Đẩy Mạnh Phát Triển Công Nghiệp Quốc Phòng Theo Hướng Lưỡng Dụng, Tạo Cơ Sở Vật Chất

Xem 4,752

Cập nhật thông tin chi tiết về Đẩy Mạnh Phát Triển Công Nghiệp Quốc Phòng Theo Hướng Lưỡng Dụng, Tạo Cơ Sở Vật Chất mới nhất ngày 19/04/2021 trên website Ceblaza.net. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 4,752 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Robot Công Nghiệp ” Thuận Nhật
 • Rác Thải Công Nghiệp Là Gì?
 • Chất Thải Công Nghiệp Là Gì? Quy Trình Xử Lý Rác Thải Công Nghiệp
 • Kinh Doanh Sản Xuất Rượu Công Nghiệp Cần Những Điều Kiện Gì?
 • Máy Rửa Rau Công Nghiệp, Dây Chuyền Rửa Rau Quả, Trái Cây
 • Công nghiệp quốc phòng là một bộ phận quan trọng của công nghiệp quốc gia, một phần quan trọng của tiềm lực quốc phòng, an ninh đất nước. Vì vậy, xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, ngày càng hiện đại, có trình độ khoa học công nghệ cao có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần kết hợp quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế – xã hội, tạo cơ sở, nền tảng để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.

  Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ về xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 16/7/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI), Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, trong những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tạo cơ sở, nền tảng từng bước hiện đại hóa, nâng cao sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới. Nổi bật là, chủ trương, quan điểm phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng lưỡng dụng đã được các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo vừa phục vụ cho sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, vừa góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng được quan tâm coi trọng và từng bước hoàn thiện. Tổ chức lực lượng công nghiệp quốc phòng được củng cố, kiện toàn, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ Quân đội, ngày càng gắn kết, hòa nhập với công nghiệp quốc gia. Đầu tư cho công nghiệp quốc phòng được chú trọng, nhất là những ngành mũi nhọn, đặc thù. Việc huy động tiềm lực khoa học công nghệ và công nghiệp quốc gia tham gia xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng có bước chuyển biến tích cực; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này được mở rộng.

  Gian hàng của Việt Nam tham gia Hội chợ và Triển lãm quốc tế về quốc phòng Indonesia 2021. Ảnh: TTXVN

  Các dự án đầu tư phát triển công nghiệp quốc phòng, nhất là các dự án trọng điểm, công nghệ cao được triển khai quyết liệt, đúng định hướng và đã đưa vào khai thác, sử dụng phát huy hiệu quả. Năng lực nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật của công nghiệp quốc phòng chuyển biến rõ nét và có bước đột phá. Công nghiệp quốc phòng từng bước làm chủ công nghệ sản xuất, sửa chữa, cải tiến, số hóa nhiều loại vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật thế hệ mới, công nghệ cao, hiện đại mang thương hiệu Việt Nam, đáp ứng một phần nhu cầu vũ khí, trang bị kỹ thuật cho toàn quân. Đồng thời, nghiên cứu, sản xuất được nhiều mặt hàng kinh tế chất lượng cao, tạo được thương hiệu, uy tín, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Các sản phẩm quốc phòng có chất lượng, độ tin cậy ngày càng cao, tạo niềm tin đối với người sử dụng. Qua đó, duy trì được năng lực sản xuất quốc phòng, tạo việc làm ổn định, bảo đảm đời sống cho cán bộ, công nhân viên, người lao động; đồng thời, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  Tuy vậy, quá trình xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng theo hướng lưỡng dụng vẫn còn một số hạn chế. Chất lượng một số sản phẩm thiếu ổn định, độ tin cậy chưa cao. Sự kết hợp sản xuất quốc phòng với kinh tế tuy được quan tâm, nhưng hiệu quả còn hạn chế; việc thực hiện lưỡng dụng trong các dự án đầu tư và duy trì đội ngũ cán bộ, nhân viên, lao động quốc phòng, dây chuyển công nghệ sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật đặc thù còn gặp nhiều khó khăn. Công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ của quốc gia và huy động công nghiệp dân sinh phục vụ công nghiệp quốc phòng chưa được quan tâm coi trọng đúng mức.

  Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ khó lường. Sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu mới cao hơn. Đặc biệt, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư đang và sẽ tác động mạnh mẽ, làm biến đổi sâu sắc mọi lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Trong bối cảnh đó, việc đẩy mạnh xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng lưỡng dụng, nâng cao tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước, góp phần từng bước hiện đại hoá, nâng cao sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, cũng như tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, vừa cấp bách, vừa cơ bản, lâu dài, đồng thời là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, chúng ta cần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, toàn quân, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, trong đó chú trọng thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

  Ba là, tích cực huy động và đa dạng hóa nguồn lực phát triển công nghiệp quốc phòng lưỡng dụng, nhất là các chương trình, dự án trọng điểm.

  Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, những năm qua, công nghiệp quốc phòng đã đạt được một số kết quả quan trọng, như: Kết hợp, tận dụng và phát huy được các nguồn lực về công nghệ, thiết bị, đầu tư, tài chính để phát triển kinh tế đạt kết quả tốt; sản xuất kinh tế có sự tăng trưởng khá cao ở một số lĩnh vực; cơ chế quản lý và tổ chức hoạt động của các đơn vị có bước chuyển biến tích cực về quản trị, cơ bản tạo được sức cạnh tranh với thị trường trong nước, bước đầu hội nhập kinh tế quốc tế với nhiều chủng loại sản phẩm đa dạng. Một số sản phẩm kinh tế có thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế, như: Thuốc nổ công nghiệp, đóng tàu, sản phẩm cơ khí; sản phẩm điện, điện tử, viễn thông, v.v. Đặc biệt, công nghiệp quốc phòng đã sản xuất và xuất khẩu được một số chi tiết, bán thành phẩm vũ khí cho đối tác nước ngoài, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, không phải bất cứ dây chuyền sản xuất các sản phẩm quốc phòng nào cũng có thể tận dụng để khai thác cho các mục tiêu lưỡng dụng. Vì vậy, để xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng lưỡng dụng, bền vững, ngay từ khâu nghiên cứu, quy hoạch, hoạch định chủ trương phải lồng ghép các lợi ích lưỡng dụng vào từng dự án đầu tư, từng chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học. Trước mắt, Bộ Quốc phòng tập trung tham mưu cho Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng lưỡng dụng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

  Thượng tướng B XUÂN TRƯỜNG, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

  Thực tiễn cho thấy, nhu cầu đầu tư cho xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh rất lớn; trong khi đó, ngân sách Nhà nước đảm bảo cho lĩnh vực này còn hạn hẹp. Vì thế, bên cạnh tăng cường nguồn đầu tư của Nhà nước, chúng ta cần mở rộng phương thức huy động, phát huy tổng thể các nguồn lực của đất nước cho thực hiện nhiệm vụ này. Theo đó, lực lượng công nghiệp quốc phòng cần tập trung nhiều hơn vào những lĩnh vực công nghệ cốt lõi, có tính dẫn hướng, tiên phong trong thiết kế, chế tạo vũ khí mới, nhất là các khâu tích hợp hệ thống, kiểm tra, thử nghiệm vũ khí. Để đa dạng hóa nguồn lực cho sự phát triển công nghiệp quốc phòng nói chung và các nguồn lực cho sự phát triển công nghệ lưỡng dụng nói riêng, cần nghiên cứu, tham khảo, tiếp thu kinh nghiệm của các nước về các lĩnh vực: Thu hút vốn đầu tư, chuyên gia giỏi; tiếp nhận, chuyển giao công nghệ. Đồng thời, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển công nghiệp phụ trợ cho công nghiệp quốc phòng, áp dụng mô hình đối tác công – tư (PPP) trong hoạt động công nghiệp quốc phòng, thành lập các liên doanh với nước ngoài trong phát triên công nghệ chế tạo các chi tiết, bán thành phẩm, các ngành phụ trợ có tính lưỡng dụng cao, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Trong quan hệ quốc tế, cần tiếp tục xây dựng lòng tin, củng cố quan hệ với các đối tác chiến lược, đối tác truyền thống, khắc phục các rào cản, hạn chế, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho việc mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ lưỡng dụng.

  Để chủ động hơn nữa phát triển kinh tế trong điều kiện toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng cần tiếp tục nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, trọng tâm là xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược phát triển, xác lập mục tiêu, tầm nhìn dài hạn và kế hoạch hành động tổng thể; xác định việc sản xuất, xuất khẩu các sản phẩm quốc phòng là một thế mạnh trong phát triển kinh tế các doanh nghiệp. Đồng thời, tích cực áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong quản lý, điều hành doanh nghiệp cũng như trong quản lý chất lượng sản phẩm, v.v. Cùng với đó, doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng cần đẩy mạnh việc nghiên cứu, xúc tiến phương án hợp tác với đối tác nước ngoài để phối hợp nghiên cứu, cải tiến một số loại vũ khí, trang bị hiện có của Quân đội. Đẩy mạnh công tác thị trường, tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư; tăng cường, duy trì mở rộng các mối quan hệ trong và ngoài nước; xây dựng chiến lược phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu; xác định rõ thị trường mục tiêu cho xuất khẩu sản phẩm quốc phòng, sản phẩm kinh tế và xuất khẩu dịch vụ, chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm vũ khí, đạn dược,… tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

  Xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng hiện đại, lưỡng dụng là chủ trương chiến lược nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta. Đẩy mạnh sản xuất quốc phòng và kinh tế là quyết tâm chính trị của cấp ủy, chỉ huy các cấp và của cán bộ, nhân viên, người lao động trong ngành công nghiệp quốc phòng. Xác định rõ các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, các mục tiêu nhiệm vụ này sẽ ngày càng đi vào thực chất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật cho Quân đội và nhu cầu dân sinh của thị trường trong và ngoài nước, xây dựng công nghiệp quốc phòng trở thành mũi nhọn của ngành công nghiệp quốc gia, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quạt Điện Công Nghiệp Là Gì? Những Lưu Ý Khi Mua Sắm Quạt
 • Quạt Công Nghiệp Hatari Thương Hiệu Số 1 Thái Lan
 • Toàn Cầu Hóa (Globalization) Là Gì? Ưu Và Nhược Điểm Của Toàn Cầu Hóa
 • Ngành Quốc Tế Học Là Gì? Quốc Tế Học Ra Làm Gì
 • Cách Mạng Công Nghiệp (Industrial Revolution)
 • Bạn đang xem bài viết Đẩy Mạnh Phát Triển Công Nghiệp Quốc Phòng Theo Hướng Lưỡng Dụng, Tạo Cơ Sở Vật Chất trên website Ceblaza.net. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!