Giá vật liệu xây dựng hôm nay

VẬT LIỆU XÂY DỰNG Quy cách Giá bán lẻ

(tham khảo đại lý)

1 Xi măng PCB 30 Hà Tiên(bao 50kg) đ/bao 72.000
2 Xi măng PCB 40 Hà Tiên (bao 50kg) đ/bao 82.000
3 Xi măng PCB 40 INSEE (bao 50kg) đ/bao 90.000
4 Xi măng PCB 40 Thăng Long (bao 50kg) đ/bao 85.000
5 Xi măng trắng Thái Lan hoặc
tương đương (bao 40kg)
đ/bao 210.000
6 Đá 1×2 đ/m3 335.000
7 Đá 4×6, 5×7 đ/m3 275.000
8 Đá 2×4 đ/m3 305.000
9 Cát xây tô đ/m3 230.000
10 Cát san lấp đ/m3 150.000
11 Gạch 4 lỗ Tunnel An Giang 80 x 80 x 180 đ/viên 1.050
12 Gạch 4 lỗ 80 x 80 x 180 đ/viên 1.180
13 Gạch thẻ 40 x 80 x 180 đ/viên 1.160
14 Gạch ceramic Acera 40×40 đ/m2 98.450
15 Gạch men Acera 25×40 đ/m2 92.500
16 Gạch men Acera 25×40 xanh, đỏ đ/m2 94.500
17 Thép cuộn phi 6mm Tây Đô đ/kg 15.550
18 Thép cuộn phi 8mm Tây Đô đ/kg 15.500
19 Thép cuộn phi 10mm Tây Đô đ/kg 15.500
20 Thép cuộn phi 6mm đ/kg 16.700
21 Thép cuộn phi 8mm đ/kg 16.600
22 Thép cuộn phi 10mm đ/kg 16.600
23 Thép cây vằn D10 đ/kg 17.000
24 Gỗ Căm xe dài (nhỏ hơn 3m) đ/m3 30.000.000
25 Gỗ Dầu đ/m3 13.000.000
26 Ván Coffa gỗ thông đ/m3 7.000.000
27 Cừ 4,7m, ĐK ngọn 5,5 – 6,5cm đ/cây 31.000
28 Cừ 4,7m, ĐK ngọn 4,5 – 5,3 cm đ/cây 27.000
29 Cừ 4,7m, ĐK ngọn 4,2 – 4,5 cm đ/cây 25.000
30 Cừ 4,7m, ĐK ngọn 3,8 – 4,2 cm đ/cây 22.000
31 Cừ 3,7m, ĐK ngọn 3,8 – 4,2 cm đ/cây 15.000
32 Tole Hoa Sen l,07m, sóng vuông dày 0,42mm đ/m2 90.500
33 Tole Hoa Sen l,07m, sóng vuông dày 0,45mm đ/m2 94.500
34 Tole Hoa Sen l,07m sóng vuông dày 0,42mm đ/m2 96.500
35 Tole Hoa Sen 1,07m sóng vuông dày 0,45mm đ/m2 101.500
36 Tole lạnh Zacs cán sóng dày 0,32mm khổ l,07m đ/m2 88.000
37 Tole lạnh Zacs cán sóng dày 0,35mm khổ 1,07m đ/m2 95.900
38 Tole lạnh Zacs cán sóng dày 0,3 8mm khổ l,07m đ/m2 100.120
39 Tole lạnh Zacs cán sóng đày 0,40mm khổ l,07m đ/m2 105.500
40 Thép hộp đen Hoa Sen 30x30x1,lmm đ/m 20.300
41 Thép hộp đen Hoa Sen 30x60x1,2mm đ/m 33.700
42 Thép hộp mạ kẽm Hoa Sen 20x20x0,9mm đ/m 12.200
43 Thép hộp mạ kẽm Hoa Sen 20x40x1,0mm đ/m 20.750
44 Thép hộp mạ kẽm Hoa Sen 30x30x1,1mm đ/m 22.900
45 Thép hộp mạ kẽm Hoa Sen 30x60x0,9mm đ/m 28.250
46 Thép hộp mạ kẽm Hoa Sen 40x80x1,4mm đ/m 58.750
47 Son ngoại thất Toa 4 Seasons Satin Glo đ/kg 102.000
48 Sơn ngoại thất Toa 4 Seasons Ext đ/kg 61.500
49 Sơn lót chống kiềm Toa 4 Seasons Alkali Sealer đ/kg 68.100
50 Sơn nước nội thât Toa 4 Seasons Lnt đ/kg 43.100
51 Bột trét Dulux nội thất, ngoại thất đ/kg 8.900
52 Sơn nội thất Dulux Maxilite đ/thùng 37.720
53 Sơn nội thất Dulux Maxilite đ/thùng 20.700
54 Sơn cao cấp nội thât Dulux đ/thùng 66.350
55 Sơn ngoại thất cao cấp Dulux Inspire đ/thùng 86.940
56 Sơn ngoại thất Dulux Maxilite đ/thùng 48.900