn cầu hóa thay thế.

  TH: T.Giang – CSCI

  --- Bài cũ hơn ---

 • An Ninh Phi Truyền Thống
 • Giới Thiệu Sách “an Ninh Quốc Gia
 • Những Vấn Đề An Ninh Phi Truyền Thống Và Tác Động Của Nó Đối Với Các Nước
 • An Ninh Phi Truyền Thống: Quan Niệm Và Đặc Điểm Chủ Yếu*
 • Một Số Khái Niệm Liên Quan Đến An Ninh Phi Truyền Thống
 • Web hay
 • Guest-posts
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100