Bài 13: Chính Sách Giáo Dục

Cập nhật thông tin chi tiết về Bài 13: Chính Sách Giáo Dục mới nhất ngày 17/09/2021 trên website Ceblaza.net. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 6,336 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Chính Sách Khoa Học Và Công Nghệ (Science And Technology Policy) Là Gì?
 • Lý Luận Và Thực Tiễn Nâng Cao Năng Lực Hoạch Định Chính Sách Khoa Học Và Công Nghệ
 • Chính Sách Tài Khóa Là Gì? So Sánh Chính Sách Tài Khóa Và Chính Sách Tiền Tệ
 • Chính Sách Tài Khóa Và Tổng Cầu Trong Kinh Tế Vĩ Mô
 • Bảo Hộ Thương Mại (Protectionism) Là Gì? Cơ Sở Hình Thành Và Điều Kiện Áp Dụng
 • CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC – KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ VĂN HÓA

  1. Chính sách giáo dục và đào tạo a) Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo

  *Tầm quan trọng của giáo dục – đào tạo

  – Giáo dục và đào tạo có tầm quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực con người.

  – Đảng Nhà nước ta xác định giáo dục – đào tạo là quốc sách hàng đầu, coi đầu tư cho giáo dục – đào tạo là đầu tư cho phát triển.

  *Nhiệm vụ của giáo dục – đào tạolà: Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài nhằm phát triển tiềm năng trí tuệ, cung cấp cho đất nước nguồn lao động có chất lượng cao.

  b) Phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo

  – Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo:

  giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học; cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lí, có cs đúng đắn trong việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nhân tài.

  – Mở rộng qui mô giáo dục; từ gd mầm non đến giáo dục đại học, tăng dạy nghề và trung cấp chuyên nghiệp.

  – Ưu tiên đầu tư cho giáo dục: huy động mọi nguồn lực để phát triển giáo dục – đào tạo, xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học, thực hiện chuẩn hoá, hiện đại hoá nhà trường.

  – Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục: tạo mọi đk để người nghèo có cơ hội được học tập, người giỏi được phát huy tài năng.

  – Xã hội hoá giáo dục: đa dạng hoá các loại hình nhà trường, các hình thức giáo dục, xây dựng xã hội học tập.

  – Phải tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo;

  2. Chính sách khoa học và công nghệ a) Nhiệm vụ của khoa học và công nghệ

  – Đảng và Nhà nước ta coi Khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển của đất nước.

  – Nhiệm vụ của Khoa học và công nghệ:

  + Giải đáp kịp thời những vấn đề lí luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra.

  + Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

  + Đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ trong toàn bộ nền KT quốc dân.

  + Nâng cao trình độ quản lí, hiệu quả của hoạt động Khoa học và công nghệ.

  b) Phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ

  – Đổi mới cơ chế quản lí Khoa học và công nghệ nhằm khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, lí luận.

  – Tạo thị trường cho Khoa học và công nghệ­ nhằm:

  + Tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng, thúc đẩy việc áp dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ.

  + Đổi mới công nghệ, hoàn thiện cơ sở pháp lí và nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật về sở hữu trí tuệ, trọng dụng nhan tài.

  – Xây dựng tiềm lực cho Khoa học và công nghệ

  – Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm

  3. Chính sách văn hoá a) Nhiệm vụ của văn hoá

  -Văn hoá là toàn bộ những giá trị do con người tạo ra, bao gồm giá trị vật chất và giá trị tinh thần.

  – VH là nền tảng tinh thần của xh, là động lực thúc đẩy sự phát triển KT- XH, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước

  – Nhiệm vụ VH: Xây dựng nền VH tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người VN phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo.

  + Nền văn hoá tiên tiến: Thể hiện tinh thần yêu nước và tiến bộ , nội dung là lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, tất cả vì con người.

  + Nền Vh đậm đà bản sắc dân tộc: Chứa đựng những yếu tố tạo ra sức sống, bản lĩnh dân tộc ( lòng yêu nước, tt đoàn kết…)

  b) Phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

  – Làm cho CN M- LN và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân.

  – Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống VH của dân tộc.

  – Tiếp thu tinh hoa VH nhân loại.

  – Nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ VH, phát huy tiềm năng sáng tạo VH của nhân dân.

  KL: Thực hiện những phương hướng cơ bản trên, chúng ta sẽ từng bước xd được nền vh tiên tiến, bảo vệ và phát huy bản sức dân tộc trong thời kì CNH, HĐH, hội nhập quốc tế.

  4. Trách nhiệm công dân đối với chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chính Sách Giáo Dục Và Đào Tạo
 • Tiểu Luận An Sinh Xã Hội: Chính Sách Đối Với Người Khuyết Tật
 • Khái Niệm Và Những Chính Sách An Sinh Xã Hội Ngày Nay
 • Về Thuật Ngữ “an Sinh Xã Hội”
 • Chính Sách An Sinh Xã Hội Ở Việt Nam
 • Bạn đang xem bài viết Bài 13: Chính Sách Giáo Dục trên website Ceblaza.net. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Tin tức online tv